Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Telepítés
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Mozgási energia

Index Mozgási energia

A mozgási energia (kinetikus energia) a mozgásban levő testek energiája, melyet mozgásuk folytán képesek munkavégzésre fordítani.

44 kapcsolatok: Albert Einstein, Belső energia, Derivált, Differenciálegyenlet, Disszipatív erő, Energia, Energiamegmaradás, Erő, Fénysebesség, Föld, Függvény (matematika), Gottfried Wilhelm Leibniz, Gravitációs tér, Gyorsulás, , Hőmérséklet, Helyvektor, Idő, Integrál, Isaac Newton, Joule, Körmozgás, Klasszikus fizika, Klasszikus mechanika, Lendület, Lorentz-transzformáció, Mechanikai munka, Merev test, Minkowski-tér, Modern fizika, Newton törvényei, Potenciális energia, Relativitáselmélet, Súrlódás, Sebesség, SI mértékegységrendszer, Skaláris szorzat, Statisztikus mechanika, Tömeg, Tömegközéppont, Tömegpont, Tehetetlenségi nyomaték, Termodinamika, Vákuum.

Albert Einstein

Einstein érettségi bizonyítványa 1896-ból. A 6-os a lehetséges legjobb jegy. Látható, hogy téves a tévhit, miszerint Einstein rossz lett volna matematikából Albert Einstein (Ulm, 1879. március 14. – Princeton, 1955. április 18.) zsidó származású német elméleti fizikus; tudományos és laikus körökben a legnagyobb 20. századi tudósnak tartják.

Új!!: Mozgási energia és Albert Einstein · Többet látni »

Belső energia

A belső energia (jele: U, mértékegysége: Joule) fizikai fogalom, a termodinamika egyik alapfogalma.

Új!!: Mozgási energia és Belső energia · Többet látni »

Derivált

A derivált a függvénygörbe érintőjének meredeksége, azaz az érintő ''x'' tengellyel bezárt szögének tangense. Minél jobban nő a függvény egy adott szakaszon, annál nagyobb a derivált. A matematikában a derivált (vagy differenciálhányados) a matematikai analízis egyik legalapvetőbb fogalma.

Új!!: Mozgási energia és Derivált · Többet látni »

Differenciálegyenlet

A differenciálegyenletek olyan egyenletek a matematikában (közelebbről a matematikai analízisben), melyekben az ismeretlen kifejezés egy differenciálható függvény, és az egyenlet a függvény és ennek deriváltja között teremt kapcsolatot.

Új!!: Mozgási energia és Differenciálegyenlet · Többet látni »

Disszipatív erő

A konzervatív erőknek különleges szerepük van a fizikában, mert csak ilyen erők által végzett munka független az úttól, továbbá a mechanikai energia is csak konzervatív erők esetén állandó.

Új!!: Mozgási energia és Disszipatív erő · Többet látni »

Energia

Villámlás, az energiaátadás látványos formája Az energia a fizikában a testek egy fizikai tulajdonsága, amely átalakítható különböző megjelenési formákba és átadható a testek között a négy alapvető kölcsönhatás által, de amely soha nem jöhet újonnan létre és nem semmisülhet meg.

Új!!: Mozgási energia és Energia · Többet látni »

Energiamegmaradás

Az energiamegmaradás azt állítja, hogy egy zárt rendszer teljes energiája állandó marad.

Új!!: Mozgási energia és Energiamegmaradás · Többet látni »

Erő

A fizikában az erő olyan hatás, ami egy tömeggel rendelkező testet gyorsulásra késztet.

Új!!: Mozgási energia és Erő · Többet látni »

Fénysebesség

A vákuumbeli fénysebesség az egyik alapvető fizikai állandó, az elektromágneses hullámok terjedési sebessége.

Új!!: Mozgási energia és Fénysebesség · Többet látni »

Föld

A Föld a Naptól számított harmadik bolygó a Naprendszerben.

Új!!: Mozgási energia és Föld · Többet látni »

Függvény (matematika)

intervallumon értelmezett valós függvény grafikonja a koordinátasíkon ábrázolva. \mbox _f: -4;1,5 → '''R'''; ''x''↦ex(x2-x) A függvény vagy más néven parciális (részleges) leképezés a matematika egy olyan absztrakt fogalma, mely a geometriai leképezések, elemi algebrai műveletek, folytonosan változó mennyiségek és hasonló, bemeneti értékekből egyetlen kimeneti értéket produkáló fogalmak általános leírására szolgál.

Új!!: Mozgási energia és Függvény (matematika) · Többet látni »

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (Lipcse, 1646. július 1. – Hannover, 1716. november 14.) német polihisztor: jogász, diplomata, történész, matematikus, fizikus és filozófus.

Új!!: Mozgási energia és Gottfried Wilhelm Leibniz · Többet látni »

Gravitációs tér

A gravitációs tér egy fizikai modell, ahol egy tömör test hat a körülötte lévő térre, és erővel hat egy másik testre.

Új!!: Mozgási energia és Gravitációs tér · Többet látni »

Gyorsulás

A sebesség változási gyorsaságának szemléltetése. Kék: a sebesség nagysága az idő függvényében. Zöld: a sebességfüggvényhez adott időpillanatban húzott érintő meredeksége a gyorsulás A fizikában a gyorsulás (latinul akceleráció) a sebesség változási gyorsasága.

Új!!: Mozgási energia és Gyorsulás · Többet látni »

A Nap hőmérséklete magasabb a környezeténél, ezért energiát bocsát ki magából, melynek egy része eléri a Földet. Ebben az ''energiaátadási folyamatban'' a Nap által kibocsátott energiát nevezzük hőnek. A Nap és a Föld saját energiáját viszont nem nevezzük „hőnek”, hanem belső energiának. A Nap által kibocsátott hő amúgy a földi élethez szükséges energia fő forrása A hő vagy hőmennyiség (jele: Q, mértékegysége a joule (J) fizikai fogalom, a termodinamika egyik alapfogalma. A hő a hőközlés során átadott energia mértéke. Hőnek nevezzük azt az energiát, amit egy kölcsönhatás során a magasabb hőmérsékletű test átad egy alacsonyabb hőmérsékletű testnek. (A testek által tárolt energiát viszont nem hőnek nevezzük, hanem belső energiának.) Termodinamikai megfogalmazásban a hő az energiaátadási folyamatok (hőközlés) során átadott energiát jelenti. Tehát a hő fogalmát termodinamikai rendszerek kölcsönhatásakor végbemenő energiaátadási folyamatok leírására használjuk. Hőközlés, energiaátadás mindig két eltérő belső energiájú rendszerek között (hőmérséklet-különbség) esetén következik be. A hő minden olyan energiaváltozást magába foglal, ami nem fordítódik munkára termodinamikai rendszerek kölcsönhatása során.

Új!!: Mozgási energia és Hő · Többet látni »

Hőmérséklet

A hőmérséklet az anyagok egyik fizikai jellemzője, állapothatározó.

Új!!: Mozgási energia és Hőmérséklet · Többet látni »

Helyvektor

A matematikában a sík vagy a tér egy adott pontjának helyvektora az a vektor, amely a koordináta-rendszer origójából (kezdőpontjából) a pontba mutat.

Új!!: Mozgási energia és Helyvektor · Többet látni »

Idő

Kronosz szobor, Genova, Olaszország Mindennapi életünkben az idő az események látszólag folyamatos sorrendjének érzékelésére utal.

Új!!: Mozgási energia és Idő · Többet látni »

Integrál

alt.

Új!!: Mozgási energia és Integrál · Többet látni »

Isaac Newton

Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 1642. december 25. – London, 1727. március 20.) angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus és alkimista; az újkori történelem egyik kiemelkedő tudósa.

Új!!: Mozgási energia és Isaac Newton · Többet látni »

Joule

A joule a munka, a hőmennyiség és az energia – mint fizikai mennyiségek – mértékegysége az SI rendszerben.

Új!!: Mozgási energia és Joule · Többet látni »

Körmozgás

Körmozgásról akkor beszélünk, ha egy elhanyagolható nagyságú test (tömegpont) vagy egy kiterjedt test egy pontja körpálya mentén mozog.

Új!!: Mozgási energia és Körmozgás · Többet látni »

Klasszikus fizika

A klasszikus fizika elnevezés egy retronima, ami alatt a kvantumelmélet és a relativitáselmélet nélküli fizikát értjük szűkebb értelemben, tágabb értelemben a relativitáselméletet is beleértjük.

Új!!: Mozgási energia és Klasszikus fizika · Többet látni »

Klasszikus mechanika

A klasszikus vagy newtoni mechanika a testek mozgásának leírásával és az azokat okozó törvényekkel foglalkozik.

Új!!: Mozgási energia és Klasszikus mechanika · Többet látni »

Lendület

A lendület (ritkán mozgásmennyiség, fizikus szóhasználattal impulzus) egy test mozgását leíró dinamikai mennyiség.

Új!!: Mozgási energia és Lendület · Többet látni »

Lorentz-transzformáció

A Lorentz-transzformáció egy holland fizikus, Hendrik Lorentz (1853-1928) nevéhez fűződik.

Új!!: Mozgási energia és Lorentz-transzformáció · Többet látni »

Mechanikai munka

A mechanikai munka a fizika szűkebb területén (a kinetikában) értelmezett fizikai mennyiség, mely az energiaátadás egyik lehetséges formája.

Új!!: Mozgási energia és Mechanikai munka · Többet látni »

Merev test

A klasszikus mechanikában a merev test a véges nagyságú szilárd test idealizált modellje, amelynél az alakváltozást elhanyagolják.

Új!!: Mozgási energia és Merev test · Többet látni »

Minkowski-tér

A Minkowski-tér vagy Minkowski téridő (Hermann Minkowski matematikusról elnevezett) matematikai-fizikai fogalom; a térnek az az értelmezése, amelyben az Einstein-féle speciális relativitáselmélet legjobban megfogalmazható.

Új!!: Mozgási energia és Minkowski-tér · Többet látni »

Modern fizika

fénysebességnél sokkal kisebb sebességekkel, és az atomoknál sokkal nagyobb méretekkel. A modern fizika általában nagy sebességekkel és kis távolságokkal foglalkozik A modern fizika a fizika „Newton utáni” felfogása.

Új!!: Mozgási energia és Modern fizika · Többet látni »

Newton törvényei

latinul Newton-törvények néven nevezzük a klasszikus mechanika alapját képező négy axiómát, amik alapján a tömeggel rendelkező mozgó testek viselkedését tudjuk leírni.

Új!!: Mozgási energia és Newton törvényei · Többet látni »

Potenciális energia

Potenciális energia - vagy más néven helyzeti energia - a fizikában az energia egyik formája.

Új!!: Mozgási energia és Potenciális energia · Többet látni »

Relativitáselmélet

Albert Einstein relativitáselmélete a fizika egyik részterülete, mely a klasszikus mechanika általánosítása.

Új!!: Mozgási energia és Relativitáselmélet · Többet látni »

Súrlódás

A súrlódás két érintkező felület között fellépő erő, vagy az az erő, mellyel egy közeg fékezi a benne mozgó tárgyat (például egy láda eltolásához szükséges erő.) Szükséges megjegyezni, hogy a súrlódás mindig az elmozdulás ellen dolgozik.

Új!!: Mozgási energia és Súrlódás · Többet látni »

Sebesség

A sebesség egy pontszerű test (vagy egy kiterjedt test egyik pontja) egy kitüntetett ponthoz viszonyított mozgásának jellemzésére szolgáló fizikai mennyiség.

Új!!: Mozgási energia és Sebesség · Többet látni »

SI mértékegységrendszer

Az SI alapegységei és összefüggésük A Nemzetközi Mértékegységrendszer, röviden SI (Système International d’Unités) modern, nemzetközileg elfogadott mértékegységrendszer, amely néhány kiválasztott mértékegységen, illetve a 10 hatványain alapul.

Új!!: Mozgási energia és SI mértékegységrendszer · Többet látni »

Skaláris szorzat

A skaláris szorzat, más néven belső szorzat a lineáris algebrában egy vektortér két vektorához hozzárendelt skalár.

Új!!: Mozgási energia és Skaláris szorzat · Többet látni »

Statisztikus mechanika

A statisztikus mechanika a valószínűségszámítás eszközeivel vizsgál mechanikai problémákat.

Új!!: Mozgási energia és Statisztikus mechanika · Többet látni »

Tömeg

A tömeg a fizikai testek tulajdonsága, amely a tehetetlenségüket méri.

Új!!: Mozgási energia és Tömeg · Többet látni »

Tömegközéppont

A fizikában egy részekből álló rendszer tömegközéppontja az a nevezetes pont, mely sok szempontból úgy viselkedik, mintha a rendszer tömege ebbe a pontba volna koncentrálva.

Új!!: Mozgási energia és Tömegközéppont · Többet látni »

Tömegpont

A tömegpont nem más, mint egy test egyszerűsített fizikai modellje.

Új!!: Mozgási energia és Tömegpont · Többet látni »

Tehetetlenségi nyomaték

A tehetetlenségi nyomaték bemutatása A tehetetlenségi nyomaték (SI egysége a kg m²), a tömeggel analóg mennyiség forgómozgásnál.

Új!!: Mozgási energia és Tehetetlenségi nyomaték · Többet látni »

Termodinamika

A termodinamika vagy (kissé elavult) magyar nevén hőtan a fizika energiaátalakulásokkal foglalkozó tudományterülete.

Új!!: Mozgási energia és Termodinamika · Többet látni »

Vákuum

A vákuum egy olyan adott teren belüli térfogat, mely elhanyagolható mennyiségű anyagot tartalmaz csak, így a benne levő nyomás jóval alacsonyabb, mint a standard légnyomás.

Új!!: Mozgási energia és Vákuum · Többet látni »

Átirányítja itt:

Kinetikai energia, Kinetikus energia.

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »