Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Ingyenes
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Statisztika

Index Statisztika

A statisztika avagy számhasonlítás a valóság számszerű információinak megfigyelésére, összegzésére, elemzésére és modellezésére irányuló gyakorlati tevékenység és tudomány.

23 kapcsolatok: Becsléselmélet, Biomatematika, Demográfia, Függvény (matematika), Gottfried Achenwall, Információ, Ismérv, Lorenz-görbe, Matematika, Módusz, Medián, Modell (tudomány), Pszichológiai statisztika, Regressziószámítás, Sokaság (statisztika), Statisztika, Statisztikai adat, Statisztikai mintavétel, Szórás (valószínűségszámítás), Társadalomtudományok listája, Természettudomány, Valószínűségszámítás, Viszonyszám.

Becsléselmélet

A becsléselmélet a matematikai statisztika egyik jelentős területe, mely egy adott minta alapján a sokaságra vonatkozóan állapít meg érték(ek)et.

Új!!: Statisztika és Becsléselmélet · Többet látni »

Biomatematika

A biomatematika élettudományi problémák matematikai módszerekkel való vizsgálatával foglalkozó interdiszciplináris tudomány.

Új!!: Statisztika és Biomatematika · Többet látni »

Demográfia

A Föld országainak népessége Népsűrűség A demográfia az emberi populációdinamikával foglalkozó tudomány.

Új!!: Statisztika és Demográfia · Többet látni »

Függvény (matematika)

intervallumon értelmezett valós függvény grafikonja a koordinátasíkon ábrázolva. \mbox _f: -4;1,5 → '''R'''; ''x''↦ex(x2-x) A függvény vagy más néven parciális (részleges) leképezés a matematika egy olyan absztrakt fogalma, mely a geometriai leképezések, elemi algebrai műveletek, folytonosan változó mennyiségek és hasonló, bemeneti értékekből egyetlen kimeneti értéket produkáló fogalmak általános leírására szolgál.

Új!!: Statisztika és Függvény (matematika) · Többet látni »

Gottfried Achenwall

Gottfried Achenwall (Elbląg, 1719. október 20. – Göttingen, 1772. május 1.) német filozófus, történész, közgazdász, jogász és statisztikus.

Új!!: Statisztika és Gottfried Achenwall · Többet látni »

Információ

Az információ latin eredetű szó, amely értesülést, hírt, üzenetet, tájékoztatást jelent.

Új!!: Statisztika és Információ · Többet látni »

Ismérv

Ismérvnek vagy statisztikai változónak nevezzük a statisztikában egy sokaság elemeinek tulajdonságait.

Új!!: Statisztika és Ismérv · Többet látni »

Lorenz-görbe

A Lorenz-görbe speciális grafikus ábra a koncentráció ábrázolására és elemzésére, az egyenlőtlenségek vizuális megjelenítésére.

Új!!: Statisztika és Lorenz-görbe · Többet látni »

Matematika

Pszeudoszféra Marosvásárhelyen, a Bolyai téren Euklidész: ''Elemek'' c. híres geometria-tankönyvéhez (Franciaország, XIV. szd. első évtizedei) A matematika, tárgyát és módszereit tekintve, sajátos tudomány, mely részben a többi tudomány által vizsgált, részben pedig a matematika „belső” fejlődéséből adódóan létrejött (felfedezett, ill. feltalált) rendszereket, struktúrákat, azok absztrakt, közösen meglévő tulajdonságait vizsgálja.

Új!!: Statisztika és Matematika · Többet látni »

Módusz

A módusz egy sorozat (általában egy statisztikai minta értékei) leggyakrabban előforduló eleme.

Új!!: Statisztika és Módusz · Többet látni »

Medián

A medián a statisztika egy nevezetes középértéke, úgynevezett helyzeti középérték.

Új!!: Statisztika és Medián · Többet látni »

Modell (tudomány)

A modell egy a tudományos kutatásban használt fogalom, amely a nagyon pontosan (tehát a matematika nyelvén) megfogalmazott hipotéziseket és hipotézis-rendszereket (összetett hipotéziseket) jelenti.

Új!!: Statisztika és Modell (tudomány) · Többet látni »

Pszichológiai statisztika

A matematikai statisztikai módszerek pszichológiai alkalmazásának régi hagyománya van.

Új!!: Statisztika és Pszichológiai statisztika · Többet látni »

Regressziószámítás

A statisztikában a regressziószámítás vagy regresszióanalízis során két vagy több véletlen változó között fennálló kapcsolatot modellezzük.

Új!!: Statisztika és Regressziószámítás · Többet látni »

Sokaság (statisztika)

A sokaság vagy populáció a statisztikában mindazon elemek halmazát jelenti, amelyekre statisztikai következtetés irányul.

Új!!: Statisztika és Sokaság (statisztika) · Többet látni »

Statisztika

A statisztika avagy számhasonlítás a valóság számszerű információinak megfigyelésére, összegzésére, elemzésére és modellezésére irányuló gyakorlati tevékenység és tudomány.

Új!!: Statisztika és Statisztika · Többet látni »

Statisztikai adat

A statisztikai adat valamely statisztikai sokaság elemeinek száma, vagy a sokaság valamely másféle számszerű jellemzője, mérési eredmény.

Új!!: Statisztika és Statisztikai adat · Többet látni »

Statisztikai mintavétel

A statisztikai mintavétel a statisztikai gyakorlatnak az a része, amely során a populációból egyéneket választunk ki független vagy véletlenszerű kiválasztással, azzal a szándékkal, hogy ismereteket szerezzünk a megfigyelni kívánt populációról, és statisztikai következtetésen alapuló előrejelzéseket tehessünk.

Új!!: Statisztika és Statisztikai mintavétel · Többet látni »

Szórás (valószínűségszámítás)

Az X valószínűségi változó szórását az \sqrt.

Új!!: Statisztika és Szórás (valószínűségszámítás) · Többet látni »

Társadalomtudományok listája

A társadalomtudományok az emberrel mint társadalmi lénnyel foglalkoznak, valamint magát az ember által létrehozott társadalmat, és e kettő viszonyát tanulmányozzák.

Új!!: Statisztika és Társadalomtudományok listája · Többet látni »

Természettudomány

A természettudomány az élő és élettelen természet jelenségeinek, objektumainak tanulmányozásával foglalkozó tudományágak gyűjtőneve.

Új!!: Statisztika és Természettudomány · Többet látni »

Valószínűségszámítás

A valószínűségszámítás a matematika egyik ága.

Új!!: Statisztika és Valószínűségszámítás · Többet látni »

Viszonyszám

Előfordulhat, hogy az egyes adatokat nincs mihez viszonyítani, önmagukban nehéz őket értelmezni.

Új!!: Statisztika és Viszonyszám · Többet látni »

Átirányítja itt:

Hipotézisvizsgálat, Matematikai statisztika.

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »