Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Letöltés
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Szleng

Index Szleng

A szleng olyan csoportnyelv (szociolektus), mely kis létszámú, sok időt együtt töltő, azonos foglalkozású vagy érdeklődési körű csoportokban születik, és fontos társas szerepet tölt be ezekben a közösségekben: erősíti az összetartozás érzését, és elkülöníti az adott közösséget a többitől.

85 kapcsolatok: Angol nyelv, Bárczi Géza, Bázisnyelv, Beszédmód, Cigány nyelv, Csoport (szociológia), Csoportnyelv, Debrecen, Dialektus, Diákszleng, Ember, Erdély, Erkölcs, Esztétika, Etiológia, Európa, Evolúció, Fattyúnyelv, Francia nyelv, Gedényi Mihály, Groteszk realizmus, Hatalom, Héber nyelv, Homoszexualitás, Ifjúsági nyelv, Jiddis nyelv, Jog, Körösök, Köznyelv, Kőkorszak, Magyar fattyúnyelvi szótárak listája, Magyar szlengszótárak listája, Magyarország, Maros, Második világháború, Metafora, Metonímia, Mihail Mihajlovics Bahtyin, Német nyelv, New York, Nyelv, Nyelvészet, Nyelvi univerzálé, Olasz nyelv, Oláh Miklós (érsek), Pszichoaktív szer, Pszichológia, Regiszter (nyelvészet), Román nyelv, Sakk, ..., Sárbogárd, Simánd, Stilisztika, Szabadkőművesség, Szeged, Szemantika, Szilágyi Márton (irodalomtörténész), Szilágyi N. Sándor, Szlovák nyelv, Szociálpszichológia, Szociológia, Szociolektus, Szociolingvisztika, Tabu, Tolvajnyelv, Vajdaság Autonóm Tartomány, Zolnai Béla, Zolnay Vilmos, Zsidók, 1536, 1775, 1776, 18. század, 1890-es évek, 1895, 1896, 19. század, 1930-as évek, 1940-es évek, 1945, 1947, 1960-as évek, 1970-es évek, 1980, 1990-es évek. Bővíteni index (35 több) »

Angol nyelv

EN:Az angolt szimbolizáló ISO 639-1 nyelv kód Az angol nyelv (angolul: English language) jelenleg egyike a Föld leggyakrabban használt nyelveinek.

Új!!: Szleng és Angol nyelv · Többet látni »

Bárczi Géza

Bárczi Géza (Zombor, 1894. január 9. – Budapest, 1975. november 7.) Kossuth-díjas magyar nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Új!!: Szleng és Bárczi Géza · Többet látni »

Bázisnyelv

A bázisnyelv a szociolingvisztikában azt a dialektust jelenti, amelyik egy adott beszédesemény során mintegy „hordozza” a hozzákapcsolódó nyelvváltozato(ka)t (csoportnyelvet vagy regisztert), amelyek egyébként teljes nyelvtani rendszerrel nem rendelkeznek, ilyen módon tehát önmagukban nem volnának beszélhetők.

Új!!: Szleng és Bázisnyelv · Többet látni »

Beszédmód

Beszédmódnak a nyelv használatának olyan változatát nevezik, amelynek sajátosságát nem a közlésnek a közlési helyzethez történő funkcionális megfeleltetése, sem pedig a beszélőnek valamely társadalmi csoporthoz való tartozása, hanem a beszélő meghatározott attitűdje, beállítottsága határozza meg.

Új!!: Szleng és Beszédmód · Többet látni »

Cigány nyelv

A cigány nyelv kifejezés alatt tágabb értelmezésben az Indiából elvándorolt cigányság egymással közeli rokonságban álló újind nyelvváltozatait értjük, ezek a domari, a lomavren és a romani.

Új!!: Szleng és Cigány nyelv · Többet látni »

Csoport (szociológia)

Az emberek társas interakcióik során csoportokba szerveződnek.

Új!!: Szleng és Csoport (szociológia) · Többet látni »

Csoportnyelv

A csoportnyelv a nyelv egyes társadalmi csoportokon, továbbá foglalkozási és tudományágakon belül kialakult – a köznyelvtől csak szókincsének egy részében eltérő – változata.

Új!!: Szleng és Csoportnyelv · Többet látni »

Debrecen

Debrecen Magyarország harmadik legnagyobb területű és második legnépesebb települése, Hajdú-Bihar megye és a Debreceni járás székhelye, megyei jogú város.

Új!!: Szleng és Debrecen · Többet látni »

Dialektus

A dialektus (a latin DIALECTUS, ez pedig a görög διάλεκτος, eredetileg ’beszédmodor’ jelentésű szóból) a nyelvészetben olyan, élő vagy már eltűnt közös nyelvből kialakult nyelvváltozatot jelöl, amely más, ugyanabból a nyelvből kialakult nyelvváltozatokhoz viszonyítva (nyelvtani, hangtani és lexikai szempontból) rendszerint erős eltéréseket mutat; illetve másodlagos értelemben dialektusnak nevezik azt a nyelvi rendszert, amely nem éri el a nyelv kategóriát.

Új!!: Szleng és Dialektus · Többet látni »

Diákszleng

A diákszlengnek vagy hagyományos elnevezésével diáknyelvnek az (elsősorban az általános és középiskolás) diákok által kitalált és használt, általuk gyarapított szlenget nevezik, amely leginkább az iskolai és általában a diákélet fogalmainak, tárgyainak sajátos elnevezését tartalmazza.

Új!!: Szleng és Diákszleng · Többet látni »

Ember

Az ember társadalmi lény; közösen végzett munka, a tagolt beszéd és gondolkodás jellemzi.

Új!!: Szleng és Ember · Többet látni »

Erdély

Erdély (románul Transilvania vagy Ardeal, németül Siebenbürgen vagy Transsilvanien, latinul Transsilvania vagy Transsylvania, erdélyi szász nyelven Siweberjen, törökül Erdelistan) földrajzi-történeti-politikai alakulat Közép-Európában, a Kárpát-medence keleti részén, a mai Románia területén.

Új!!: Szleng és Erdély · Többet látni »

Erkölcs

Az erkölcs fogalma alatt egy adott társadalom által régebbi tapasztalatok alapján összegyűjtött és helyesnek ítélt viselkedési szabályok összességét értjük.

Új!!: Szleng és Erkölcs · Többet látni »

Esztétika

Az esztétika a szépség természetével foglalkozó filozófiai ág.

Új!!: Szleng és Esztétika · Többet látni »

Etiológia

Az etiológia (más néven aetiológia, aitiológia) a dolgok ok-okozati összefüggéseinek vizsgálata, általában valamilyen szaktudomány keretein belül.

Új!!: Szleng és Etiológia · Többet látni »

Európa

Európa Földünk egyik kontinense, amelynek határai nyugaton az Atlanti-óceán, északon a Jeges-tenger, keleten az Urál hegység, az Urál-folyó és a Kaszpi-tenger, délkeleten a Kaukázus vidéke és a Fekete-tenger, délen pedig a Földközi-tenger.

Új!!: Szleng és Európa · Többet látni »

Evolúció

Az élővilág evolúciója azt jelenti, hogy az élővilág összetétele folyamatosan változik, a fajok folyamatosan átalakulnak, új fajok keletkeznek és halnak ki.

Új!!: Szleng és Evolúció · Többet látni »

Fattyúnyelv

A fattyúnyelv terminus a ma szleng-nek nevezett nyelvi jelenség Zolnay Vilmos és Gedényi Mihály által kitalált és lényegében csak általuk használt magyar elnevezése.

Új!!: Szleng és Fattyúnyelv · Többet látni »

Francia nyelv

A francia nyelv (franciául la langue française vagy le français) az indoeurópai nyelvek újlatin nyelvcsaládjának tagja, mégpedig ennek nyugati ágához tartozó galloromán csoportbeli oïl nyelvek egyike.

Új!!: Szleng és Francia nyelv · Többet látni »

Gedényi Mihály

Gedényi Mihály, Gremsperger (Budapest, 1908. június 16. – Budapest, 1988. július 5.) író, irodalomtörténész.

Új!!: Szleng és Gedényi Mihály · Többet látni »

Groteszk realizmus

A groteszk realizmus Mihail Bahtyinnak a népi nevetéskultúrára alapozott megfigyelései szerint egy sajátos anyagi-testi elvű, össznépi, ünnepi és utópikus aspektusban megjelenő esztétikai felfogás, amelyben a kozmikus, szociális és testi mozzanatok szétszakíthatatlan egységgé, oszthatatlan, eleven egésszé forrnak össze.

Új!!: Szleng és Groteszk realizmus · Többet látni »

Hatalom

A hatalom azt a képességet vagy erőt jelenti, amely alapján valaki vagy valami akaratát vagy szándékát másra, másokra rá tudja testálni.

Új!!: Szleng és Hatalom · Többet látni »

Héber nyelv

A héber nyelv (melyet köznapi és hagyományos kifejezéssel zsidó nyelvnek is neveznek) az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágába tartozó nyelv, Izrael Állam hivatalos nyelve, amelyet a 19/20. századi nyelvújítás tett alkalmassá a modern használatra.

Új!!: Szleng és Héber nyelv · Többet látni »

Homoszexualitás

A homoszexualitás a szexuális irányultság egyik fajtája, mely esetében egy személy érzelmi és szexuális vonzódása kizárólag vagy főként azonos nemű emberek felé irányul.

Új!!: Szleng és Homoszexualitás · Többet látni »

Ifjúsági nyelv

Az ifjúsági nyelv a fiatalok (elsősorban a középiskolás korosztály) többé-kevésbé egységes szlengje, olyan csoportnyelv (egyesek szerint rétegnyelv), amely az 1945 utáni egységesítő társadalmi változások következtében egybeolvadó diáknyelvekből jött létre az 1960-as évekre.

Új!!: Szleng és Ifjúsági nyelv · Többet látni »

Jiddis nyelv

A jiddis (saját nevén) a germán nyelvek nyugati ágába tartozó nyelv, eredetileg az askenázi (.

Új!!: Szleng és Jiddis nyelv · Többet látni »

Jog

mérleget tart, ez jelenti a jogi eljárásban részt vevő felek azonos jogait, azt, hogy a jog előtt mindenki egyenlő. A jog kifejezést mind a jogtudományban, mind a köznyelvben több értelemben használjuk, épp ezért sokféle jog meghatározással találkozhatunk.

Új!!: Szleng és Jog · Többet látni »

Körösök

Az összefoglalóan Körösök néven ismert folyók teljes hossza 741,3 km, Romániában, Erdélyben erednek és egyesülésük után 200 kilométerrel Magyarország területén a Tiszába vezetik vizüket.

Új!!: Szleng és Körösök · Többet látni »

Köznyelv

A köznyelv az iskolázottabb, műveltebb emberek igényesebb nyelvi érintkezésének eszköze, amelyre jellemző, hogy az egész nyelvterületen egységes és normatív nyelvváltozat, ami a sztenderd nyelvváltozattal való azonosítását is lehetővé teszi.

Új!!: Szleng és Köznyelv · Többet látni »

Kőkorszak

A kőkorszak az őskor egy szakasza, körülbelül 2,4 millió évvel ezelőttől i. e. 4500-ig tart.

Új!!: Szleng és Kőkorszak · Többet látni »

Magyar fattyúnyelvi szótárak listája

A magyar fattyúnyelvi szótárakat és az egyéb fattyúnyelvvel foglalkozó munkákat kivétel nélkül a Zolnay Vilmos–Gedényi Mihály szerzőpáros készítette az általuk fattyúnyelvnek nevezett szleng történeti, etimológiai, valamint értelmező- és szinonimaszótári feldolgozása során.

Új!!: Szleng és Magyar fattyúnyelvi szótárak listája · Többet látni »

Magyar szlengszótárak listája

A magyar szlengszótárak listája csak a magyar szleng nyomtatásban, önálló könyvként megjelent szótárait tartalmazza, időrendi sorrendben.

Új!!: Szleng és Magyar szlengszótárak listája · Többet látni »

Magyarország

Magyarország független parlamentáris köztársaság, amely Közép-Európában, a Kárpát-medence közepén helyezkedik el.

Új!!: Szleng és Magyarország · Többet látni »

Maros

Maros (németül Mieresch vagy Marosch) folyó Közép-Európában, a Kárpát-medencében.

Új!!: Szleng és Maros · Többet látni »

Második világháború

A második világháború az emberiség történetének eddigi legnagyobb és legtöbb halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa.

Új!!: Szleng és Második világháború · Többet látni »

Metafora

A metafora (ógörög: μεταφορά – átvitel) egyike a költői képeknek; összevont, egybecsúsztatott hasonlat, két fogalom, tulajdonság tartalmi-hangulati hasonlóságán alapuló szókép (ebben különbözik a metonímiától, amely inkább kapcsolódáson alapul).

Új!!: Szleng és Metafora · Többet látni »

Metonímia

A metonímia (görög szó, magyarul névcsere) olyan szókép (troposz), amely a névátvitelen alapszik: a név térbeli, időbeli, anyagbeli érintkezésen vagy ok–okozati kapcsolaton keresztül más jelentést vesz fel.

Új!!: Szleng és Metonímia · Többet látni »

Mihail Mihajlovics Bahtyin

Mihail Mihajlovics Bahtyin (cirill betűkkel: Михаил Михайлович Бахтин), (Oroszország, Orjol, 1895. november 17. – Szovjetunió, Moszkva, 1975. március 7.), irodalomtudós, esztéta, a 20.

Új!!: Szleng és Mihail Mihajlovics Bahtyin · Többet látni »

Német nyelv

A német a germán nyelvek nyugati ágába tartozó nyelv.

Új!!: Szleng és Német nyelv · Többet látni »

New York

Új-Amszterdam, 1656 New York az Amerikai Egyesült Államok legnépesebb városa.

Új!!: Szleng és New York · Többet látni »

Nyelv

A nyelv az emberi kommunikáció legáltalánosabb eszköze, tagolt, egymástól elkülöníthető jelekből alkotott jelrendszer.

Új!!: Szleng és Nyelv · Többet látni »

Nyelvészet

Általánosságban a nyelvészet az emberi nyelvekkel foglalkozó tudományág, és nyelvész az, aki ezt a tudományt műveli.

Új!!: Szleng és Nyelvészet · Többet látni »

Nyelvi univerzálé

A nyelvi univerzálék az összes hangzó természetes emberi nyelvre minden korban és minden helyen (azaz az emberi nyelvre általában) jellemző nyelvi sajátosságok.

Új!!: Szleng és Nyelvi univerzálé · Többet látni »

Olasz nyelv

Az olasz nyelv (olaszul lingua italiana) az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belül az újlatin nyelvek csoportjába tartozik.

Új!!: Szleng és Olasz nyelv · Többet látni »

Oláh Miklós (érsek)

Nagyszeminárium épületén Nicolaus Olahus/Oláh Miklós ELTE Egyetemi Könyvtár mai épülete Oláh Miklós (latinul Nicolaus Olahus, Nagyszeben, 1493. január 10. – Pozsony, 1568. január 15.) anyai ágról magyar, apai ágról román származású humanista és történész aki a Magyar Királyság területén tevékenykedett, esztergomi érsek, Hont vármegye főispánja, királyi helytartó.

Új!!: Szleng és Oláh Miklós (érsek) · Többet látni »

Pszichoaktív szer

Különböző pszichoaktív drogok. Pszichoaktív szerek (a köznyelvben: drogok vagy kábítószerek) azok a természetes vagy mesterséges anyagok, amelyek az élő szervezetbe kerülve a központi idegrendszerre hatva megváltoztatják annak működését, funkcióját, illetve hiányuk elvonási tünetekkel jár.

Új!!: Szleng és Pszichoaktív szer · Többet látni »

Pszichológia

Görögös szóval pszichológia, magyar nevén lélektan (az ógörög ψυχή „lélek” és λογία „tudomány, ill. – valaminek a – tanulmányozása” szavakból) az emberi lényekhez tartozó gondolkodással és viselkedéssel foglalkozó tudomány.

Új!!: Szleng és Pszichológia · Többet látni »

Regiszter (nyelvészet)

A regiszter annak a nyelvváltozatnak a neve a szociolingvisztikában, amely egy meghatározott témához, tárgyhoz vagy cselekvéshez kötődik.

Új!!: Szleng és Regiszter (nyelvészet) · Többet látni »

Román nyelv

A román nyelv (románul: limba română) az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belül az újlatin nyelvekhez tartozik.

Új!!: Szleng és Román nyelv · Többet látni »

Sakk

A sakk táblajáték két személy részére, és egyben sportág is.

Új!!: Szleng és Sakk · Többet látni »

Sárbogárd

Sárbogárd város a Közép-Dunántúl régióban, Fejér megye déli részén, a Sárbogárdi járás székhelye.

Új!!: Szleng és Sárbogárd · Többet látni »

Simánd

Simánd (románul Șimand, németül Schimand): falu Romániában Arad megyében.

Új!!: Szleng és Simánd · Többet látni »

Stilisztika

A stilisztika a nyelvtudomány egyik ága.

Új!!: Szleng és Stilisztika · Többet látni »

Szabadkőművesség

A szabadkőművesség alapvető jelképe: a kőműves derékszög (szögmérő) szárai felé helyezett körző. Gyakran szerepel benne a G betű is. A nagy geométert, a világegyetem építőjét jelenti, vagyis a felsőbb lényt, a felsőbb értelmet, bárki vagy bármi is legyen az a szabadkőműves testvériség egyes tagjainak a hite szerint Diagram két amerikai szabadkőműves rendszer (a York és a Skót rítus) fokozatairól A szabadkőművesség (angolul freemasonry, franciául franc-maçonnerie, németül Freimaurerei vagy Freimaurertum) világszerte több millió taggal rendelkező heterogén, számtalan formában működő mozgalom, amely – önértelmezése szerint – az erkölcsi értékek, valamint a szellem szabadságának egyetemességét vallva, a felvilágosodás hagyományait követve tevékenykedik.

Új!!: Szleng és Szabadkőművesség · Többet látni »

Szeged

Szeged megyei jogú város, Magyarország harmadik legnépesebb városa, a Dél-Alföld legnagyobb városa, Csongrád megye és a Szegedi járás székhelye a Tisza és a Maros találkozásánál.

Új!!: Szleng és Szeged · Többet látni »

Szemantika

A szemantika (magyarul jelentéstan, ám ez a terminus az utóbbi időkben egyre kevésbé pontos) a nyelvészet egyik részterülete, amely a nyelvi formák (szavak, szimbólumok stb.) jelentésével, illetve jelentésváltozásaival foglalkozik.

Új!!: Szleng és Szemantika · Többet látni »

Szilágyi Márton (irodalomtörténész)

Szilágyi Márton (Gyula, 1965. november 9.) magyar irodalomtörténész, egyetemi tanár.

Új!!: Szleng és Szilágyi Márton (irodalomtörténész) · Többet látni »

Szilágyi N. Sándor

Szilágyi N. Sándor (Újfegyvernek, 1948. augusztus 15. –) erdélyi magyar nyelvtudományi szakíró, szerkesztő, publicista, egyetemi tanár, Szilágyi N. Zsuzsa (1972) apja.

Új!!: Szleng és Szilágyi N. Sándor · Többet látni »

Szlovák nyelv

A szlovák nyelv (a hosszabb forma slovenský jazyk) az indoeurópai nyelvcsalád tagja, azon belül a szláv nyelvek nyugati ágába tartozik.

Új!!: Szleng és Szlovák nyelv · Többet látni »

Szociálpszichológia

A szociálpszichológia a pszichológia egyik ága, mely azt vizsgálja, hogy az egyes személyek viselkedését hogyan befolyásolja mások, valódi, elképzelt vagy mögöttes jelenléte.

Új!!: Szleng és Szociálpszichológia · Többet látni »

Szociológia

Sorban állás: egy elterjedt társas cselekvés A szociológia (a latin socius, azaz „társ”, „társaság”; valamint a görög λόγος, logosz, azaz „-tudás”, „-tudomány” szavakból) a társadalmi élet összetevői, az egyének, csoportok, szervezetek, intézmények (család, iskola, egyház, állam stb.) életének, működésének törvényszerűségeit, szabályait és folyamatait vizsgáló elméleti és gyakorlati tudomány.

Új!!: Szleng és Szociológia · Többet látni »

Szociolektus

A szociolingvisztika terminusaként használt szociolektus (vagy közkeletűbb, de pontatlan megnevezéssel társadalmi nyelvjárás) egy meghatározott társadalmi osztály, réteg rájuk jellemző nyelve, olyan nyelvváltozat (lektus), amelyet a beszélők társadalmi hátterével függ össze, és nem földrajzi származásukkal (mint például a regionális dialektusok).

Új!!: Szleng és Szociolektus · Többet látni »

Szociolingvisztika

A szociolingvisztika egy szemléletmód, amely a nyelvhasználat és a társadalom összefüggéseit empirikus módszerekkel vizsgáló tudományterületeket foglalja magába.

Új!!: Szleng és Szociolingvisztika · Többet látni »

Tabu

A tabu (proto-polinéziai tapu tiltott, rituálisan szabályzott) szentként vagy tiltottként megnevezett bármely emberi tevékenységre vagy szokásra kiterjedő erős társadalmi tiltás vagy tilalom; a tabu megszegését a társadalom általában kifogásolhatónak és elítélendőnek tartja.

Új!!: Szleng és Tabu · Többet látni »

Tolvajnyelv

A tolvajnyelv (más szóval: argó) a bűnözők által használt szakmai szleng (szakszleng).

Új!!: Szleng és Tolvajnyelv · Többet látni »

Vajdaság Autonóm Tartomány

A Vajdaság, teljes nevén Vajdaság Autonóm Tartomány Szerbia északi, Magyarországgal határos, részben magyarok által lakott területe, közigazgatásilag autonóm tartomány.

Új!!: Szleng és Vajdaság Autonóm Tartomány · Többet látni »

Zolnai Béla

Zolnai Béla (Székesfehérvár, 1890. március 10. – Budapest, 1969. május 26.) irodalomtörténész, nyelvesztéta, egyetemi tanár, az MTA tagja (levelező: 1940, rendes: 1948–1949), az irodalomtudományok doktora (1955).

Új!!: Szleng és Zolnai Béla · Többet látni »

Zolnay Vilmos

Zolnay Vilmos (Budapest, 1890. január 31. – 1984?) nyelvész.

Új!!: Szleng és Zolnay Vilmos · Többet látni »

Zsidók

A zsidók (más néven héberek vagy izraeliták;, Jehudim;, Jidn) ókori közel-keleti nép, valamint a magukat ettől a néptől származtató, illetve a zsidó vallást követő, kulturálisan és nyelvileg heterogén összetételű emberek közössége a világ minden részén.

Új!!: Szleng és Zsidók · Többet látni »

1536

Nincs leírás.

Új!!: Szleng és 1536 · Többet látni »

1775

Nincs leírás.

Új!!: Szleng és 1775 · Többet látni »

1776

Nincs leírás.

Új!!: Szleng és 1776 · Többet látni »

18. század

Évtizedek: 1700-as évek 1710-es évek 1720-as évek 1730-as évek 1740-es évek 1750-es évek 1760-as évek 1770-es évek 1780-as évek 1790-es évek A 18.

Új!!: Szleng és 18. század · Többet látni »

1890-es évek

Nincs leírás.

Új!!: Szleng és 1890-es évek · Többet látni »

1895

Nincs leírás.

Új!!: Szleng és 1895 · Többet látni »

1896

Nincs leírás.

Új!!: Szleng és 1896 · Többet látni »

19. század

Évtizedek: 1800-as évek 1810-es évek 1820-as évek 1830-as évek 1840-es évek 1850-es évek 1860-as évek 1870-es évek 1880-as évek 1890-es évek A 19.

Új!!: Szleng és 19. század · Többet látni »

1930-as évek

----.

Új!!: Szleng és 1930-as évek · Többet látni »

1940-es évek

Községi Élelmiszerüzem.

Új!!: Szleng és 1940-es évek · Többet látni »

1945

A január 1-jével bevezetett hungarista címer Német páncélosok a budai vár utcáin Szovjet katonák Pesten.

Új!!: Szleng és 1945 · Többet látni »

1947

Nincs leírás.

Új!!: Szleng és 1947 · Többet látni »

1960-as évek

Nincs leírás.

Új!!: Szleng és 1960-as évek · Többet látni »

1970-es évek

Az 1970-es években folytatódott a világűr kutatása emberekkel és személyzet nélküli bolygókutató szondákkal.

Új!!: Szleng és 1970-es évek · Többet látni »

1980

Nincs leírás.

Új!!: Szleng és 1980 · Többet látni »

1990-es évek

Nincs leírás.

Új!!: Szleng és 1990-es évek · Többet látni »

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »