Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Letöltés
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Művelet

Index Művelet

A művelet a matematikában általában speciális függvényt jelent, mely esetében adott halmaz néhány eleméhez (azaz elemek rendezett véges sorozataihoz) rendelünk ugyanebbe a halmazba eső elemeket.

22 kapcsolatok: Algebra, Descartes-szorzat, Egész számok, Euklideszi tér (egyértelműsítő lap), Függvény (matematika), Halmaz, Halmazelmélet, Hatványhalmaz, Informatika, Lineáris algebra, Logikai művelet, Matematika, Matematikai struktúra, Műveleti jel, Operátor (matematika), Reciprok, Reláció, Sorozat (matematika), Természetes számok, Valós számok, Vektor, Vektortér.

Algebra

Az algebra a matematika egyik ága, melyet a matematikai műveletek általános tudományaként határozhatunk meg.

Új!!: Művelet és Algebra · Többet látni »

Descartes-szorzat

A matematikában, közelebbről a halmazelméletben az A és B halmaz Descartes-szorzatán (vagy direkt szorzatán) azt a halmazt értjük, melynek azon rendezett párok az elemei, amiknek első eleme A-beli, második eleme pedig B-beli és a szorzat minden lehetséges párt tartalmaz.

Új!!: Művelet és Descartes-szorzat · Többet látni »

Egész számok

Az egész számok szimbóluma Egész számoknak nevezzük a 0,1,2, … és −1,−2, … számokat.

Új!!: Művelet és Egész számok · Többet látni »

Euklideszi tér (egyértelműsítő lap)

*Euklideszi illeszkedési tér, a geometriában olyan abszolút illeszkedési tér, melyben teljesül az Eukleidész-féle párhuzamossági posztulátum.

Új!!: Művelet és Euklideszi tér (egyértelműsítő lap) · Többet látni »

Függvény (matematika)

intervallumon értelmezett valós függvény grafikonja a koordinátasíkon ábrázolva. \mbox _f: -4;1,5 → '''R'''; ''x''↦ex(x2-x) A függvény vagy más néven parciális (részleges) leképezés a matematika egy olyan absztrakt fogalma, mely a geometriai leképezések, elemi algebrai műveletek, folytonosan változó mennyiségek és hasonló, bemeneti értékekből egyetlen kimeneti értéket produkáló fogalmak általános leírására szolgál.

Új!!: Művelet és Függvény (matematika) · Többet látni »

Halmaz

A halmaz a matematika egyik legalapvetőbb fogalma, melyet leginkább az „összesség”, „sokaság” szavakkal tudunk körülírni (egy Georg Cantor által adott körülírását ld. lentebb); de mivel igazából alapfogalom; így nem tartjuk definiálandónak.

Új!!: Művelet és Halmaz · Többet látni »

Halmazelmélet

A halmazelmélet - a matematikai logikával együtt - a matematika legalapvetőbb tudományága, mely a halmaz fogalmát tanulmányozza.

Új!!: Művelet és Halmazelmélet · Többet látni »

Hatványhalmaz

Az ''x'', ''y'', ''z'' halmaz hatványhalmazának az elemei Hasse-diagrammal ábrázolva A halmazelméletben egy halmaz hatványhalmazának nevezzük az adott halmaz összes részhalmazainak a halmazát.

Új!!: Művelet és Hatványhalmaz · Többet látni »

Informatika

Az informatika az információk rendszerezett feldolgozása, különös tekintettel a digitális számítógépekkel végzett adatfeldolgozásra Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított információkezeléssel, azaz az információ megszerzésével, (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik.

Új!!: Művelet és Informatika · Többet látni »

Lineáris algebra

A lineáris algebra a matematika (konkrétan az algebra) egyik tudományága, mely jelentős geometriai, fizikai és mérnöki alkalmazásokkal rendelkezik, sőt, születtek próbálkozások még a társadalomtudományokban való alkalmazására is (pl.: a modern közgazdaság-tudomány elképzelhetetlen lenne lineáris algebra nélkül).

Új!!: Művelet és Lineáris algebra · Többet látni »

Logikai művelet

Logikai műveletek alatt az ítéletkalkulus ítéletein definiált műveleteket értünk, amelyek segítségével az ítéletekből újabb, összetett ítéleteket alkothatunk.

Új!!: Művelet és Logikai művelet · Többet látni »

Matematika

Pszeudoszféra Marosvásárhelyen, a Bolyai téren Euklidész: ''Elemek'' c. híres geometria-tankönyvéhez (Franciaország, XIV. szd. első évtizedei) A matematika, tárgyát és módszereit tekintve, sajátos tudomány, mely részben a többi tudomány által vizsgált, részben pedig a matematika „belső” fejlődéséből adódóan létrejött (felfedezett, ill. feltalált) rendszereket, struktúrákat, azok absztrakt, közösen meglévő tulajdonságait vizsgálja.

Új!!: Művelet és Matematika · Többet látni »

Matematikai struktúra

A matematikai struktúra a modern, huszadik századi matematika egyik legfontosabb fogalma a halmaz fogalma mellett, melyek teljesen átalakították a matematikát.

Új!!: Művelet és Matematikai struktúra · Többet látni »

Műveleti jel

A műveleti jelek (idegen szóval: operátorok) a matematikai műveletek jelölésére használt szimbólumok.

Új!!: Művelet és Műveleti jel · Többet látni »

Operátor (matematika)

A matematikában az operátor szó különféle jelentésekben is használatos.

Új!!: Művelet és Operátor (matematika) · Többet látni »

Reciprok

A reciprokfüggvény képe hiperbola. A matematikában egy nem nulla szám reciprokának vagy multiplikatív inverzének azt a számot nevezik, amivel a számot szorozva az eredmény 1.

Új!!: Művelet és Reciprok · Többet látni »

Reláció

A reláció dolgok viszonyát jelenti; és hasonló jelentéssel bír a matematikában is.

Új!!: Művelet és Reláció · Többet látni »

Sorozat (matematika)

Formális definíció szerint véges sorozaton a természetes számok egy véges részhalmazán értelmezett, végtelen sorozaton (régiesen: haladványon) pedig a természetes számok halmazán (általában Z+-on) értelmezett függvényt értünk.

Új!!: Művelet és Sorozat (matematika) · Többet látni »

Természetes számok

Természetes számoknak nevezik.

Új!!: Művelet és Természetes számok · Többet látni »

Valós számok

A valós számok halmaza és a számegyenes pontjai között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető.

Új!!: Művelet és Valós számok · Többet látni »

Vektor

A vektor a matematika fontos fogalma.

Új!!: Művelet és Vektor · Többet látni »

Vektortér

A vektortér, más néven lineáris tér a lineáris algebra egyik legalapvetőbb fogalma, amelyhez a geometriában (is) használt vektor fogalmának általánosítása vezet.

Új!!: Művelet és Vektortér · Többet látni »

Átirányítja itt:

Matematikai művelet.

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »