Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Letöltés
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Mennyország

Index Mennyország

Daniel Gran: A mennyország allegóriája A mennyország a vallási-teológiai nyelvben az Istentől remélt és beteljesült üdvösség, az üdvözült embernek juttatott örök boldogság metaforája, ahol Isten, az angyalok, a szentek stb.

37 kapcsolatok: A jelenések könyve, Allegória, Angyal, Aquinói Szent Tamás, Új ég és új Föld, Édenkert, Bűn, Emanáció, Emanuel Swedenborg, Ember, Eszkatológia, Hadísz, Hagyomány, Halál, Halálközeli élmény, Hit (vallás), Isten, Isten országa, Kabbala, Korán, Kozmológia, Lélek, Lélekvándorlás, Metafora, Mihály arkangyal, Péter apostol, Pokol, Purgatórium, Római katolikus egyház, Sátán, Szúra, Szent, Teológia, Transzcendencia, Vallás, Végítélet, Yale Egyetem.

A jelenések könyve

János látomása Patmosz szigetén ''"Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét"'' Jelenések könyve Tetramorf. "''és a királyi széknél középen négy élőlény, elöl és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös-körül és belül tele volt szemekkel"'' A jelenések könyve, más néven János jelenései vagy apokalipszise (Αποκάλυψη του Ιωάννη) a Biblia újszövetségi iratainak részét képező, az 1. század végén, Domitianus római császár uralma alatt keletkezett,Stuckenbruck 2003, page 1535-1536 görög nyelvű őskeresztény mű.

Új!!: Mennyország és A jelenések könyve · Többet látni »

Allegória

Dürer: ''Melankólia I.'', 1514) Az allegória a metafora kiterjesztése, szókép, melynek segítségével az ábrázolt események, személyek vagy elvont fogalmak kapnak egy második, rejtett jelentést, értelmezést.

Új!!: Mennyország és Allegória · Többet látni »

Angyal

El Greco, 1575: ''Angyali üdvözlet'' Az angyalok a zsidó, keresztény és muszlim vallásban Istennél alacsonyabb, az embernél magasabb rendű szellemi lények.

Új!!: Mennyország és Angyal · Többet látni »

Aquinói Szent Tamás

Aquinói Szent Tamás, (Roccasecca, 1225. január 28. – Fossanova, 1274. március 7.) olasz teológus, skolasztikus filozófus, Domonkos-rendi szerzetes, a keresztény misztika egyik képviselője.

Új!!: Mennyország és Aquinói Szent Tamás · Többet látni »

Új ég és új Föld

Az új ég és új Föld a keresztény és az iszlám eszkatológia része.

Új!!: Mennyország és Új ég és új Föld · Többet látni »

Édenkert

Az Édenkert.(Limbourg fivérek: Les Très Riches Heures kódex, 15. század) Így képzelte el az Édenkertet Hieronymus Bosch Id. Jan Brueghel Édenkert-víziója Giovanni di Paolo: Kiűzetés a Paradicsomból Az Édenkert vagy Paradicsom (más nevein Éden, Paradicsomkert, héber nyelven: גן עדן, Gán-'Éden) azon vidék neve, ahol a héber Biblia (Ószövetség) elbeszélése szerint az első emberpár, Ádám és Éva lakott a bűnbeesés előtt.

Új!!: Mennyország és Édenkert · Többet látni »

Bűn

Hieronymus Bosch: A hét főbűn és a négy utolsó dolog A bűn filozófiai-erkölcsi fogalom, amely valamely erkölcsi előírás megszegését („a bűn elkövetése”) vagy az erkölcsi előírás megszegésével felálló állapotot („a bűnben élés”) jelöli, gyakran vallásos szövegkörnyezetben használt.

Új!!: Mennyország és Bűn · Többet látni »

Emanáció

Az emanáció egy filozófiai és teológiai fogalom.

Új!!: Mennyország és Emanáció · Többet látni »

Emanuel Swedenborg

Szobra a stockholmi Mária téren Emanuel Swedenborg, eredetileg Emanuel Swedberg (Stockholm, 1688. január 29. – London, 1772. március 29.) svéd tudós, filozófus, teológus, látnok és keresztény misztikus.

Új!!: Mennyország és Emanuel Swedenborg · Többet látni »

Ember

Az ember társadalmi lény; közösen végzett munka, a tagolt beszéd és gondolkodás jellemzi.

Új!!: Mennyország és Ember · Többet látni »

Eszkatológia

Albrecht Dürer metszete Sixtus-kápolnában Az eszkatológia (az eszkhaton.

Új!!: Mennyország és Eszkatológia · Többet látni »

Hadísz

A Hadísz(الحديث nemzetközi átírás: al-ḥadīth, angol nyelven: Hadith) Mohamed próféta életéről, személyéről és tanításairól, illetve más korabeli muzulmánok tetteiről és szavairól összegyűjtött szájhagyomány útján terjesztett közlések gyűjteménye.

Új!!: Mennyország és Hadísz · Többet látni »

Hagyomány

Húsvéti locsolkodás 2009-ben Ópusztaszeren Hagyomány alatt általában az elődök örökségéből azokat a cselekvéseket, dolgokat értjük, amelyeket nemzedékről nemzedékre változatlan formában tesznek és készítenek az adott társadalom tagjai szociokulturális öröklés (beleszületik az egyén az adott társadalomba és tovább viszi ősei hagyományait) alapján.

Új!!: Mennyország és Hagyomány · Többet látni »

Halál

''A halottak szigete'' - Arnold Böcklin svájci szimbolista festő a halott személy életből való eltávozását jeleníti meg. Ez a lap a halállal mint az élet befejeződésével, a test sorsával és a halál kulturális kérdéseivel foglalkozik.

Új!!: Mennyország és Halál · Többet látni »

Halálközeli élmény

Részlet ''Hieronymus Bosch'' "Mennybemenetel" (Vlucht naar de hemel) c. festményéből A halálközeli élmények (angolul: Near-Death Events, NDE vagy Near-Death Experience NDE) olyan emberi tapasztalatok, melyekről a klinikai halálból visszatért személyek számolnak be.

Új!!: Mennyország és Halálközeli élmény · Többet látni »

Hit (vallás)

Térkép a világvallások elterjedtségéről államok szerint 300px Vallásos értelemben a hit fogalma alatt a hitnek azt a jelentését, formáját értjük, amikor valaki egy vallás tanítását igaznak fogadja el.

Új!!: Mennyország és Hit (vallás) · Többet látni »

Isten

Isten fogalma azon természetfeletti lényt jelenti, aki a világegyetemet teremtette, és/vagy annak működését, történéseit irányítja vagy ellenőrzi.

Új!!: Mennyország és Isten · Többet látni »

Isten országa

Isten országa (görög Βασιλεία τοῦ Θεοῦ baszileia tú theú; jelentése: Isten uralma, Isten királysága) a bibliai teológia egyik központi fogalma.

Új!!: Mennyország és Isten országa · Többet látni »

Kabbala

right A kabbala (kapás) olyan tan vagy iskola, amely a zsidóság misztikus vonatkozásaival foglalkozik.

Új!!: Mennyország és Kabbala · Többet látni »

Korán

Egy nyitott Korán A Korán az iszlám elsődleges forrása és szent irata, az iszlám tantételei szerint Isten Mohamed prófétán keresztül kinyilatkoztatott szava, mely öröktől való.

Új!!: Mennyország és Korán · Többet látni »

Kozmológia

A kozmológia a világegyetemmel mint egésszel foglalkozó tudomány, emiatt a fizika és filozófia tudományának is része.

Új!!: Mennyország és Kozmológia · Többet látni »

Lélek

A lélek sokértelmű kifejezés, amely több tudományágban használatos, eltérő jelentéssel.

Új!!: Mennyország és Lélek · Többet látni »

Lélekvándorlás

A lélekvándorlás, vagy latin szóval a reinkarnáció (.

Új!!: Mennyország és Lélekvándorlás · Többet látni »

Metafora

A metafora (ógörög: μεταφορά – átvitel) egyike a költői képeknek; összevont, egybecsúsztatott hasonlat, két fogalom, tulajdonság tartalmi-hangulati hasonlóságán alapuló szókép (ebben különbözik a metonímiától, amely inkább kapcsolódáson alapul).

Új!!: Mennyország és Metafora · Többet látni »

Mihály arkangyal

Szent Mihály arkangyal szobra Bécsben a Szent Mihály templom bejárata előtt A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal, más néven Michael arkangyal) egyike a 7 arkangyalnak, ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa.

Új!!: Mennyország és Mihály arkangyal · Többet látni »

Péter apostol

Giovanni Lanfranco: Az angyal kivezeti Szent Pétert a börtönből Péter apostol vagy Szent Péter (Kr. e. 1 ?– Kr. u. 67. június 29.? a római kat. hagyomány szerint) a tizenkét apostol egyike.

Új!!: Mennyország és Péter apostol · Többet látni »

Pokol

A pokol több vallás és mitológia szerint az örök, vagy rendkívül hosszú ideig tartó kárhozat helye, ahová haláluk után jutnak a rossz lelkek, szellemek, és ott elviselhetetlen gyötrelmekben lesz részük.

Új!!: Mennyország és Pokol · Többet látni »

Purgatórium

Dante ''Isteni színjátékához.'' A purgatórium (vagy tisztítótűz, tisztítóhely, vö. lat. purificatio.

Új!!: Mennyország és Purgatórium · Többet látni »

Római katolikus egyház

A (római) katolikus egyház a világ legnagyobb keresztény közössége.

Új!!: Mennyország és Római katolikus egyház · Többet látni »

Sátán

Elveszett paradicsom'' című művéhez Elveszett paradicsom''ához Limbourg fivérek: A pokol ''(Très Riches Heures du Duc de Berry kódex)'' Sátán (héber eredetű szó) a bibliai iratokban említett lény, egy olyan, Isten ellen lázadó, bukott angyal, aki Isten és az emberiség ellensége.

Új!!: Mennyország és Sátán · Többet látni »

Szúra

A szúra arab szó a Korán fejezeteit jelöli.

Új!!: Mennyország és Szúra · Többet látni »

Szent

A szent szó részint az elkülönítettség, részint a tökéletesség fogalomkörébe tartozó személyek, dolgok és fogalmak jelölésére használatos, vallásos kifejezés.

Új!!: Mennyország és Szent · Többet látni »

Teológia

Részlet egy középkori nagy hittudományi munkájából, Aquinói Szent Tamás ''Summa Theologiae''-jából A teológia – magyarosan hittudomány – görög eredetű szó (θεολογια, theologia) a theosz, (.

Új!!: Mennyország és Teológia · Többet látni »

Transzcendencia

A transzcendencia egy többféleképpen meghatározott filozófiai és teológiai fogalom.

Új!!: Mennyország és Transzcendencia · Többet látni »

Vallás

A vallás olyan egyetemes és átfogó fogalom, amelyre nehezen adható meghatározás: „élményszerű találkozás a szenttel és a szenttől meghatározott ember válasz-cselekménye.” (Gustav Mensching, 1959) vagy másképpen: „szellemi lényekbe vetett hit” (Edward Burnett Tylor, 1871).

Új!!: Mennyország és Vallás · Többet látni »

Végítélet

A végítélet (vagy utolsó ítélet, ítélet napja, az Úr napja, a harag napja, a Végső Óra, Végső Nap) a monoteista ábrahámi vallások és a zoroasztrizmus eszkatológiai kifejezése, a világ végén bekövetkező isteni ítéletről.

Új!!: Mennyország és Végítélet · Többet látni »

Yale Egyetem

A Yale Egyetem amerikai magánegyetem New Haven városában, Connecticut államban.

Új!!: Mennyország és Yale Egyetem · Többet látni »

Átirányítja itt:

Menny.

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »