Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Ingyenes
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Toldalék

Index Toldalék

A toldalék (affixum) jelentésváltoztató, -módosító vagy viszonyjelentést hordozó szórész, morféma.

15 kapcsolatok: Adamikné Jászó Anna, Agglutináló nyelv, Ausztroázsiai nyelvcsalád, Eset, Igekötő, Indoeurópai nyelvcsalád, Inessivus, Magyar nyelv, Morféma, Német nyelv, Névszó, Rag, Szófajváltás, Szóképzés, Szótő.

Adamikné Jászó Anna

bélyegkép Adamikné Jászó Anna (Budapest, 1942. július 14. –) magyar nyelvész, professor emerita.

Új!!: Toldalék és Adamikné Jászó Anna · Többet látni »

Agglutináló nyelv

Az agglutináló nyelv a nyelvek egyik alaptípusa a flektáló, izoláló és inkorporáló nyelvek mellett.

Új!!: Toldalék és Agglutináló nyelv · Többet látni »

Ausztroázsiai nyelvcsalád

Az ausztroázsiai nyelvcsalád a természetes nyelvek egyik nyelvcsaládja, amelyet Délkelet-Ázsiában 95 millióan beszélnek, így a 9–10.

Új!!: Toldalék és Ausztroázsiai nyelvcsalád · Többet látni »

Eset

Az eset (latinul casus) a nyelvészetben jelenti egyrészt (mondattanilag) az esetviszonyt, ami egy ragozott névszó és a fölérendelt mondatrész között fennáll, másfelől pedig (alaktanilag) azt az esetragot, amivel az illető névszó kifejezi az adott esetviszonyt.

Új!!: Toldalék és Eset · Többet látni »

Igekötő

Az igekötő az igéhez szorosan kapcsolódó viszonyszó, amely módosítja annak jelentését.

Új!!: Toldalék és Igekötő · Többet látni »

Indoeurópai nyelvcsalád

Indoeurópai nyelvcsalád Az indoeurópai nyelvcsalád (elavult elnevezéssel indogermán nyelvcsalád) a természetes nyelvek egyik nyelvcsaládja.

Új!!: Toldalék és Indoeurópai nyelvcsalád · Többet látni »

Inessivus

Az inessivus (a latin inesse „benne lenni” kifejezésből) egy nyelvtani eset.

Új!!: Toldalék és Inessivus · Többet látni »

Magyar nyelv

A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád tagja, a finnugor nyelvek közé tartozó ugor nyelvek egyike.

Új!!: Toldalék és Magyar nyelv · Többet látni »

Morféma

A morféma a nyelv legkisebb olyan egysége, amely önálló jelentést vagy strukturális szerepet hordoz; a szó legkisebb értelmezhető része.

Új!!: Toldalék és Morféma · Többet látni »

Német nyelv

A német a germán nyelvek nyugati ágába tartozó nyelv.

Új!!: Toldalék és Német nyelv · Többet látni »

Névszó

A grammatikában a névszó több szófajt magába foglaló osztály, amely meghatározása azon alapul, hogy az e szófajokhoz tartozó szavak általában azonos inflexiós toldalékokat (ragokat és jeleket) vehetnek fel, és ezáltal ugyanolyan mondattani szerepük lehet.

Új!!: Toldalék és Névszó · Többet látni »

Rag

Az alaktanban használt rag terminus olyan szuffixumtípusú, azaz szótő vagy más szuffixum mögé helyezett toldalékot nevez meg, amely mögött már nem állhat más toldalék.

Új!!: Toldalék és Rag · Többet látni »

Szófajváltás

A szófajváltás a szókészlet gyarapításának egyik nyelven belüli módszere, amely nyomán szavak egy bizonyos lexikai osztályból átkerülnek egy másikba.

Új!!: Toldalék és Szófajváltás · Többet látni »

Szóképzés

A szóképzés a szóalkotás egyik módja, amely során egy alapszóhoz a magyar nyelv nyelvészetében képzőnek nevezett toldalék járul, és ilymódon ugyanahhoz vagy más szófajhoz tartozó, új, többé-kevésbé más jelentésű szó jön létre.

Új!!: Toldalék és Szóképzés · Többet látni »

Szótő

A szótő a szó alapeleme, jelentésének főösszetevője.

Új!!: Toldalék és Szótő · Többet látni »

Átirányítja itt:

Szuffixum.

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »