Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Letöltés
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Upanisadok

Index Upanisadok

Az upanisadok (szanszkrit: उपनिषद्, IAST: Upaniṣad) ókori ind bölcseleti művek.

34 kapcsolatok: Arthur Schopenhauer, Atharvavéda, Aum, Áranjaka, Átman, Ísvara, Önvaló, Brahman, Déva (hinduizmus), Dzsíva, Etika (vallás), Fórizs László, Guru, Hitvallás, I. e. 600, I. e. 600-as évek, I. e. 7. század, I. e. 9. század, IAST, Ind filozófia, Indra (isten), Jadzsurvéda, Jama (istenség), Móksa, Prána, Próza, Rigvéda, Szannjásza, Szanszára, Szanszkrit nyelv, Számavéda, Védánta, 4. század, 500.

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (Danzig, 1788. február 22. – Frankfurt am Main, 1860. szeptember 21.) német metafizikus, aki ismertségét főként A világ mint akarat és képzet (Die Welt als Wille und Vorstellung) című fő művének és a maró hangulatú esszéinek köszönhette.

Új!!: Upanisadok és Arthur Schopenhauer · Többet látni »

Atharvavéda

Atharvavéda (Dévanágari: अथर्ववेद) a hinduizmus szent iratai közé tartozik, a védák része.

Új!!: Upanisadok és Atharvavéda · Többet látni »

Aum

Dévanágari írással: ''Aum'' Az Aum vagy másképp Om (szanszkrit: ॐ).

Új!!: Upanisadok és Aum · Többet látni »

Áranjaka

Az áranjaka (szanszkrit: आरण्यक) a hindu védikus szövegeken belül a Bráhmanák kiegészítőiként szolgáló írások csoportja.

Új!!: Upanisadok és Áranjaka · Többet látni »

Átman

Az átman, néha: átma (devanāgarī: आत्मन्; pāli: attā) egy többjelentésű szanszkrit szó (lásd: आत्मन्), melynek magyar fordítása többek közt az Én, a lélek, a világlélek vagy az önvaló.

Új!!: Upanisadok és Átman · Többet látni »

Ísvara

Ísvara (szanszkrit: ईश्वर) jelentése igen tág a hinduizmuson belül.

Új!!: Upanisadok és Ísvara · Többet látni »

Önvaló

Az Önvaló szót Baktay Ervin találta ki az angol szó magyar megfelelőjének.

Új!!: Upanisadok és Önvaló · Többet látni »

Brahman

Brahman, néha tévesen átírva Brahma (szanszkrit: ब्रह्मन्; tagolva: ब्र bra (ब ba + र ra) ह्म hma (ह ha + म ma) न् n (न na + ्; jelentése: növekedés, kiterjedés) a hinduizmusban a világegyetem létezésének ősoka, múltja, jelene és jövője, a kozmikus isteni erő. Brahman személytelen és téren és időn kívüli Legfelsőbb Létező. A Brahman minden élő lényben működő és működtető életenergiaként van jelen, tehát nem válik személyessé, azaz hiperabszolút Istent jelent. Önmagában foglalja mindennek az okát és okozatát, maga a lét, mindennek oka és forrása, és egyben az a cél, amely felé minden halad. Az indiai gondolkodás a Brahmant negatív attribútumokkal látja el, hiszen szavakkal nem kifejezhető belső tartalmát jelen fejlettségi állapotunkban nem vagyunk képesek megfogalmazni, ezért csak azt foglalhatjuk össze, mi nem a Brahman. Így használjuk a felfoghatatlan, elérhetetlen, oszthatatlan, haláltalan, örök jelzőket. Ez érvényes az Átman-ra is, a Brahman egyéniesült részére, amely bennünk munkálkodik ugyan, mozgat minket, de lényegét még nem ismertük fel. A szó legkorábban a Védákban, mindenekelőtt az Atharva-védában fordul elő, ahol a mágikus formulák mögött rejlő titokzatos erőt jelenti. Azt a szent igét is jelöli, amely által a dévák naggyá lesznek, s így a rituális erőt is és vele együtt azokat, akik a birtokában vannak (bráhmanák). Brahman a Védák egyik kulcsfogalma. A korai Upanisadok középpontjában a Brahman és az átman állt, a természetben és az emberben immanensen benne rejlő örök szellem.Bede Griffiths: Kelet és Nyugat házassága Mivel Brahmanban minden benne foglaltatik, így emberi értelemmel, meghatározásokkal nem írható le, meg nem közelíthető (avánmanasz agócsaram). Az átman (az Én, a lélek) a Brahmannal azonos, abból származik, minősége csak a Brahmanban érthető meg, de már személyesült, Énné válik. Az Upanisadok kinyilatkoztatják, hogy Brahman látható és láthatatlan formában egyaránt létezik, s az élet és a világ végső igazsága egyedül Brahman. Ő mindennek a lelke. Az egész világ az Ő életadó erejéből táplálkozik. Nem különálló lény, hanem egy oszthatatlan legfőbb Egyetlen, nem egy elkülönült egyéniség, hanem a végtelen teljesség. A Svétésvatara Upanisadban (Kr. e. 300) találjuk meg a személyes Isten koncepcióját. Ebben azt olvashatjuk, hogy a legfelsőbb Brahmanban egy hármasság található. E hármasság egyrészt a romlandó világból áll (prádhana), majd a lelkekből (dzsívátman), és végül ott van "Hara", az Úr. Amikor az ember megleli ezt a hármasságot, az a Brahman. Az Upanisadok kedvelt témája, hogy aki megismeri Brahmant, az a legmagasabbat éri el. A hindu szent iratok alapján csak egy létezik itt, ott és mindenhol. Ez az Egy nem más, mint Brahman. Az Upanisadokban ezt a kifejezést használják a Valóságra vagy a tiszta tudatosságra. A Brahman valóságos - írják az Upanisadok - míg a világ átmenetileg létező tárgyai nem valóságosak. A Brahmanon kívül minden más illúzió (májá). Brahman az élet és a létezés forrása. Az élet célja, hogy ráébredjünk erre az igazságra. A nyugati nézőpontok sok tévedése ellenére a hinduizmus - a Brahman- és Ísvara-tannal - Földünk legrégebbi, ismert monoteista vallása.Kozma András: A hindu istenalakok szimbólumai, 2001. Az advaita védántában Brahman maga Ísvara. Vaisnava magyarázók egy frappáns analógiával tették érthetővé az Isten-felismerés három szintjét. A példázatban három egyszerű falusi ember álldogál a vasútállomáson és izgatottan várja, hogy befusson a vonat. Még egyikük sem látott soha vonatot, és most meg akarják nézni, hogy milyen. Egyszer csak az egyik meglát egy hatalmas szerkezetet, amely jelzőfényét előrevetítve közeledik a távolból. - Mi ez? - kérdezi a kísérőjétől. - Ez a vonat - feleli a kísérő. Az ember megköszöni a választ és elégedetten távozik, azt gondolva, hogy akkor ő már látta is a vonatot. Amikor a szerelvény bepöfög az állomásra, a második ember így kiált fel: - Nahát, itt a vonat! - Ő már nemcsak a jelzőfényt látta, hanem a mögüle előtűnő kocsikat is. Megnyugodva, hogy már mindent látott a vonatból, maga is távozik. A harmadik ember azonban még nem megy el, hanem türelmesen várakozik. Amikor a vonat valamennyi kocsija beérkezik az állomásra, megpillantja a kalauzt és látja azt is, hogy a kocsikban utasok ülnek. A három falusi visszaballag a falujába és mindenkinek elújságolja, mit látott. Noha kétség nem fér hozzá, hogy mindhárman ugyanazt a vonatot látták, a leírás, amit adnak, eltér egymástól: mindhárman más felismerésre tettek szert. A harmadik ember nyilvánvalóan teljesebb élménnyel tért haza, mint a társai, és erről őket is meg tudta győzni, ugyanis tökéletesen leírta nekik, amit ők láttak - sőt még annál többet is. Ha tovább bontjuk az analógiát, megállapíthatjuk, hogy az erős jelzőfény az Úr személytelen ragyogását jelképezi (Brahman). A konkrétabb valóságot elfedő jelzőfény az isteni szubsztancia gondolatát szimbolizálja, amely mögött a minden létezőt átható személyiség - Paramátmá (Felsőlélek) - áll. A harmadik ember által látott kép Isten felismerésének legteljesebb szintje (Ísvara, Bhagaván, Hara), amikor a lélek találkozik az Istenség Legfelsőbb Személyiségével és személyes kapcsolatot alakít ki vele. A szádhakák (spirituális útkeresők) szerint a májá az az erő, mely által Isten ezt a világot megteremti, a színjáték (lílá, szanszkrit: लीला, IAST: līlā) kedvéért. Így a májá Istentől ered, mint ahogy a fény is a Naptól ered. Ahogy a Napot is a saját fényes sugarai burkolják be, ugyanúgy Brahmant is a májá, saját teremtő energiája rejti el. A semlegesnemű Brahman szó hímnemű alakja: Brahma (ब्रह्मा), a hinduizmus Teremtő istene és a Trimúrti (a hindu isteni szentháromság) egyike.

Új!!: Upanisadok és Brahman · Többet látni »

Déva (hinduizmus)

A déva (szanszkrit: देव, devá) jelentése "mennyei, isteni".

Új!!: Upanisadok és Déva (hinduizmus) · Többet látni »

Dzsíva

A dzsíva a világhoz kötődő és önmagát empirikus valóságnak tartva az elmével és testtel azonosuló élő lélek az ind filozófiában.

Új!!: Upanisadok és Dzsíva · Többet látni »

Etika (vallás)

Az etika az erkölcs tudománya.

Új!!: Upanisadok és Etika (vallás) · Többet látni »

Fórizs László

Fórizs László, dr.

Új!!: Upanisadok és Fórizs László · Többet látni »

Guru

A guru (dévanágari: गुरु), a tanító szanszkrit elnevezése, eredetileg a világi tudásanyag, de később a vallási, spirituális tudás közvetítője elsősorban az indiai vallásokban, főként a hinduizmusban és a szikhizmusban, dzsainizmusban, buddhizmusban.

Új!!: Upanisadok és Guru · Többet látni »

Hitvallás

A hitvallás egy vallás tanításának rövid, sokszor tételes összefoglalása.

Új!!: Upanisadok és Hitvallás · Többet látni »

I. e. 600

Nincs leírás.

Új!!: Upanisadok és I. e. 600 · Többet látni »

I. e. 600-as évek

Évszázadok: i. e. 8. század – i. e. 7. század – i. e. 6. század Évtizedek: i. e. 650-es évek – i. e. 640-es évek – i. e. 630-as évek – i. e. 620-as évek – i. e. 610-es évek – i. e. 600-as évek – i. e. 590-es évek – i. e. 580-as évek – i. e. 570-es évek – i. e. 560-as évek – i. e. 550-es évek Évek: i. e. 609 – i. e. 608 – i. e. 607 – i. e. 606 – i. e. 605 – i. e. 604 – i. e. 603 – i. e. 602 – i. e. 601 – i. e. 600.

Új!!: Upanisadok és I. e. 600-as évek · Többet látni »

I. e. 7. század

Nincs leírás.

Új!!: Upanisadok és I. e. 7. század · Többet látni »

I. e. 9. század

Nincs leírás.

Új!!: Upanisadok és I. e. 9. század · Többet látni »

IAST

A IAST (International Alphabet of Sanskrit Transliteration) dévanágari, és egyéb bráhmi eredetű írásrendszerek latin írásrendszerre történő átírását segíti, speciálisan a szanszkrit nyelv, és a páli nyelv sajátosságainak és fonémarendszerének megfelelően.

Új!!: Upanisadok és IAST · Többet látni »

Ind filozófia

Hindu szimbólum Az indiai filozófiának – ez a filozófia általában vallásos irányultságú, a filozófusok egyben szent emberek is – nincsen tulajdonképpeni története: csak a „szent írások" történetéről beszélhetünk.

Új!!: Upanisadok és Ind filozófia · Többet látni »

Indra (isten)

Indra (dévanágari írással: इन्द्र) a mennydörgés, villámlás és a harc istene a hindu mitológiában.

Új!!: Upanisadok és Indra (isten) · Többet látni »

Jadzsurvéda

Jadzsurvéda (Dévanágari:यजुर्वेद) a hinduizmus szent iratai közé tartozik, a Védák része.

Új!!: Upanisadok és Jadzsurvéda · Többet látni »

Jama (istenség)

Jama vagy Jamarádzsa (szanszkrit:यम, यमराज; nyugati átírással Yama, Yamaraja) hindu félisten, a halál és az alvilág ura.

Új!!: Upanisadok és Jama (istenség) · Többet látni »

Móksa

Móksa vagy moksa (szanszkrit: मोक्ष, nyugati átírással moksha) az ind filozófiában és vallásokban használt szó, melynek jelentése: (fel)szabadulás, eleresztés.

Új!!: Upanisadok és Móksa · Többet látni »

Prána

A prána (szanszkrit: प्राण, átírva prāṇa, jelentése: szél, az élet lehelete) a hinduizmusban életerőt vagy életenergiát jelent.

Új!!: Upanisadok és Prána · Többet látni »

Próza

A próza az irodalmi mű két formája közül az egyik, míg a másik a költészet.

Új!!: Upanisadok és Próza · Többet látni »

Rigvéda

A Rigvéda egy lapja dévanágari írással a 19. századból A Rigvéda (Szanszkrit: ऋग्वेद, nemzetközi átírás:ṛgveda, jelentése: versekben kifejezett tudás) egyike a hinduizmus négy, a hinduk szerint öröktől fogva létező, alapvető fontosságú szent szövegének a Védáknak, amelyet az ortodox hívők az istenek a látók (risik) számára kinyilatkoztatott szövegének tulajdonítanak (sruti).

Új!!: Upanisadok és Rigvéda · Többet látni »

Szannjásza

Egy szannjászi A szannjásza vagy szanjásza, (szanszkrit: सन्न्यास sannyāsa és संन्यास saṃnyāsa, angol: sannyasa) a hinduizmusban a négy lelki rend (ásrama) utolsó periódusa, a lemondás jegyében élt élet.

Új!!: Upanisadok és Szannjásza · Többet látni »

Szanszára

A szó (saṃsāra, szanszkrit: संसार, magyaros átírásban szanszára vagy szamszára) jelentése „vándorlás”, átvitt értelemben „létforgatag”, a születés és a halál körforgása, a lélekvándorlás indiai formája.

Új!!: Upanisadok és Szanszára · Többet látni »

Szanszkrit nyelv

A szanszkrit nyelv (संस्कृता वाक्), illetve annak korábbi formája, a védikus óind, az indoeurópai nyelvcsalád indo-iráni csoportjába tartozik.

Új!!: Upanisadok és Szanszkrit nyelv · Többet látni »

Számavéda

A Számavéda, vagy Száma-véda (Dévanágari: सामवेद) a hinduizmus szent iratai közé tartozik, a Védák része, az áldozati szertartások előkészületeinek énekeit tartalmazza.

Új!!: Upanisadok és Számavéda · Többet látni »

Védánta

Védánta templom Hollywoodban A Védánta (dévanágari: वेदान्त, IAST: Vedānta) eredetileg egy olyan szó volt, amit a hindu filozófia szinonimaként használt a Védikus szövegek azon részére, amelyet az Upanisadok néven is ismerünk.

Új!!: Upanisadok és Védánta · Többet látni »

4. század

A világ keleti fele a 4. század végén (angol nyelvű) A 4.

Új!!: Upanisadok és 4. század · Többet látni »

500

Nincs leírás.

Új!!: Upanisadok és 500 · Többet látni »

Átirányítja itt:

Upanisad, Upanisádok.

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »