Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Telepítés
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Végítélet

Index Végítélet

A végítélet (vagy utolsó ítélet, ítélet napja, az Úr napja, a harag napja, a Végső Óra, Végső Nap) a monoteista ábrahámi vallások és a zoroasztrizmus eszkatológiai kifejezése, a világ végén bekövetkező isteni ítéletről.

41 kapcsolatok: A jelenések könyve, A kereszténység és a hinduizmus, A kereszténység és a zsidó vallás, A kereszténység és az iszlám, Allah, Apostol, Új ég és új Föld, Újszövetség, Az apostolok cselekedetei, Az ember bukása, Üdvösség, Buddhizmus, Dzsainizmus, Egyistenhit, Ellen G. White, Eszkatológia, Evangélium, Feltámadás, Halál, Héber Biblia, Hinduizmus, Hit (vallás), Isten, János apostol, Jézus, Jehova tanúi, JHVH, Karma, Korán, Krisztus második eljövetele, Lélek, Lukács evangélista, Mennyország, Millennium (Biblia), Pokol, Preterizmus, Purgatórium, Túlvilág, Tudomány, Utolsó idő, Zoroasztrizmus.

A jelenések könyve

János látomása Patmosz szigetén ''"Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét"'' Jelenések könyve Tetramorf. "''és a királyi széknél középen négy élőlény, elöl és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös-körül és belül tele volt szemekkel"'' A jelenések könyve, más néven János jelenései vagy apokalipszise (Αποκάλυψη του Ιωάννη) a Biblia újszövetségi iratainak részét képező, az 1. század végén, Domitianus római császár uralma alatt keletkezett,Stuckenbruck 2003, page 1535-1536 görög nyelvű őskeresztény mű.

Új!!: Végítélet és A jelenések könyve · Többet látni »

A kereszténység és a hinduizmus

A kereszténység és a hinduizmus összehasonlítása.

Új!!: Végítélet és A kereszténység és a hinduizmus · Többet látni »

A kereszténység és a zsidó vallás

A kereszténység és a zsidó vallás (judaizmus) az ábrahámi vallások csoportjába tartoznak, Ábrahám neve után elnevezve.

Új!!: Végítélet és A kereszténység és a zsidó vallás · Többet látni »

A kereszténység és az iszlám

A kereszténység és az iszlám vallás között történelmi és hagyományos kapcsolat van, de néhány éles teológiai különbség is felfedezhető.

Új!!: Végítélet és A kereszténység és az iszlám · Többet látni »

Allah

Allah arab kifejezés Isten megnevezésére.

Új!!: Végítélet és Allah · Többet látni »

Apostol

ortodox ikon) Tizenkét apostolnak nevezzük a keresztény hagyomány alapján azokat a férfiakat, akiket a Názáreti Jézus tanítványainak kiválasztott és küldetést adott nekik.

Új!!: Végítélet és Apostol · Többet látni »

Új ég és új Föld

Az új ég és új Föld a keresztény és az iszlám eszkatológia része.

Új!!: Végítélet és Új ég és új Föld · Többet látni »

Újszövetség

Szent Biblia a "Könyvek Könyve", "Scriptura Sacra", "Isten Igéje" Az Újszövetség vagy Újtestamentum a keresztény Biblia második része.

Új!!: Végítélet és Újszövetség · Többet látni »

Az apostolok cselekedetei

Az apostolok cselekedetei az Újszövetség ötödik irata, a négy evangélium után soron következő történeti könyv, melyben az Egyház történetének kezdetéről és elterjedéséről kapunk beszámolót.

Új!!: Végítélet és Az apostolok cselekedetei · Többet látni »

Az ember bukása

Az ember bukása vagy a bűneset a Biblia által használt kifejezés arra az állapotra, amikor az első emberpár, Ádám és Éva, az Istenhez való hűségükből egy bűnös engedetlenségbe lépnek át.

Új!!: Végítélet és Az ember bukása · Többet látni »

Üdvösség

Az üdvösség (latin salvatio, salus; görög szōtēria; héber jāsā) vagy másképp: üdvözülés, megszabadulás, megmenekülés; Az üdvösség általánosságban véve az örök élet és örök boldogság állapota, amelyre a hívő vagy spirituális törekvő vágyik.

Új!!: Végítélet és Üdvösség · Többet látni »

Buddhizmus

A buddhizmus filozófiai, illetve gyakorlatalapú világnézet és vallás, amely bizonyos országokban vallási irányzatok kialakulását eredményezte.

Új!!: Végítélet és Buddhizmus · Többet látni »

Dzsainizmus

Nanovfszky György: Vallástörténeti olvasókönyv, 2008 A dzsainizmus (szanszkrit: जैन) egy olyan ősi aszketikus (sramana) eredetű vallás és filozófia, ami már az írott történelem kezdetekor létezett, már az indus-völgyi civilizációból (i. e. 3000-1500) megmaradt leletekben is megtalálható.

Új!!: Végítélet és Dzsainizmus · Többet látni »

Egyistenhit

Sixtus-kápolnából - Ádám teremtése (1508-1512) Az egyistenhit vagy monoteizmus az egy, élő, és személyes Istenbe vetett hit, illetve a róla szóló tanítás.

Új!!: Végítélet és Egyistenhit · Többet látni »

Ellen G. White

Ellen Gould White, szül.

Új!!: Végítélet és Ellen G. White · Többet látni »

Eszkatológia

Albrecht Dürer metszete Sixtus-kápolnában Az eszkatológia (az eszkhaton.

Új!!: Végítélet és Eszkatológia · Többet látni »

Evangélium

Az evangélium görög eredetű szó (ευαγγέλιον, euangelion), jelentése jó hír, örömhír, amellyel általában az Újszövetség első négy könyvét jelölik (illetve az úgynevezett apokrif evangéliumokat).

Új!!: Végítélet és Evangélium · Többet látni »

Feltámadás

A feltámadást jelölő szó a görög anasztaszisz szóból ered, mely jelentése ’valakit felállítani’.

Új!!: Végítélet és Feltámadás · Többet látni »

Halál

''A halottak szigete'' - Arnold Böcklin svájci szimbolista festő a halott személy életből való eltávozását jeleníti meg. Ez a lap a halállal mint az élet befejeződésével, a test sorsával és a halál kulturális kérdéseivel foglalkozik.

Új!!: Végítélet és Halál · Többet látni »

Héber Biblia

A héber Biblia vagy Tanakh (keresztény szóhasználatban retronim elnevezéssel gyakran: Ószövetség vagy Ótestamentum) a zsidóság szent könyve.

Új!!: Végítélet és Héber Biblia · Többet látni »

Hinduizmus

India autentikus ősi vallását hinduizmusnak (szanszkrit: हिन्दू धर्म: átírásban: hindu dharma, सनातन धर्म: Szanátana dharma) vagy brahmanizmusnak nevezzük.

Új!!: Végítélet és Hinduizmus · Többet látni »

Hit (vallás)

Térkép a világvallások elterjedtségéről államok szerint 300px Vallásos értelemben a hit fogalma alatt a hitnek azt a jelentését, formáját értjük, amikor valaki egy vallás tanítását igaznak fogadja el.

Új!!: Végítélet és Hit (vallás) · Többet látni »

Isten

Isten fogalma azon természetfeletti lényt jelenti, aki a világegyetemet teremtette, és/vagy annak működését, történéseit irányítja vagy ellenőrzi.

Új!!: Végítélet és Isten · Többet látni »

János apostol

János apostol, János evangélista, katolikus körökben Evangélista Szent János, (kb. 6 – kb. 100Szentek élete az év minden napjára IV., szerk. Schütz Antal, Szent István Társulat, Budapest, 1933, 388. o.) a tizenkét apostol egyike.

Új!!: Végítélet és János apostol · Többet látni »

Jézus

Názáreti Jézus vagy Jézus Krisztus, gyakran csak Jézus, héberül: יהשוה (Betlehem, i. e. 4 körül – Jeruzsálem, i. sz. 30–33 körül) a kereszténység alapítója, az iszlám egyik kulcsfontosságú alakja.

Új!!: Végítélet és Jézus · Többet látni »

Jehova tanúi

A Jehova Tanúi egy vallási felekezet, az amerikai Jehovah's Witnesses, Watchtower Bible and Tract Society nemzetközi szervezete, mely Magyarországon 1989 óta egyházként van bejegyezve (→ Magyarországi Jehova Tanúi Egyház).

Új!!: Végítélet és Jehova tanúi · Többet látni »

JHVH

'''JHVH''' A JHVH (vagy YHWH) az úgynevezett tetragrammaton (görögül τετραγράμματον – (a) négy betű), a négybetűs héber Istennév, Izrael Istenének az Ószövetségben található neve.

Új!!: Végítélet és JHVH · Többet látni »

Karma

A karma (dévanágari:कर्म, páli: kamma, cselekedet, tett) ok-okozat, pontosabban az ok és okozat viszonya, kölcsönhatása, törvénye.

Új!!: Végítélet és Karma · Többet látni »

Korán

Egy nyitott Korán A Korán az iszlám elsődleges forrása és szent irata, az iszlám tantételei szerint Isten Mohamed prófétán keresztül kinyilatkoztatott szava, mely öröktől való.

Új!!: Végítélet és Korán · Többet látni »

Krisztus második eljövetele

A Második eljövetel Jézus visszatérését jelenti, egy keresztény és muszlim meghatározás arra a próféciára, amely az Újszövetségben és a Koránban is megtalálható.

Új!!: Végítélet és Krisztus második eljövetele · Többet látni »

Lélek

A lélek sokértelmű kifejezés, amely több tudományágban használatos, eltérő jelentéssel.

Új!!: Végítélet és Lélek · Többet látni »

Lukács evangélista

Lukács evangélista (? – 84 körül) a négy evangélista egyike.

Új!!: Végítélet és Lukács evangélista · Többet látni »

Mennyország

Daniel Gran: A mennyország allegóriája A mennyország a vallási-teológiai nyelvben az Istentől remélt és beteljesült üdvösség, az üdvözült embernek juttatott örök boldogság metaforája, ahol Isten, az angyalok, a szentek stb.

Új!!: Végítélet és Mennyország · Többet látni »

Millennium (Biblia)

A millennium vagy chiliazmus (khiliazmus) kifejezés a keresztény eszkatológia része.

Új!!: Végítélet és Millennium (Biblia) · Többet látni »

Pokol

A pokol több vallás és mitológia szerint az örök, vagy rendkívül hosszú ideig tartó kárhozat helye, ahová haláluk után jutnak a rossz lelkek, szellemek, és ott elviselhetetlen gyötrelmekben lesz részük.

Új!!: Végítélet és Pokol · Többet látni »

Preterizmus

R.

Új!!: Végítélet és Preterizmus · Többet látni »

Purgatórium

Dante ''Isteni színjátékához.'' A purgatórium (vagy tisztítótűz, tisztítóhely, vö. lat. purificatio.

Új!!: Végítélet és Purgatórium · Többet látni »

Túlvilág

A halál utáni élet vagy túlvilági élet azon nézetek összessége, amelyek a különböző kultúrákban és vallásokban megtalálhatók arról, hogy mi vár az emberekre a halál után, illetve egyes vallásokban az idők végezetén.

Új!!: Végítélet és Túlvilág · Többet látni »

Tudomány

A tudomány a bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló tevékenység és az ezen tevékenység során szerzett igazolt (tesztelt vagy bizonyított) ismeretek gondolati rendszere.

Új!!: Végítélet és Tudomány · Többet látni »

Utolsó idő

Az utolsó idő (utolsó idők, végidő, utolsó napok) több világvallás eszkatológiai kifejezése a világ történelmének befejező szakaszára.

Új!!: Végítélet és Utolsó idő · Többet látni »

Zoroasztrizmus

Jazd (Irán) zoroasztrista temploma A zoroasztrizmus vagy egyéb nevein: zoroasztrianizmus, mazdaizmus, a világ egyik legrégebbi létező vallása, amely az iráni-felföldön keletkezett.

Új!!: Végítélet és Zoroasztrizmus · Többet látni »

Átirányítja itt:

Utolsó ítélet, Végső Nap, Végső nap, Végső Óra, Ítélet napja.

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »