Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Telepítés
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Szerb nyelv

Index Szerb nyelv

A szerb nyelv (sárgával jelölve) elterjedése az egykori Jugoszlávia területén Horvátországi területek (sötétzölddel jelölve), ahol a szerb elismert kisebbségi nyelv A szerb nyelv (szerbül cirill ábécével српски jeзик, latin ábécével srpski jezik) az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcsoportjához tartozik, ennek is a nyugati alcsoportjához.

245 kapcsolatok: A horvát és a szerb nyelv Swadesh-listája, Alany (nyelvészet), Alanyeset, Alveoláris hang, Amerikai Egyesült Államok, Analógia, Angol nyelv, Anyanyelv, Újszövetség, Újvidék, Athosz-hegy, Ausztrália (ország), Ausztria, Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, Észak-Amerika, „Abstand”-nyelv, „ausbau”-nyelv és tető-nyelv, Balkán (térség), Balti-szláv nyelvek, Bácska, Bécs, Belgrád, Beočin, Beszédhang, Beszélt nyelv, Birtokos eset, Birtokos névmás, Birtokos személyjel, Bizánci Birodalom, Bolgár nyelv, Bolgárok, Bosnyák nyelv, Bosnyákok, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cirill ábécé, Csehország, Csernojevics Arzén, Dalmácia, Délkelet-Európa, Délszláv nyelvek, Determináns, Diakritikus jel, Dialektus, Elöljáró, Első világháború, Elvonás (nyelvészet), Eset, Eszközhatározói eset, Európa, Főnév, ..., Felszólító mód, Feltételes mód, Flektáló nyelv, Flexió, Fokozás (nyelvészet), Folyamatos múlt, Fonéma, Fonematikus írás, Fonetika, Fonológia, Fonotaktika, Franc Miklošič, Francia nyelv, Görög nyelv, Grimm fivérek, Habsburg Birodalom, Hanglejtés, Hangsúly (nyelvészet), Hangtan, Hasonulás, Határozó, Határozói eset, Határozói igenév, Határozószó, Helyesírás, Hivatalos nyelv, Horvát nyelv, Horvátok, Horvátország, I. Péter orosz cár, Idézőjel, Ige (nyelvészet), Igeidő, Igekötő, Igemód, Igenem, Igeszemlélet és igejelleg, Indoeurópai nyelvcsalád, Irodalmi nyelv, IV. István Uroš szerb cár, Jövevényszó, Jelző, Jernej Kopitar, Jugoszlávia, Kanada, Kérdő névmás, Kötőszó, Közép-délszláv diarendszer, Középkor, Központi Hírszerző Ügynökség, Különbségek a horvát, a szerb és a bosnyák nyelv között, Keresztség, Kettős szám, Kisebbségi nyelv, Klérus, Kommunikáció, Kommunizmus, Kontextus (nyelvészet), Kopula, Koszovó, Labiális hang, Latin ábécé, Macedón nyelv, Macedónia, Magánhangzó, Magyar nyelv, Magyarország, Marseille, Mássalhangzó, Módosítószó, Megszólító eset, Melléknév, Melléknévi igenév, Mondat (nyelvészet), Mondatrész, Mondatszó, Montenegró, Montenegrói nyelv, Montenegróiak, Morféma, Mutató névmás, Nazális hang, Német nyelv, Németország, Névelő, Névmás, Névszó, Névutó, Nem (nyelvészet), Nemzetiség, Niš, Nyelv, Nyelvészet, Nyelvtan, Nyugat-Európa, Olaszország, Orosz nyelv, Ortodox kereszténység, Oszmán Birodalom, Palatalizáció, Palatális hang, Partikula, Pátriárka, Pergőhang, Peter Paul Rubens, Posztalveoláris hang, Prizren, Raška (régió), Rag, Récse, Réshang, Részes eset, Római katolikus egyház, Romantika, Románia, Segédige, Simulószó, SVO-nyelv, Szandzsák, Szám (nyelvészet), Számnév, Szóalkotás, Szóösszetétel, Szócsalád, Szófaj, Szófajváltás, Szóképzés, Szórend, Szótag, Szótő, Szemantika, Személyes névmás, Szent Száva, Szerbek, Szerbhorvát nyelv, Szerbia, Szintaxis, Szlavónia, Szláv nyelvek, Szlovákia, Szlovének, Szlovénia, Szociolingvisztika, Sztenderd nyelvváltozat, Tapadás (nyelvészet), Tárgyeset, Tónus (nyelvészet), Török nyelv, Timok, Toldalék, Topik és predikátum, Urbanizáció, Vajdaság Autonóm Tartomány, Veláris hang, Velencei nyelv, Vessző (írásjel), Visszaható névmás, Viszonyszó, Vonatkozó névmás, Vonzat, Vranje, Vuk Stefanović Karadžić, Zárhang, Zöngés és zöngétlen párok, Zeta (folyó), 11. század, 12. század, 1220, 13. század, 1331, 1349, 1354, 1355, 1393, 14. század, 1400, 1409, 1427, 16. század, 1680, 1690, 1749, 18. század, 1818, 1847, 1850, 1852, 1868, 1954, 1970-es évek, 1983, 1997, 2002, 2011, 2013. Bővíteni index (195 több) »

A horvát és a szerb nyelv Swadesh-listája

A magyar nyelv, a horvát nyelv és a szerb nyelv 207 szavas Swadesh-listája.

Új!!: Szerb nyelv és A horvát és a szerb nyelv Swadesh-listája · Többet látni »

Alany (nyelvészet)

A hagyományos mondattanban az alany a tagolt mondat egyik fő része, az, amelyről az állítmánnyal a beszélő megállapít valamit, azaz az állítmányban kifejezett cselekvésnek, történésnek, állapotnak vagy létezésnek, illetve minőségi vagy mennyiségi jegynek a hordozója.

Új!!: Szerb nyelv és Alany (nyelvészet) · Többet látni »

Alanyeset

Az alanyeset vagy nominativus (a latin nomen, nominis „név” szóból) a ragozó nyelvekben a nyelvtani esetek egyike, amely általában az ige alanyát jelöli meg a mondatban.

Új!!: Szerb nyelv és Alanyeset · Többet látni »

Alveoláris hang

4. alveoláris (a fogmedernél)5. posztalveoláris (a fogmeder mögött) Az alveoláris (latin: alveolum ’fogmeder’) vagy fogmederhang olyan mássalhangzó, amely a nyelvnek a felső metszőfogak mögötti fogmederhez történő érintésével képződik.

Új!!: Szerb nyelv és Alveoláris hang · Többet látni »

Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok, röviden az Egyesült Államok (angolul United States of America, röviden United States vagy USA), független szövetségi köztársaság, amely ötven tagállamot és egy szövetségi kerületet foglal magába.

Új!!: Szerb nyelv és Amerikai Egyesült Államok · Többet látni »

Analógia

Analóg: hasonló, valamivel bizonyos szempontból egyező, annak megfelelő.

Új!!: Szerb nyelv és Analógia · Többet látni »

Angol nyelv

EN:Az angolt szimbolizáló ISO 639-1 nyelv kód Az angol nyelv (angolul: English language) jelenleg egyike a Föld leggyakrabban használt nyelveinek.

Új!!: Szerb nyelv és Angol nyelv · Többet látni »

Anyanyelv

Anyanyelvnek azt a nyelvet vagy nyelveket nevezzük, amelyet az ember gyermekkorában a szüleitől vagy a környezetétől megtanul, és azt a mindennapi élete során természetes módon, külön fordítás nélkül képes használni, illetve gondolatait ezen a nyelven képes a legkönnyebben kifejezni.

Új!!: Szerb nyelv és Anyanyelv · Többet látni »

Újszövetség

Szent Biblia a "Könyvek Könyve", "Scriptura Sacra", "Isten Igéje" Az Újszövetség vagy Újtestamentum a keresztény Biblia második része.

Új!!: Szerb nyelv és Újszövetség · Többet látni »

Újvidék

Újvidék, korábban Péterváradi Sánc (szerbül Нови Сад / Novi Sad, horvátul Novi Sad, németül Neusatz, szlovákul Nový Sad) város Szerbiában, a Vajdaság Autonóm Tartomány székvárosa és a Dél-bácskai körzet adminisztratív központja.

Új!!: Szerb nyelv és Újvidék · Többet látni »

Athosz-hegy

Az Athosz-hegy (görögül Όρος Άθως) egy hegy és félsziget a görögországi Makedóniában, az ország északi részében.

Új!!: Szerb nyelv és Athosz-hegy · Többet látni »

Ausztrália (ország)

Ausztrália, hivatalos nevén az Ausztrál Államszövetség független királyság, mely az ausztrál kontinenst, Tasmania szigetét és számos kisebb szigetet foglal magába.

Új!!: Szerb nyelv és Ausztrália (ország) · Többet látni »

Ausztria

Az Osztrák Köztársaság (vagy latin eredetű néven Ausztria, németül Österreich vagy Republik Österreich, régi német nyelven Ostarrichi, jelentése: „keleti birodalom”) közép-európai állam.

Új!!: Szerb nyelv és Ausztria · Többet látni »

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata

Eleanor Roosevelt Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatával (1949) Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata egy, az ENSZ által elfogadott nyilatkozat, mely összefoglalja a világszervezet álláspontját a minden embert megillető alapvető jogokról.

Új!!: Szerb nyelv és Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata · Többet látni »

Észak-Amerika

Észak-Amerika az északi félgömbön és nagyrészt a nyugati félgömbön található geológiai kontinens, amelyik az észak-amerikai kéreglemezen fekszik.

Új!!: Szerb nyelv és Észak-Amerika · Többet látni »

„Abstand”-nyelv, „ausbau”-nyelv és tető-nyelv

A német Abstandsprache, Ausbausprache és Dachsprache terminusokból származó abstand-nyelv, ausbau-nyelv és tető-nyelv terminusoknak megfelelő fogalmakat a szociolingvisztikában használják azzal a céllal, hogy elemezzék és osztályozzák a nyelvváltozatokat, egyrészt autonóm nyelvekként, másrészt dialektusokként.

Új!!: Szerb nyelv és „Abstand”-nyelv, „ausbau”-nyelv és tető-nyelv · Többet látni »

Balkán (térség)

A Balkán-félsziget és a Regát területét történelmi-kulturális vonatkozásban egy régiónak lehet tekinteni, s egyszerűen a Balkán névvel szokás jelölni.

Új!!: Szerb nyelv és Balkán (térség) · Többet látni »

Balti-szláv nyelvek

A balti-szláv nyelvek az indoeurópai nyelvcsaládnak a balti és szláv nyelvekből álló ága egy olyan nyelvészeti hipotézis szerint, amely egy balti-szláv ősnyelvet feltételez a nyelvi fejlődés egy korai szakaszában.

Új!!: Szerb nyelv és Balti-szláv nyelvek · Többet látni »

Bácska

Bácska részei Bácska (szerbül Бачка / Bačka, horvátul Bačka, szlovákul Báčka, németül Batschka) újkori tájfogalom, Bács-Bodrog vármegyének népies neve.

Új!!: Szerb nyelv és Bácska · Többet látni »

Bécs

Bécs (németül: Wien, bajor nyelvjárás szerint: Wean) Ausztria fővárosa és egyben legnagyobb városa, valamint az ország kilenc szövetségi tartománya közül az egyik.

Új!!: Szerb nyelv és Bécs · Többet látni »

Belgrád

Belgrád (eredeti magyar neve legalább a XIV. század eleje óta Fehérvár, Nándorfehérvár, a 16. és a 19. század között n > l hangváltozással gyakran Lándorfejérvár („Bolgárfehérvár”) változatban is, szerbül 'Fehérvár' jelentéssel Београд / Beograd) Szerbia fővárosa és egyben legnagyobb városa.

Új!!: Szerb nyelv és Belgrád · Többet látni »

Beočin

#Átirányítás Belcsény.

Új!!: Szerb nyelv és Beočin · Többet látni »

Beszédhang

A beszédhang, avagy fón, a beszédfolyamat minimális egysége, az illető nyelv hangrendszerében elfoglalt helyétől függetlenül (lásd fonológia és fonetika).

Új!!: Szerb nyelv és Beszédhang · Többet látni »

Beszélt nyelv

A beszélt nyelv az emberi nyelv két alapvető létezési formájának egyike.

Új!!: Szerb nyelv és Beszélt nyelv · Többet látni »

Birtokos eset

A birtokos eset, latin szóval genitivus az a nyelvtani eset, amely valaminek vagy valakinek (birtok) valamihez vagy valakihez (birtokos) tartozását fejezi ki.

Új!!: Szerb nyelv és Birtokos eset · Többet látni »

Birtokos névmás

A birtokos névmás olyan névmás, amely birtoklást, valamely nyelvtani személyhez való tartozást fejez ki.

Új!!: Szerb nyelv és Birtokos névmás · Többet látni »

Birtokos személyjel

A birtokos személyjel (korábbi nevén: birtokos személyrag) toldalék, a birtokviszony elsődleges kifejezőeszköze a magyar nyelvben.

Új!!: Szerb nyelv és Birtokos személyjel · Többet látni »

Bizánci Birodalom

A Bizánci Birodalom, ritkábban Keletrómai Birodalom (- ógörög átírással: „Baszileia Rhómaión” vagy újgörög átírással: „Vaszilía Romaíon”) ókori–középkori államalakulat, mely fénykorában Európán kívül Ázsiára és Afrikára is kiterjedt.

Új!!: Szerb nyelv és Bizánci Birodalom · Többet látni »

Bolgár nyelv

Bolgárnak két nyelvet nevezünk: a bolgárok eredeti, türk (egyes szerzők szerint: iráni) eredetű nyelvét, az ősbolgár vagy bolgár-török néven is emlegetett bolgár nyelvet, s a bolgárok által nyelvcsere miatt felvett bolgár-szlávnak is nevezett bolgár nyelvet.

Új!!: Szerb nyelv és Bolgár nyelv · Többet látni »

Bolgárok

A bolgárok a bolgár nyelvet beszélő, Kelet-Európában- és a Balkán-félszigeten élő nép.

Új!!: Szerb nyelv és Bolgárok · Többet látni »

Bosnyák nyelv

A bosnyák nyelv (bosnyákul: bosanski jezik) az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcsoportjához tartozik, ennek is a nyugati alcsoportjához.

Új!!: Szerb nyelv és Bosnyák nyelv · Többet látni »

Bosnyákok

A bosnyákok (bosnyákul: Bošnjak, Bošnjaci) délszláv népcsoport.

Új!!: Szerb nyelv és Bosnyákok · Többet látni »

Bosznia-Hercegovina

Bosznia-Hercegovina (bosnyákul, horvátul és szerbül Bosna i Hercegovina, cirill írással Босна и Херцеговина, szó szerinti fordításban Bosznia és Hercegovina) Délkelet-Európában, a Balkán-félsziget nyugati felén fekszik.

Új!!: Szerb nyelv és Bosznia-Hercegovina · Többet látni »

Bulgária

Bulgária a Fekete-tenger partján fekvő állam Délkelet-Európában.

Új!!: Szerb nyelv és Bulgária · Többet látni »

Cirill ábécé

A cirill ábécé egyfajta írásrendszer, mely leginkább Kelet-Európában és Észak-, valamint Közép-Ázsiában elterjedt.

Új!!: Szerb nyelv és Cirill ábécé · Többet látni »

Csehország

Csehország (IPA), hivatalos nevén Cseh Köztársaság (IPA) egy szárazföldi ország Közép-Európában. Nyugaton Németország, délen Ausztria, keleten Szlovákia, északon Lengyelország határolja. Fővárosa és egyben legnépesebb városa az 1,3 millió lakosú Prága. A mai Csehország területén 1918 előtt három terület osztozott, ezek Csehország, Morvaország és részben Szilézia.

Új!!: Szerb nyelv és Csehország · Többet látni »

Csernojevics Arzén

Csernojevics Arzén (III. Arsenije Čarnojević, Csarnojevics Arszenije, Arsenius; – Арсеније III Чарнојевић – Аесеније III Црнојевић – Αρσένιος Τσιρνόγεβιτς) (Cetinje-Bajice, 1633 körül – Bécs, 1706. október 27.) – ipeki (ma Peja) pátriárka, majd szentendrei (krusedoli) metropolita.

Új!!: Szerb nyelv és Csernojevics Arzén · Többet látni »

Dalmácia

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és Dalmácia · Többet látni »

Délkelet-Európa

Délkelet-Európa területe a Ciprusi Köztársaság jelölése nélkül Délkelet-Európa Európa egyik régiója.

Új!!: Szerb nyelv és Délkelet-Európa · Többet látni »

Délszláv nyelvek

A délszláv nyelvek a szláv nyelvek egy csoportja a keleti szláv és nyugati szláv mellett.

Új!!: Szerb nyelv és Délszláv nyelvek · Többet látni »

Determináns

Determinánson egy négyzetes mátrixhoz rendelt számot értünk.

Új!!: Szerb nyelv és Determináns · Többet látni »

Diakritikus jel

Diakritikus jelnek (görög διακριτικός a.m. „megkülönböztető”) nevezünk minden olyan, betű fölé vagy alá helyezett mellékjelet, amelynek feladata, hogy az adott betű általános hangértékét – kisebb vagy nagyobb mértékben – módosítsa.

Új!!: Szerb nyelv és Diakritikus jel · Többet látni »

Dialektus

A dialektus (a latin DIALECTUS, ez pedig a görög διάλεκτος, eredetileg ’beszédmodor’ jelentésű szóból) a nyelvészetben olyan, élő vagy már eltűnt közös nyelvből kialakult nyelvváltozatot jelöl, amely más, ugyanabból a nyelvből kialakult nyelvváltozatokhoz viszonyítva (nyelvtani, hangtani és lexikai szempontból) rendszerint erős eltéréseket mutat; illetve másodlagos értelemben dialektusnak nevezik azt a nyelvi rendszert, amely nem éri el a nyelv kategóriát.

Új!!: Szerb nyelv és Dialektus · Többet látni »

Elöljáró

Az elöljáró, elöljárószó, prepozíció (egyes nyelvtanokban egyszerűen viszonyszó) olyan viszonyszó, amely a névszó előtt áll, és annak mondatbeli viszonyát jelöli.

Új!!: Szerb nyelv és Elöljáró · Többet látni »

Első világháború

Az első világháború vagy I. világháború, röviden VH1 (a második világháború előtt egyszerűen csak világháború, „Nagy Háború” vagy „a háború, amely véget vet minden háborúnak”) néven illetett háború egy 1914 és 1918 között, négy éven át tartó, Európából induló globális háború volt, amely összesen több mint 15 millió ember halálát okozta, és amely öldöklő küzdelem a korabeli gyarmati- és érdekeltségrendszer újrafelosztásával végződött.

Új!!: Szerb nyelv és Első világháború · Többet látni »

Elvonás (nyelvészet)

Az elvonás a szóalkotás egy módja, melynek során a tő végéről leválasztanak egy elemet, s egy új szót hoznak létre.

Új!!: Szerb nyelv és Elvonás (nyelvészet) · Többet látni »

Eset

Az eset (latinul casus) a nyelvészetben jelenti egyrészt (mondattanilag) az esetviszonyt, ami egy ragozott névszó és a fölérendelt mondatrész között fennáll, másfelől pedig (alaktanilag) azt az esetragot, amivel az illető névszó kifejezi az adott esetviszonyt.

Új!!: Szerb nyelv és Eset · Többet látni »

Eszközhatározói eset

Az instrumentalis (ejtsd insztrumentálisz; a latin instrumentum, ’eszköz’ szóból) vagy eszközhatározói eset az a nyelvtani eset, amely a cselekvés eszközét fejezi ki.

Új!!: Szerb nyelv és Eszközhatározói eset · Többet látni »

Európa

Európa Földünk egyik kontinense, amelynek határai nyugaton az Atlanti-óceán, északon a Jeges-tenger, keleten az Urál hegység, az Urál-folyó és a Kaszpi-tenger, délkeleten a Kaukázus vidéke és a Fekete-tenger, délen pedig a Földközi-tenger.

Új!!: Szerb nyelv és Európa · Többet látni »

Főnév

A hagyományos nyelvtanok szemléletében a főnév olyan szófaj, amely elégséges fogalmi és szemantikai tartalommal rendelkezik, és tág értelemben vett tárgyat nevez meg: élőlényt, szűk értelemben vett tárgyat, anyagot, jelenséget, cselekvést, állapotot, tulajdonságot, viszonyt.

Új!!: Szerb nyelv és Főnév · Többet látni »

Felszólító mód

A felszólító mód az igemódok egyike, amely számos nyelvben utasítás, parancs, illetve kérés kifejezésére használatos.

Új!!: Szerb nyelv és Felszólító mód · Többet látni »

Feltételes mód

A feltételes mód az igemódok egyike, amely azt fejezi ki, hogy egy adott cselekvés, történés megvalósulása, illetve valaminek a létezése, állapota valamilyen feltételtől függ.

Új!!: Szerb nyelv és Feltételes mód · Többet látni »

Flektáló nyelv

A flektáló, hajlító vagy fúziós nyelvek azok a szintetikus nyelvek, amelyek a nyelvtani viszonyokat a szóalakok megváltoztatásával (flexióval) – ragozással, szóképzéssel, illetve a szótő változtatásával – képesek kifejezni.

Új!!: Szerb nyelv és Flektáló nyelv · Többet látni »

Flexió

spanyol ’macska’ szón keresztül:'''GAT'''-: szótőGAT'''O''': hímnem, egyes számGAT'''A''': nőnem, egyes számGAT'''OS''': hímnem, többes számGAT'''AS''': nőnem, többes számGATO'''S''': jelöletlen többes szám A flexió, flektálás vagy hajlítás a nyelvészetben a flektáló nyelvekre jellemző szóalak-változtatás, amellyel a különböző nyelvtani viszonyokat kifejezik.

Új!!: Szerb nyelv és Flexió · Többet látni »

Fokozás (nyelvészet)

A melléknevek, a határozók (a határozószók és a melléknévből képzett határozók), valamint egyes határozatlan számnevek sajátos tulajdonsága a fokozás lehetősége.

Új!!: Szerb nyelv és Fokozás (nyelvészet) · Többet látni »

Folyamatos múlt

A folyamatos múlt (lat. imperfectum, olasz imperfetto, spanyol imperfecto, francia imparfait, angol Past Continuous stb.) bizonyos nyelvekben olyan múltbéli cselekvést vagy történést kifejező igeidő, amely hosszú időn át tartott, a múltban rendszeresen ismétlődött, illetve kezdete és vége a szövegkörnyezetben ismeretlen vagy a beszélő számára nem bír jelentőséggel.

Új!!: Szerb nyelv és Folyamatos múlt · Többet látni »

Fonéma

A beszélt nyelvben a fonéma a hangok elemi, elvont egysége, amely egy adott nyelvben önálló egységet alkot, mivel más fonémákkal szemben jelentésmegkülönböztető szerepe van.

Új!!: Szerb nyelv és Fonéma · Többet látni »

Fonematikus írás

Azt az írásrendszert nevezzük fonematikusnak, amelyben minden betű egy és csak egy hangzót (fonémát) jelöl.

Új!!: Szerb nyelv és Fonematikus írás · Többet látni »

Fonetika

A fonetika a beszédhangok tudománya, a nyelvészet egy részterülete.

Új!!: Szerb nyelv és Fonetika · Többet látni »

Fonológia

A fonológia vagy fonematika a nyelvtudománynak az az ága, amely a beszédhangoknak a nyelvi rendszerben elfoglalt helyét és szerepét vizsgálja, szemben a fonetikával, amely egy adott nyelv beszédhangjainak a leírásával foglalkozik.

Új!!: Szerb nyelv és Fonológia · Többet látni »

Fonotaktika

A fonotaktika egy nyelv hangtanának az a része, amely arról szól, hogy a beszédhangoknak milyen sorozatai használatosak törvényszerűen, azaz milyen hangfajták és mely helyzetben fordulhatnak elő az illető nyelvben (pl. lehetséges szótagszerkezetek, mássalhangzó-sorozatok).

Új!!: Szerb nyelv és Fonotaktika · Többet látni »

Franc Miklošič

Franc Miklošič (Radomerščak, 1813. november 28. – Bécs, 1891. március 7.) szlovén filológus, a szláv tanulmányok nyelvész professzora.

Új!!: Szerb nyelv és Franc Miklošič · Többet látni »

Francia nyelv

A francia nyelv (franciául la langue française vagy le français) az indoeurópai nyelvek újlatin nyelvcsaládjának tagja, mégpedig ennek nyugati ágához tartozó galloromán csoportbeli oïl nyelvek egyike.

Új!!: Szerb nyelv és Francia nyelv · Többet látni »

Görög nyelv

A görög nyelv az indoeurópai nyelvcsalád hellén ágába tartozik, közvetlen rokona nincsen.

Új!!: Szerb nyelv és Görög nyelv · Többet látni »

Grimm fivérek

A Grimm fivérek, Jacob Grimm (Hanau, 1785. január 4. – Berlin, 1863. szeptember 20.) és Wilhelm Grimm (Hanau, 1786. február 24. – Berlin, 1859. december 16.) mesegyűjtőként és nyelvtudósként ismertek.

Új!!: Szerb nyelv és Grimm fivérek · Többet látni »

Habsburg Birodalom

jobbra Habsburg Birodalom névvel szokás illetni a Habsburg-ház kezén levő államok összességét I. Rudolf német király 13. századi uralkodásától kezdve egészen az Osztrák–Magyar Monarchia 1867-es megalakulásáig.

Új!!: Szerb nyelv és Habsburg Birodalom · Többet látni »

Hanglejtés

A hanglejtés (idegen szóval intonáció) a hangtanban szupraszegmentális (nem egyetlen beszédhangra korlátozott) prozódiai elem.

Új!!: Szerb nyelv és Hanglejtés · Többet látni »

Hangsúly (nyelvészet)

A hangsúly a nyelvben valamelyik szó meghatározott szótagjának kiemelése, a hang erősítése vagy a hangmagasság vagy egyidejűleg mindkettő által.

Új!!: Szerb nyelv és Hangsúly (nyelvészet) · Többet látni »

Hangtan

A hangtan a nyelvészet azon szakterületeinek összefoglaló elnevezése, amelyek az emberi nyelv hangzó megjelenésének tanulmányozásával foglalkoznak.

Új!!: Szerb nyelv és Hangtan · Többet látni »

Hasonulás

A hasonulás (idegen szóval asszimiláció) olyan hangváltozás, amikor egy hang a szomszédos hang hatására megváltozik: ahhoz hasonlóvá vagy azzal azonossá válik (részleges, ill. teljes hasonulás).

Új!!: Szerb nyelv és Hasonulás · Többet látni »

Határozó

A hagyományos nyelvtanban a határozó olyan mondatrész, mely szerkezeti alaptagjával alárendelő szószerkezetet alkot, és lehet.

Új!!: Szerb nyelv és Határozó · Többet látni »

Határozói eset

A határozói eset vagy határozóeset, latinul ablativus, bizonyos indoeurópai nyelvekben a nyelvtani esetek egyike.

Új!!: Szerb nyelv és Határozói eset · Többet látni »

Határozói igenév

A határozói igenév (amit az újlatin nyelvekben a főnévi igenév egyik formáját jelölő latin szó alapján gerundium névvel is jelölnek) az ige egyik személytelen alakja a főnévi és a melléknévi igenév mellett, amely a mondatban általában valamilyen határozói szerepet tölt be.

Új!!: Szerb nyelv és Határozói igenév · Többet látni »

Határozószó

A hagyományos nyelvtanban a határozószó olyan szófaj, amelynek mondattani funkciója az, hogy határozóként főleg ige, és ritkábban melléknév vagy más határozószó bővítményeként ezek jelentését megváltoztatja vagy pontosítja.

Új!!: Szerb nyelv és Határozószó · Többet látni »

Helyesírás

A helyesírás egy nyelv írott változatának szabályozását szolgáló társadalmi norma.

Új!!: Szerb nyelv és Helyesírás · Többet látni »

Hivatalos nyelv

A hivatalos nyelv az az egy vagy több nyelv, amelyet egy adott állam (vagy szervezet) a hivatalos működése során használ.

Új!!: Szerb nyelv és Hivatalos nyelv · Többet látni »

Horvát nyelv

A horvát nyelv (kékkel jelölve) elterjedése Horvátországban és a környező országokban (2006-os adatok szerint) A horvát nyelv az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcsoportjához tartozik, ennek is a nyugati alcsoportjához.

Új!!: Szerb nyelv és Horvát nyelv · Többet látni »

Horvátok

A horvátok (régiesen krobótok) délszláv népcsoport, leginkább Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és a környező államokban élnek.

Új!!: Szerb nyelv és Horvátok · Többet látni »

Horvátország

Horvátország (hivatalosan Horvát Köztársaság) délkelet-európai állam a Balkán-félszigeten.

Új!!: Szerb nyelv és Horvátország · Többet látni »

I. Péter orosz cár

I.

Új!!: Szerb nyelv és I. Péter orosz cár · Többet látni »

Idézőjel

Az idézőjel olyan írásjel, mely idézetek, kifejezések vagy egyéb különlegességek kiemelésére szolgál.

Új!!: Szerb nyelv és Idézőjel · Többet látni »

Ige (nyelvészet)

Az ige (latinul verbum) olyan, cselekvést, történést vagy létezést kifejező, ragozható szó, amely alakját személy, szám, idő, mód és szemlélet (aspektus) szerint változtathatja.

Új!!: Szerb nyelv és Ige (nyelvészet) · Többet látni »

Igeidő

Az igeidő (latinul tempus) alaktani kategória, amellyel a nyelvek a cselekvés, történés, állapot idejét fejezik ki a közlés idejéhez viszonyítva.

Új!!: Szerb nyelv és Igeidő · Többet látni »

Igekötő

Az igekötő az igéhez szorosan kapcsolódó viszonyszó, amely módosítja annak jelentését.

Új!!: Szerb nyelv és Igekötő · Többet látni »

Igemód

Az igemód az igeragozási rendszer részét képező kifejezési kategória, számos nyelv nyelvtanában megtalálható.

Új!!: Szerb nyelv és Igemód · Többet látni »

Igenem

Az igenem (latin elnevezéssel genus) azt jelöli, hogy az ige alanya, tárgya, ill.

Új!!: Szerb nyelv és Igenem · Többet látni »

Igeszemlélet és igejelleg

A nyelvészetben az igeszemlélet (igeaspektus, aspektualitás) és az igejelleg (akcióminőség, Aktionsart) az ige olyan kategóriái, amelyek a cselekvés, történés lefolyásának módját, eredményességét, gyakoriságát stb.

Új!!: Szerb nyelv és Igeszemlélet és igejelleg · Többet látni »

Indoeurópai nyelvcsalád

Indoeurópai nyelvcsalád Az indoeurópai nyelvcsalád (elavult elnevezéssel indogermán nyelvcsalád) a természetes nyelvek egyik nyelvcsaládja.

Új!!: Szerb nyelv és Indoeurópai nyelvcsalád · Többet látni »

Irodalmi nyelv

Szociolingvisztikai szempontból az irodalmi nyelv a nyelv egyik változata.

Új!!: Szerb nyelv és Irodalmi nyelv · Többet látni »

IV. István Uroš szerb cár

IV.

Új!!: Szerb nyelv és IV. István Uroš szerb cár · Többet látni »

Jövevényszó

A jövevényszó a nyelvi kölcsönzés egyik tárgya, olyan szó, amely más nyelvből került egy nyelvbe, s abban elterjedt és meghonosodott.

Új!!: Szerb nyelv és Jövevényszó · Többet látni »

Jelző

A mondattanban a jelző főnév, egyéb névszó (névmás, számnév stb.) vagy ilyen értelemben használt szó bővítménye, mely alaptagja fogalmi jelentését azzal pontosítja, hogy minőségét, mennyiségét, birtokosát stb.

Új!!: Szerb nyelv és Jelző · Többet látni »

Jernej Kopitar

Jernej Kopitar síremléke Jernej Kopitar (Repne (Krajna), 1780. augusztus 23. – Bécs, 1844. augusztus 11.) szlovén nyelvész.

Új!!: Szerb nyelv és Jernej Kopitar · Többet látni »

Jugoszlávia

Jugoszlávia (szerbhorvátul, horvátul és szlovénül Jugoslavija, szerbül és macedónul: Југославија) királyság, majd szövetségi köztársaság volt a Balkán-félszigeten.

Új!!: Szerb nyelv és Jugoszlávia · Többet látni »

Kanada

Kanada (angolul és franciául Canada, ejtése angolul, franciául) az észak-amerikai kontinens nagy részén elterülő ország.

Új!!: Szerb nyelv és Kanada · Többet látni »

Kérdő névmás

A kérdő névmás a kiegészítendő kérdőmondatok alapeleme, segítségükkel kérdezünk rá személyekre, dolgokra, tulajdonságokra, mennyiségekre, cselekvésekre vagy történésekre.

Új!!: Szerb nyelv és Kérdő névmás · Többet látni »

Kötőszó

A kötőszó (latin szóval conjunctio) olyan viszonyszó, ami tagmondatokat köt össze egymással.

Új!!: Szerb nyelv és Kötőszó · Többet látni »

Közép-délszláv diarendszer

A közép-délszláv diarendszer (horvátul srednjojužnoslavenski dijasistem/dijasustav, centralnojužnoslavenski dijasistem/dijasustav vagy centralni južnoslavenski dijasistem/dijasustav) Dalibor Brozović horvát nyelvész által javasolt elnevezés.

Új!!: Szerb nyelv és Közép-délszláv diarendszer · Többet látni »

Középkor

A középkor az európai történelem hármas történelmi korfelosztásában a középső korszakot jelenti: az ókor után következő, az újkor kezdetéig tartó időszakot.

Új!!: Szerb nyelv és Középkor · Többet látni »

Központi Hírszerző Ügynökség

A Központi Hírszerző Ügynökség (rövidítve CIA) az Amerikai Egyesült Államok egyik legfontosabb szövetségi hírszerző szervezete, a Hírszerző Közösség tagja.

Új!!: Szerb nyelv és Központi Hírszerző Ügynökség · Többet látni »

Különbségek a horvát, a szerb és a bosnyák nyelv között

Ez a szócikk összeveti a bosnyák, a horvát és szerb nyelv közti különbségeket.

Új!!: Szerb nyelv és Különbségek a horvát, a szerb és a bosnyák nyelv között · Többet látni »

Keresztség

Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust (Pietro della Francesca képén) A keresztség több vallásban gyakorolt szertartás, mely általában víz általi rituális tisztálkodást jelent.

Új!!: Szerb nyelv és Keresztség · Többet látni »

Kettős szám

A kettős szám (duális) egyes nyelvekben névszó‑ és igeragozási alak az egyes és többes szám mellett.

Új!!: Szerb nyelv és Kettős szám · Többet látni »

Kisebbségi nyelv

A kisebbségi nyelv egy ország kisebbsége által beszélt nyelv.

Új!!: Szerb nyelv és Kisebbségi nyelv · Többet látni »

Klérus

Klérus A klérus valamely egyházban a papok testületét jelenti szemben a világi hívőkkel, a laikusokkal.

Új!!: Szerb nyelv és Klérus · Többet látni »

Kommunikáció

A kommunikáció az információcsere folyamata általában egy közös jelrendszer segítségével.

Új!!: Szerb nyelv és Kommunikáció · Többet látni »

Kommunizmus

A kommunizmus kifejezést a történelem során több, eltérő értelemben használták és használják.

Új!!: Szerb nyelv és Kommunizmus · Többet látni »

Kontextus (nyelvészet)

A kontextus terminus eredetileg az írott szövegre vonatkozik.

Új!!: Szerb nyelv és Kontextus (nyelvészet) · Többet látni »

Kopula

A kopula vagy kopulatív ige, kapcsolóige, a nyelvészetben az összetett mondatrészek segédszava, elsősorban ami az alanyt a névszói vagy határozói állítmánnyal köti össze.

Új!!: Szerb nyelv és Kopula · Többet látni »

Koszovó

Koszovó illetve a Koszovói Köztársaság vitatott jogállású terület a Balkán-félszigeten.

Új!!: Szerb nyelv és Koszovó · Többet látni »

Labiális hang

A labiális, más néven ajakhang, olyan beszédhang, amelynek képzésében valamilyen formában az ajkak működnek közre.

Új!!: Szerb nyelv és Labiális hang · Többet látni »

Latin ábécé

A latin ábécé, amit a magyar nyelv is használ, a következő betűkből áll: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Új!!: Szerb nyelv és Latin ábécé · Többet látni »

Macedón nyelv

A macedón nyelv (macedónul Македонски јазик/makedonski jazik) az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv csoportjához tartozik.

Új!!: Szerb nyelv és Macedón nyelv · Többet látni »

Macedónia

Macedón Köztársaság (macedón: Република Македонија vagy РМ / Republika Makedonija – RM) vagy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság – MVJK (macedón: Πоранешна Југословенска Република Македонија – ΠJРМ / Poranešna Jugoslovenska Republika Makedonija – PJRM), 2018 végétől várhatóan Észak-Macedónia, a magyar köznapi használatban többnyire Macedónia egy Balkán-félszigeti, tengerparttal nem rendelkező állam.

Új!!: Szerb nyelv és Macedónia · Többet látni »

Magánhangzó

A magánhangzók (latinul vocales) olyan, önmagában kiejthető beszédhangok, amelyek képzésekor a tüdőből kiáramló levegő akadály nélkül távozik a szájüregből.

Új!!: Szerb nyelv és Magánhangzó · Többet látni »

Magyar nyelv

A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád tagja, a finnugor nyelvek közé tartozó ugor nyelvek egyike.

Új!!: Szerb nyelv és Magyar nyelv · Többet látni »

Magyarország

Magyarország független parlamentáris köztársaság, amely Közép-Európában, a Kárpát-medence közepén helyezkedik el.

Új!!: Szerb nyelv és Magyarország · Többet látni »

Marseille

Marseille (ejtsd: marszej) Franciaország második legnagyobb városa és legnagyobb kikötője, Európa ötödik legnagyobb kikötője, Provence-Alpes-Côte d’Azur régió és Bouches-du-Rhône megye székhelye.

Új!!: Szerb nyelv és Marseille · Többet látni »

Mássalhangzó

A mássalhangzók (latinul consonantes) olyan beszédhangok, amelyek kiejtése csak egy magánhangzóval együtt lehetséges, és képzésükkor a tüdőből kiáramló levegő a hangképző szervek útján valamilyen akadályba (fog, íny, ajak stb.) ütközik.

Új!!: Szerb nyelv és Mássalhangzó · Többet látni »

Módosítószó

A nyelvészetben a módosítószó olyan szófaj, amelynek modalizálási funkciója van, azaz „vagy valamely mondatrésznek, vagy az egész mondatnak módosítja a tartalmát, kifejezve egyúttal a beszélőnek a mondottakhoz való szubjektív viszonyát, a beszélői attitűdöt is”.

Új!!: Szerb nyelv és Módosítószó · Többet látni »

Megszólító eset

A megszólító eset (latinul vocativus) bizonyos ragozó nyelvekben az a nyelvtani eset, amelyet megszólításban használnak.

Új!!: Szerb nyelv és Megszólító eset · Többet látni »

Melléknév

A melléknév tulajdonságot, minőséget, hovatartozást jelölő szófaj.

Új!!: Szerb nyelv és Melléknév · Többet látni »

Melléknévi igenév

A melléknévi igenév vagy – latin szóval – participium (bár ez valamivel tágabb fogalmat jelöl) – az ige egyik személytelen alakja (a főnévi és a határozói igenév mellett), amely a mondatban általában melléknévi szerepet tölt be.

Új!!: Szerb nyelv és Melléknévi igenév · Többet látni »

Mondat (nyelvészet)

A mondat olyan grammatikai fogalom, amelynek nincs kielégítő meghatározása, hanem csak különböző szempontokból megfogalmazott definíciókísérletek vannak.

Új!!: Szerb nyelv és Mondat (nyelvészet) · Többet látni »

Mondatrész

A hagyományos grammatikában mondatrészeknek nevezik azokat a szavakat vagy szócsoportokat, amelyek a mondategységen belül, legyen az egyszerű mondat vagy összetett mondat tagmondata, mondattani (idegen szóval szintaktikai) funkciókat töltenek be, és mondattani viszonyok fűzik őket össze.

Új!!: Szerb nyelv és Mondatrész · Többet látni »

Mondatszó

A mondatszó olyan szó, amely egyedül képezhet megnyilatkozást, szemantikailag mondat szerepét töltve beDubois 2002, 313.

Új!!: Szerb nyelv és Mondatszó · Többet látni »

Montenegró

Montenegró (montenegróiul Crna Gora / Црна Гора) független állam Dél-Európában, a Balkán-félszigeten, a volt Jugoszlávia területén.

Új!!: Szerb nyelv és Montenegró · Többet látni »

Montenegrói nyelv

A montenegrói nyelv (helyi nyelven црногорски jeзик, crnogorski jezik) az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcsoportjához tartozik, ennek is a nyugati alcsoportjához.

Új!!: Szerb nyelv és Montenegrói nyelv · Többet látni »

Montenegróiak

A montenegróiak vagy cernogorecek (montenegrói nyelven: Crnogorci) délszláv népcsoport, leginkább Montenegróban, Szerbiában és a környező államokban élnek.

Új!!: Szerb nyelv és Montenegróiak · Többet látni »

Morféma

A morféma a nyelv legkisebb olyan egysége, amely önálló jelentést vagy strukturális szerepet hordoz; a szó legkisebb értelmezhető része.

Új!!: Szerb nyelv és Morféma · Többet látni »

Mutató névmás

Az alaktanban a mutató névmás úgy utal egy bizonyos entitásra, hogy kifejezi annak térbeli vagy időbeli közelségét vagy távolságát a beszélőhöz (olykor a közlés címzettjéhez is).

Új!!: Szerb nyelv és Mutató névmás · Többet látni »

Nazális hang

A nazális hang (esetleg „orrhang”) a fonetikában olyan beszédhang, melynek képzése során a levegő részben vagy teljes egészében az orron át áramlik ki.

Új!!: Szerb nyelv és Nazális hang · Többet látni »

Német nyelv

A német a germán nyelvek nyugati ágába tartozó nyelv.

Új!!: Szerb nyelv és Német nyelv · Többet látni »

Németország

Németország vagy hivatalosan nevén Németországi Szövetségi Köztársaság, egy szövetségi köztársaság Közép-Európában.

Új!!: Szerb nyelv és Németország · Többet látni »

Névelő

nincs névelő Az alaktanban a névelő olyan, a viszonyszók osztályába sorolt szófaj, amely a főnévi csoport tagjaként azt jelzi, hogy mennyire ismert a közlés résztvevői számára az, amit a főnév megnevez.

Új!!: Szerb nyelv és Névelő · Többet látni »

Névmás

A névmás a hagyományos magyar leíró nyelvtan (és általában a hagyományos nyelvtan) egyik legvitathatóbb szófaji kategóriája, amelyet hagyományosan úgy határoznak meg, mint „valódi névszókat (fő-, mellék- vagy számneveket) helyettesítő szó”.

Új!!: Szerb nyelv és Névmás · Többet látni »

Névszó

A grammatikában a névszó több szófajt magába foglaló osztály, amely meghatározása azon alapul, hogy az e szófajokhoz tartozó szavak általában azonos inflexiós toldalékokat (ragokat és jeleket) vehetnek fel, és ezáltal ugyanolyan mondattani szerepük lehet.

Új!!: Szerb nyelv és Névszó · Többet látni »

Névutó

A grammatikában használt névutó terminus olyan viszonyszót nevez meg, amely egyes nyelvekben az előtte álló névszót határozóvá teszi.

Új!!: Szerb nyelv és Névutó · Többet látni »

Nem (nyelvészet)

A nyelvészetben a grammatikai nem egyes nyelvekre jellemző kategória, amely alapján a főneveket olyan osztályokba sorolják, mint hímneműek, nőneműek, semlegesneműek, élők, élettelenek.

Új!!: Szerb nyelv és Nem (nyelvészet) · Többet látni »

Nemzetiség

A nemzetiség egy adott állam területén az államalkotó nemzethez vagy nemzetekhez képest kisebbségben élő etnikai csoport.

Új!!: Szerb nyelv és Nemzetiség · Többet látni »

Niš

Niš (régi magyar forrásokban Nissa) város Szerbiában.

Új!!: Szerb nyelv és Niš · Többet látni »

Nyelv

A nyelv az emberi kommunikáció legáltalánosabb eszköze, tagolt, egymástól elkülöníthető jelekből alkotott jelrendszer.

Új!!: Szerb nyelv és Nyelv · Többet látni »

Nyelvészet

Általánosságban a nyelvészet az emberi nyelvekkel foglalkozó tudományág, és nyelvész az, aki ezt a tudományt műveli.

Új!!: Szerb nyelv és Nyelvészet · Többet látni »

Nyelvtan

A nyelvtan (latinul grammatica), vagy más néven általános nyelvészet, a nyelvészet egyik ága; egy nyelv elemeivel, szerkezetével, törvényszerűségeivel foglalkozó tudomány.

Új!!: Szerb nyelv és Nyelvtan · Többet látni »

Nyugat-Európa

Nyugat-Európa Nyugat-Európa határait nehéz meghatározni, mert azok a különböző szempontok szerint változnak és átfedések is előfordulnak.

Új!!: Szerb nyelv és Nyugat-Európa · Többet látni »

Olaszország

Olaszország (hivatalosan Olasz Köztársaság; olaszul Italia, hivatalosan Repubblica Italiana) független ország Dél-Európában, amely magába foglalja a Pó-folyó völgyét, az Appennini-félszigetet és a Földközi-tenger két legnagyobb szigetét, Szicíliát és Szardíniát illetve számos kisebb szigetet.

Új!!: Szerb nyelv és Olaszország · Többet látni »

Orosz nyelv

Jelentős orosz nyelvű kisebbség Az orosz nyelv (latin betűs átírása: russkij jazyk, magyar átírása: russzkij jazik; régies elnevezése nagyorosz nyelv) a legtöbb, mintegy 145 milliónyi anyanyelvi beszélővel rendelkező szláv nyelv, ennélfogva világnyelv.

Új!!: Szerb nyelv és Orosz nyelv · Többet látni »

Ortodox kereszténység

Az ortodox kereszténység (más néven pravoszláv egyház, régiesen görög(keleti) egyház, óhitűek, görög nem egyesültek) mind történelmileg, mind híveinek létszámát tekintve a keleti keresztény egyházak egyik fő irányzata, amely földrajzilag elsősorban az egykori Keletrómai Birodalom területén, illetve attól keletre számít meghatározónak.

Új!!: Szerb nyelv és Ortodox kereszténység · Többet látni »

Oszmán Birodalom

Az Oszmán Birodalom (oszmán-török nyelven: دولتْ علیّه عثمانیّه Devlet-i Âliye-yi Osmâniyye, mai török nyelven: Osmanlı İmparatorluğu vagy Osmanlı Devleti), az egyik legnagyobb és a legtovább fennálló iszlám világbirodalom, amely évszázadokon át megkerülhetetlen hatalmi tényező volt az európai erőviszonyok alakulásában.

Új!!: Szerb nyelv és Oszmán Birodalom · Többet látni »

Palatalizáció

A palatalizáció (a latin palatum „íny” szóból), másképp jésítés vagy lágyítás olyan mássalhangzó-képzésmód, illetve az így létrejött mássalhangzó, amelynél a nyelvhát felduzzad a szájpadlás középső része felé az eredeti mássalhangzó szokásos képzésével egyidejűleg, tehát az eredeti mássalhangzót mondhatni egy j hanggal együtt ejtjük.

Új!!: Szerb nyelv és Palatalizáció · Többet látni »

Palatális hang

Palatális hangnak nevezzük a szájüreg elülső részében képzett beszédhangokat.

Új!!: Szerb nyelv és Palatális hang · Többet látni »

Partikula

A nyelvészetben a partikula olyan nem toldalékolható nyelvi elem, amelyet a különböző nyelvek nyelvtanai nem kezelnek egységesen, és egyes nyelvészeti irányzatokon belül is vitatott a megítélésük.

Új!!: Szerb nyelv és Partikula · Többet látni »

Pátriárka

A pátriárka szó görög eredetű, a „πάτερ” (pater, apa) és „άρχων” (arkhón, főnök, vezető, uralkodó) szavak összetétele.

Új!!: Szerb nyelv és Pátriárka · Többet látni »

Pergőhang

A hangtanban, a pergőhangok (idegen szóval trillárisok vagy tremulánsok) olyan rotacizáló mássalhangzók, amelyeket a hangképző szerv és a hangképzés helye közti vibráció hoz létre.

Új!!: Szerb nyelv és Pergőhang · Többet látni »

Peter Paul Rubens

Önarckép (1639 körül) Sir Peter Paul Rubens (Siegen, Vesztfália, 1577. június 28. – Antwerpen, 1640. május 30.) flamand festőművész, Rembrandt mellett kora művészetének legjelentősebb alakja, a 17. századi flamand festészet egységes arculatának megteremtője.

Új!!: Szerb nyelv és Peter Paul Rubens · Többet látni »

Posztalveoláris hang

A posztalveoláris (latin, ’fogmeder mögötti’), más néven prepalatális (’szájpadlás előtti’) olyan mássalhangzó, melynek képzésekor a nyelv a fogmeder mögötti – a fogmeder és a kemény szájpadlás közötti – részt érinti.

Új!!: Szerb nyelv és Posztalveoláris hang · Többet látni »

Prizren

Prizren történelmi város Koszovó délnyugati részén.

Új!!: Szerb nyelv és Prizren · Többet látni »

Raška (régió)

250px Raška egy történeti régió Délnyugat-Szerbiában, amely keleten az Ibar és Lim folyóktól, déltől Koszovó és Metókia felől terül el Hercegovina és Montenegró határáig.

Új!!: Szerb nyelv és Raška (régió) · Többet látni »

Rag

Az alaktanban használt rag terminus olyan szuffixumtípusú, azaz szótő vagy más szuffixum mögé helyezett toldalékot nevez meg, amely mögött már nem állhat más toldalék.

Új!!: Szerb nyelv és Rag · Többet látni »

Récse

Récse (szlovákul Rača, korábban Račistorf, németül Ratzersdorf) Pozsony város része, a Pozsonyi kerület Pozsonyi III. járásában.

Új!!: Szerb nyelv és Récse · Többet látni »

Réshang

Alveoláris frikatív hang (pl. magyar „sz”) artikulációja A réshang, más néven frikatíva a fonetikában olyan mássalhangzó-képzési mód, melynek során a hangképző szervek valamilyen rést képeznek, amelyen keresztül a levegő kiáramlása folyamatos.

Új!!: Szerb nyelv és Réshang · Többet látni »

Részes eset

A részes vagy részeshatározói eset, latinul dativus (a dō, dăre ’adni’ igéből) a ragozó nyelvekben a nyelvtani esetek egyike, amely a mondatban általában a részeshatározó szerepét tölti be.

Új!!: Szerb nyelv és Részes eset · Többet látni »

Római katolikus egyház

A (római) katolikus egyház a világ legnagyobb keresztény közössége.

Új!!: Szerb nyelv és Római katolikus egyház · Többet látni »

Romantika

Caspar David Friedrich: ''Vándor a ködtenger fölött'' Kenyon Cox: A Romantika allegorikus, meztelen nőalakja könyvet olvas (ceruzarajz) A romantika egységes korstílus, ami több művészeti ágra együttesen terjedt ki.

Új!!: Szerb nyelv és Romantika · Többet látni »

Románia

Románia (IPA) kelet-közép-európai állam.

Új!!: Szerb nyelv és Románia · Többet látni »

Segédige

Az grammatikában a segédige olyan ige, melynek eredetileg tartalmas lexikális jelentése van, de egyes helyzetekben viszonyszóvá válik, elveszítve lexikális jelentését, és egy másik, lexikális jelentésű, azaz fogalomjelölő ige olyan grammatikai kategóriáit fejezi ki, mint igenem, igemód, igeidő, szám és személy.

Új!!: Szerb nyelv és Segédige · Többet látni »

Simulószó

A simulószó – a szakirodalomban gyakran: klitikum – olyan, hangsúlytalan mondatelem (morféma), amely a kötött morfémák leggyakoribb, tipikus fajtájától, a toldalékoktól abban különbözik, hogy nem szigorúan meghatározott kategóriájú kifejezésekhez kapcsolódik.

Új!!: Szerb nyelv és Simulószó · Többet látni »

SVO-nyelv

SVO-nyelvnek (a latin Subiectum–Verbum–Obiectum, vagyis „alany–ige–tárgy” rövidítése) nevezik a nyelvtipológiában azt a nyelvet, amelyben a jellemző szórend az alany–ige–tárgy sorrendet követi.

Új!!: Szerb nyelv és SVO-nyelv · Többet látni »

Szandzsák

A szandzsák az Oszmán Birodalomban a vilajet (helytartóság) kisebb területi egységeinek a neve.

Új!!: Szerb nyelv és Szandzsák · Többet látni »

Szám (nyelvészet)

A nyelvtani szám a névszókra, névmásokra (bizonyos nyelvekben a névelőkre is), valamint az igékre vonatkozó morfológiai kategória, amely azt mutatja meg, hogy az általuk kifejezett jelentés egy (kettő, három, négy, esetleg néhány) vagy több dologra/személyre utal.

Új!!: Szerb nyelv és Szám (nyelvészet) · Többet látni »

Számnév

A szám egy absztrakt fogalom.

Új!!: Szerb nyelv és Számnév · Többet látni »

Szóalkotás

A szóalkotás a szókincs gyarapításának azon módja, amely során a nyelvben már meglévő elemekből jön létre új szó.

Új!!: Szerb nyelv és Szóalkotás · Többet látni »

Szóösszetétel

A szóösszetétel a szóalkotás egy gyakori módja, amikor önállóan is használható szavakból egy új szó jön létre.

Új!!: Szerb nyelv és Szóösszetétel · Többet látni »

Szócsalád

Az szóalaktanban és a szókészlettanban használt szócsalád terminus olyan szavak csoportját jelenti, amelyek származásuk szerinti körét különböző nyelvészek kisebbnek vagy nagyobbnak ítélik meg.

Új!!: Szerb nyelv és Szócsalád · Többet látni »

Szófaj

A hagyományos nyelvtan értelmezésében a szófaj szavak osztálya, amelybe ezeket morfológiai szempontból előfordulásaik szokásos vagy lehetséges alakjuk alapján, szintaktikai szempontból az előbbihez kötött szokásos vagy lehetséges mondatbeli szerepük vagy ennek hiánya alapján, szemantikai szempontból pedig lexikális jelentésük típusa alapján sorolják be.

Új!!: Szerb nyelv és Szófaj · Többet látni »

Szófajváltás

A szófajváltás a szókészlet gyarapításának egyik nyelven belüli módszere, amely nyomán szavak egy bizonyos lexikai osztályból átkerülnek egy másikba.

Új!!: Szerb nyelv és Szófajváltás · Többet látni »

Szóképzés

A szóképzés a szóalkotás egyik módja, amely során egy alapszóhoz a magyar nyelv nyelvészetében képzőnek nevezett toldalék járul, és ilymódon ugyanahhoz vagy más szófajhoz tartozó, új, többé-kevésbé más jelentésű szó jön létre.

Új!!: Szerb nyelv és Szóképzés · Többet látni »

Szórend

A szórend a mondatot alkotó szavak, szószerkezetek hagyományosan kialakult sorrendje.

Új!!: Szerb nyelv és Szórend · Többet látni »

Szótag

A hangtanban a szótag a szó vagy a beszéd egy beszédhangból vagy beszédhangok sorozatából álló alapvető kiejtési egysége, melyet intuitív módon azonosítanak a beszélők, és nincs egységes nyelvészeti meghatározása.

Új!!: Szerb nyelv és Szótag · Többet látni »

Szótő

A szótő a szó alapeleme, jelentésének főösszetevője.

Új!!: Szerb nyelv és Szótő · Többet látni »

Szemantika

A szemantika (magyarul jelentéstan, ám ez a terminus az utóbbi időkben egyre kevésbé pontos) a nyelvészet egyik részterülete, amely a nyelvi formák (szavak, szimbólumok stb.) jelentésével, illetve jelentésváltozásaival foglalkozik.

Új!!: Szerb nyelv és Szemantika · Többet látni »

Személyes névmás

A személyes névmás olyan névmás, amely a három nyelvtani személy valamelyikén keresztül embereket, állatokat vagy dolgokat jelöl.

Új!!: Szerb nyelv és Személyes névmás · Többet látni »

Szent Száva

Szent Száva, eredeti nevén Rastko Nemanjić, (1174 – 1236. január 14.), a szerb államiság megteremtőjeként tisztelt, dinasztiaalapító Nemanja István szerb fejedelem legkisebb fia.

Új!!: Szerb nyelv és Szent Száva · Többet látni »

Szerbek

A szerbek (szerbül Срби / Srbi, magyarul régebben rácok) délszláv népcsoport a Balkán-félsziget középső részén, főleg Szerbiában, de jelentős szerb közösség él még Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban és Koszovóban is.

Új!!: Szerb nyelv és Szerbek · Többet látni »

Szerbhorvát nyelv

A szerbhorvát nyelv elterjedése (kék színnel) A lakosság abszolút vagy relatív többsége által beszélt más nyelvek A szerbhorvát nyelv kifejezés nyelvészek alkotta szakkifejezés, amely a szerbek, a horvátok, a bosnyákok és a montenegróiak által beszélt nyelvet volt hivatott megnevezni.

Új!!: Szerb nyelv és Szerbhorvát nyelv · Többet látni »

Szerbia

Szerbia, hivatalos nevén Szerbia Köztársaság (Szerbiában magyarul hivatalosan Szerb Köztársaság, szerbül cirill írással Република Србија, latin írással Republika Srbija) délkelet-európai állam.

Új!!: Szerb nyelv és Szerbia · Többet látni »

Szintaxis

A szintaxis (a görög συν "közös" vagy ’együtt-’, és τάξις, ’sorrend, sorozat, elrendezés’ szavakból) vagy mondattan a nyelvészetben a szavak szószerkezetekké és mondatokká kapcsolódásának szabályait írja le.

Új!!: Szerb nyelv és Szintaxis · Többet látni »

Szlavónia

Szlavónia a mai Horvátországban Szlavónia A mai Szlavónia a Magyar Királyság szerves részeként a történelmi Szlavóniától keletre látható a Dráva és a Száva között Szlavónia földrajzi régió a mai Horvátország területén, a Dráva és a Száva közötti terület keleti részén.

Új!!: Szerb nyelv és Szlavónia · Többet látni »

Szláv nyelvek

A szláv nyelvek a szláv népcsoportok egymással közeli kapcsolatban álló nyelvei.

Új!!: Szerb nyelv és Szláv nyelvek · Többet látni »

Szlovákia

Szlovákia, hivatalosan Szlovák Köztársaság (szlovákul Slovensko, hivatalosan Slovenská republika) kelet-közép-európai állam a Kárpát-medence északi részén.

Új!!: Szerb nyelv és Szlovákia · Többet látni »

Szlovének

A szlovének vagy szlovénok (szlovénul Slovenci) egy dél-szláv népcsoport tagjai, akik főleg Szlovéniában és Szlovénia szomszéd országaiban élnek.

Új!!: Szerb nyelv és Szlovének · Többet látni »

Szlovénia

Szlovénia (szlovénül Slovenija, teljes nevén Szlovén Köztársaság, szlovénül Republika Slovenija) Közép-Európa déli részén, az Alpok lábánál terül el.

Új!!: Szerb nyelv és Szlovénia · Többet látni »

Szociolingvisztika

A szociolingvisztika egy szemléletmód, amely a nyelvhasználat és a társadalom összefüggéseit empirikus módszerekkel vizsgáló tudományterületeket foglalja magába.

Új!!: Szerb nyelv és Szociolingvisztika · Többet látni »

Sztenderd nyelvváltozat

Egy nyelv sztenderd (vagy standard) nyelvváltozata olyan dialektus, amelyben sztenderdizáció játszódott le, és amely autonómmá vált.

Új!!: Szerb nyelv és Sztenderd nyelvváltozat · Többet látni »

Tapadás (nyelvészet)

A tapadás a szóalkotás egy módja, a szórövidülés egyik fajtája, amikor egy összetett szó vagy egy szókapcsolat egyik eleme elmarad, és a másik tag önállóan hordozza az eredeti jelentést.

Új!!: Szerb nyelv és Tapadás (nyelvészet) · Többet látni »

Tárgyeset

A tárgyeset (latinul accusativus) a ragozó nyelvekben a nyelvtani esetek egyike, amely a kit? vagy mit? kérdésre felelő viszonyt jelöli; vagyis azt a szót vagy szószerkezetet fejezi ki, amely mondatban a tárgy szerepét tölti be.

Új!!: Szerb nyelv és Tárgyeset · Többet látni »

Tónus (nyelvészet)

A kínai nyelv tónusai. Sorrendben: normál (ā), emelkedő (á), eső-emelkedő (ǎ), eső (à) A harmadik tónus alakja 1., 2. és 4. tónus előtt (másik 3. tónus előtt 2. tónusúnak hangzik) – ez egyben a szandhi példája is A tonalitás (más néven szóhanglejtés vagy zenei hangsúly) azt a sajátosságot jelenti, hogy egy-egy szótag kiejtésének hangmagassága, illetve annak változása jelentésmegkülönböztető szereppel bír.

Új!!: Szerb nyelv és Tónus (nyelvészet) · Többet látni »

Török nyelv

A török nyelv, pontosabban törökországi török nyelv (Türkçe vagy Türk Dili) az altaji nyelvcsalád török ágán belül a köztörök nyelvek oguz csoportjába tartozik.

Új!!: Szerb nyelv és Török nyelv · Többet látni »

Timok

A Timok folyó Szerbia és Bulgária területén, a Duna jobb oldali mellékfolyója.

Új!!: Szerb nyelv és Timok · Többet látni »

Toldalék

A toldalék (affixum) jelentésváltoztató, -módosító vagy viszonyjelentést hordozó szórész, morféma.

Új!!: Szerb nyelv és Toldalék · Többet látni »

Topik és predikátum

A nyelvészetben használt topik és predikátum terminusok az egyszerű mondat két részre való felosztására vonatkoznak.

Új!!: Szerb nyelv és Topik és predikátum · Többet látni »

Urbanizáció

Az urbanizált népesség aránya országonként 2006-ban A városi és vidéki lakosság arányának változása 1950 és 2050 között Urbanizáció, mint folyamat (a latin urbs, a.m. város szóból) alatt az emberi települések kialakulását (és fejlődését), sűrűsödését és növekedését értjük.

Új!!: Szerb nyelv és Urbanizáció · Többet látni »

Vajdaság Autonóm Tartomány

A Vajdaság, teljes nevén Vajdaság Autonóm Tartomány Szerbia északi, Magyarországgal határos, részben magyarok által lakott területe, közigazgatásilag autonóm tartomány.

Új!!: Szerb nyelv és Vajdaság Autonóm Tartomány · Többet látni »

Veláris hang

Veláris hangoknak nevezzük a szájüreg hátsó részében képzett beszédhangokat.

Új!!: Szerb nyelv és Veláris hang · Többet látni »

Velencei nyelv

Nem tévesztendő össze az ókori Itáliában beszélt venét nyelvvel.

Új!!: Szerb nyelv és Velencei nyelv · Többet látni »

Vessző (írásjel)

A vessző az írásjelek egyike, (a szóköz mellett) az elkülönítés legelterjedtebb eszköze.

Új!!: Szerb nyelv és Vessző (írásjel) · Többet látni »

Visszaható névmás

A visszaható névmás a személyes névmás azon speciális fajtája, amely által jelölt denotátum (a jel tárgya, amit jelöl) megegyezik a cselekvés alanyával.

Új!!: Szerb nyelv és Visszaható névmás · Többet látni »

Viszonyszó

A viszonyszók a szófajok egyik nagy csoportját alkotják az alapszófajok és a mondatszók mellett, amelyekre az alábbiak jellemzőek.

Új!!: Szerb nyelv és Viszonyszó · Többet látni »

Vonatkozó névmás

A hagyományos nyelvtanban a vonatkozó névmás „élőlényekre, élettelen tárgyakra, elvont fogalmakra, ezek tulajdonságára, mennyiségére előre- vagy visszautaló szó.

Új!!: Szerb nyelv és Vonatkozó névmás · Többet látni »

Vonzat

A vonzat kötött bővítmény, amelyet egyes szavak mondattanilag és jelentéstanilag megkívánnak, és amely meghatározott alakú.

Új!!: Szerb nyelv és Vonzat · Többet látni »

Vranje

Vranje (cirill betűkkel Врање) városa az azonos nevű község székhelye Szerbiában, a Pcsinyai körzetben.

Új!!: Szerb nyelv és Vranje · Többet látni »

Vuk Stefanović Karadžić

Vuk Stefanović Karadžić (cirill írással Вук Стефановић Караџић) (Tršić, 1787. november 6. – Bécs, 1864. február 7.), szerb filológus, nyelvész, folklórkutató, író és történész, a mai szerb nyelv sztenderdizálásának a kezdeményezője, e nyelv mai cirill írásának a megalkotója és helyesírásának a megalapozója.

Új!!: Szerb nyelv és Vuk Stefanović Karadžić · Többet látni »

Zárhang

A zárhang vagy okkluzíva a fonetikában olyan mássalhangzót jelöl, melynek képzése a hangképző szervek által a kiáramló levegő útjának teljes elzárásával, majd a zár feloldásával történik.

Új!!: Szerb nyelv és Zárhang · Többet látni »

Zöngés és zöngétlen párok

A mássalhangzók lehetnek zöngések és zöngétlenek.

Új!!: Szerb nyelv és Zöngés és zöngétlen párok · Többet látni »

Zeta (folyó)

A Zeta folyó Montenegró területén, a Morača jobb oldali mellékfolyója.

Új!!: Szerb nyelv és Zeta (folyó) · Többet látni »

11. század

Évtizedek: 1000-es évek – 1010-es évek – 1020-as évek – 1030-as évek – 1040-es évek – 1050-es évek – 1060-as évek – 1070-es évek – 1080-as évek – 1090-es évek ---- A 11.

Új!!: Szerb nyelv és 11. század · Többet látni »

12. század

A világ keleti fele a 12. század kezdetén (angol nyelvű) A 12.

Új!!: Szerb nyelv és 12. század · Többet látni »

1220

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1220 · Többet látni »

13. század

A 13.

Új!!: Szerb nyelv és 13. század · Többet látni »

1331

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1331 · Többet látni »

1349

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1349 · Többet látni »

1354

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1354 · Többet látni »

1355

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1355 · Többet látni »

1393

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1393 · Többet látni »

14. század

A 14.

Új!!: Szerb nyelv és 14. század · Többet látni »

1400

1400 a 14. század utolsó éve.

Új!!: Szerb nyelv és 1400 · Többet látni »

1409

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1409 · Többet látni »

1427

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1427 · Többet látni »

16. század

A 16.

Új!!: Szerb nyelv és 16. század · Többet látni »

1680

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1680 · Többet látni »

1690

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1690 · Többet látni »

1749

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1749 · Többet látni »

18. század

Évtizedek: 1700-as évek 1710-es évek 1720-as évek 1730-as évek 1740-es évek 1750-es évek 1760-as évek 1770-es évek 1780-as évek 1790-es évek A 18.

Új!!: Szerb nyelv és 18. század · Többet látni »

1818

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1818 · Többet látni »

1847

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1847 · Többet látni »

1850

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1850 · Többet látni »

1852

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1852 · Többet látni »

1868

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1868 · Többet látni »

1954

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1954 · Többet látni »

1970-es évek

Az 1970-es években folytatódott a világűr kutatása emberekkel és személyzet nélküli bolygókutató szondákkal.

Új!!: Szerb nyelv és 1970-es évek · Többet látni »

1983

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1983 · Többet látni »

1997

Nincs leírás.

Új!!: Szerb nyelv és 1997 · Többet látni »

2002

* az ökoturizmus nemzetközi éve.

Új!!: Szerb nyelv és 2002 · Többet látni »

2011

---- 2011 (MMXI) első napja és utolsó napja is szombatra esett a Gergely-naptár szerint.

Új!!: Szerb nyelv és 2011 · Többet látni »

2013

---- 2013 (MMXIII) első napja keddre esett a Gergely-naptár szerint.

Új!!: Szerb nyelv és 2013 · Többet látni »

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »