Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Letöltés
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Liturgia

Index Liturgia

A liturgia fogalmát többféleképpen szokták meghatározni.

32 kapcsolatok: A jelenések könyve, Angyal, Újszövetség, Áldozat (vallás), Bencések, Enciklika, Eucharisztia, Felebaráti szeretet, Héber Biblia, Hitvallás, Ige (vallás), Isten, Istentisztelet, Jézus, Káposztássy Béla, Második vatikáni zsinat, Misztérium, Olimpiai játékok, Ortodox kereszténység, Pap (foglalkozás), Protestantizmus, Római katolikus egyház, Sacrosanctum Concilium, Septuaginta, Szent, Szent sátor, Szentmise, Szentség, XII. Piusz pápa, 16. század, 19. század, 1947.

A jelenések könyve

János látomása Patmosz szigetén ''"Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét"'' Jelenések könyve Tetramorf. "''és a királyi széknél középen négy élőlény, elöl és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös-körül és belül tele volt szemekkel"'' A jelenések könyve, más néven János jelenései vagy apokalipszise (Αποκάλυψη του Ιωάννη) a Biblia újszövetségi iratainak részét képező, az 1. század végén, Domitianus római császár uralma alatt keletkezett,Stuckenbruck 2003, page 1535-1536 görög nyelvű őskeresztény mű.

Új!!: Liturgia és A jelenések könyve · Többet látni »

Angyal

El Greco, 1575: ''Angyali üdvözlet'' Az angyalok a zsidó, keresztény és muszlim vallásban Istennél alacsonyabb, az embernél magasabb rendű szellemi lények.

Új!!: Liturgia és Angyal · Többet látni »

Újszövetség

Szent Biblia a "Könyvek Könyve", "Scriptura Sacra", "Isten Igéje" Az Újszövetség vagy Újtestamentum a keresztény Biblia második része.

Új!!: Liturgia és Újszövetség · Többet látni »

Áldozat (vallás)

Az áldozat, vagy áldozatbemutatás (latinul: sacrificium) az istenségnek abból a célból felajánlott adománya, hogy az áldozó magának a jóindulatra bírt felsőbb lény kegyét, segítségét megnyerje, vagy legalább haragját, büntetését magától elhárítsa.

Új!!: Liturgia és Áldozat (vallás) · Többet látni »

Bencések

A Szent Benedek-medál, a Római katolikus egyház egyik szentelménye A bencések (másképp: Szent Benedek-rend, vagy egyszerűen: Bencés rend) – teljes latin nevén: Ordo Sancti Benedicti, rövidítve: OSB – a Római katolikus egyház és a kereszténység első szerzetesrendje, amelyben Szent Benedek reguláját követik, későbbi szabályokkal és modern szokásokkal kiegészítve.

Új!!: Liturgia és Bencések · Többet látni »

Enciklika

Az enciklika (litterae encyclicae – epistulae encyclicae) a római katolikus egyház fejének, a pápának egy meghatározott témát feldolgozó körlevele, amelyet a világ püspökeihez és rajtuk keresztül a papsághoz, valamint a hívekhez, sőt, gyakran minden jóakaratú emberhez intéz (litterae encyclicae), de némelykor a kör szűkebbre van vonva, például csak valamely ország vagy földrész összes egyházfejéhez szól (epistula encyclica).

Új!!: Liturgia és Enciklika · Többet látni »

Eucharisztia

Az eucharisztia (avagy úrvacsora) görög eredetű szó (az eu - jó és a kharisz - kegyelem, kegyelmi adomány szavakból) keresztény szertartás, amelyen Jézusnak a kenyérről és borról az utolsó vacsorán mondott szavait és ottani cselekedeteit ismétlik meg liturgikus módon.

Új!!: Liturgia és Eucharisztia · Többet látni »

Felebaráti szeretet

A felebaráti szeretet az embertársaink felé kinyilvánított önzetlen, jóindulatú törődés.

Új!!: Liturgia és Felebaráti szeretet · Többet látni »

Héber Biblia

A héber Biblia vagy Tanakh (keresztény szóhasználatban retronim elnevezéssel gyakran: Ószövetség vagy Ótestamentum) a zsidóság szent könyve.

Új!!: Liturgia és Héber Biblia · Többet látni »

Hitvallás

A hitvallás egy vallás tanításának rövid, sokszor tételes összefoglalása.

Új!!: Liturgia és Hitvallás · Többet látni »

Ige (vallás)

Az Ige (görögül: Logosz; latinul: Verbum) nagybetűvel írva Isten kinyilatkoztatása a Bibliában.

Új!!: Liturgia és Ige (vallás) · Többet látni »

Isten

Isten fogalma azon természetfeletti lényt jelenti, aki a világegyetemet teremtette, és/vagy annak működését, történéseit irányítja vagy ellenőrzi.

Új!!: Liturgia és Isten · Többet látni »

Istentisztelet

Az istentisztelet - általános értelmezésben - Istennek, a benne levő hitnek megfelelő és meghatározott szavakban és cselekvésekben kifejeződő közösségi tisztelete, így például a kereszténységben bibliaolvasással, prédikációval, imával és szentséggel.

Új!!: Liturgia és Istentisztelet · Többet látni »

Jézus

Názáreti Jézus vagy Jézus Krisztus, gyakran csak Jézus, héberül: יהשוה (Betlehem, i. e. 4 körül – Jeruzsálem, i. sz. 30–33 körül) a kereszténység alapítója, az iszlám egyik kulcsfontosságú alakja.

Új!!: Liturgia és Jézus · Többet látni »

Káposztássy Béla

Dr.

Új!!: Liturgia és Káposztássy Béla · Többet látni »

Második vatikáni zsinat

A második vatikáni zsinatot XXIII. János pápa nyitotta meg 1962.

Új!!: Liturgia és Második vatikáni zsinat · Többet látni »

Misztérium

A misztérium görög eredetű szó (müsztérion), jelentése: titok.

Új!!: Liturgia és Misztérium · Többet látni »

Olimpiai játékok

Az Olimpiai játékok ötkarikás szimbóluma, melyet a modernkori olimpiai játékok alapítója, Pierre de Coubertin báró, a modern olimpiai eszme elindítója tervezett 1913-ban. Valószínűleg az öt kontinenst, míg egy másik magyarázat szerint a sport alapelveit szimbolizálják: szenvedély, hit, győzelem, munkaerkölcs, sportszerűség. Az olimpiai játékok több sportágat magába foglaló nemzetközi eseménysorozat az ókori olümpiai játékok mintájára.

Új!!: Liturgia és Olimpiai játékok · Többet látni »

Ortodox kereszténység

Az ortodox kereszténység (más néven pravoszláv egyház, régiesen görög(keleti) egyház, óhitűek, görög nem egyesültek) mind történelmileg, mind híveinek létszámát tekintve a keleti keresztény egyházak egyik fő irányzata, amely földrajzilag elsősorban az egykori Keletrómai Birodalom területén, illetve attól keletre számít meghatározónak.

Új!!: Liturgia és Ortodox kereszténység · Többet látni »

Pap (foglalkozás)

Rómában A pap (latinul sacerdos, görögül presbyter), szűkebb értelemben a keresztény egyházakban egy felszentelt személy, tágabb értelemben az isteni tisztelet és vallási szertartások végzésére felhatalmazott egyén.

Új!!: Liturgia és Pap (foglalkozás) · Többet látni »

Protestantizmus

A protestantizmus (latin eredetű szó) mint gyűjtőnév alatt a keresztény egyházak azon egyik fő ágát szokták érteni, amely a reformáció következtében a 16. században a római katolikus egyháztól különvált.

Új!!: Liturgia és Protestantizmus · Többet látni »

Római katolikus egyház

A (római) katolikus egyház a világ legnagyobb keresztény közössége.

Új!!: Liturgia és Római katolikus egyház · Többet látni »

Sacrosanctum Concilium

II. Vatikáni Zsinat A Sacrosanctum Concilium a II. Vatikáni zsinat konstitúciója a szent liturgiáról, melyet 1963.

Új!!: Liturgia és Sacrosanctum Concilium · Többet látni »

Septuaginta

Latinosan Septuaginta, magyarosan Szeptuaginta (rövidítése LXX, görögül Ἡ Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα) a Héber Biblia görög nyelvű fordítása.

Új!!: Liturgia és Septuaginta · Többet látni »

Szent

A szent szó részint az elkülönítettség, részint a tökéletesség fogalomkörébe tartozó személyek, dolgok és fogalmak jelölésére használatos, vallásos kifejezés.

Új!!: Liturgia és Szent · Többet látni »

Szent sátor

A szent sátor a Bibliában említett sátorszentély, amely istentiszteleti és áldozati helyül szolgált a zsidóknak az egyiptomi kivonulás után, a Sínai-hegyi szövetségkötéstől Salamon király templomának elkészültéig.

Új!!: Liturgia és Szent sátor · Többet látni »

Szentmise

Szentáldozás előtti úrfelmutatás egy rendkívüli formában tartott katolikus szentmisén (Tallinn, Észtország): ''„Ecce Agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi!” („Íme az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit!”)'' A szentmise, rövidebben: mise a római katolikus egyház istentisztelete, amelyet a püspök vagy pap a hívekkel közösen, többnyire templomban végez.

Új!!: Liturgia és Szentmise · Többet látni »

Szentség

A szentség szó két különböző tartalmat jelöl.

Új!!: Liturgia és Szentség · Többet látni »

XII. Piusz pápa

Eugenio Pacelli 1922-ben Tiszteletreméltó XII.

Új!!: Liturgia és XII. Piusz pápa · Többet látni »

16. század

A 16.

Új!!: Liturgia és 16. század · Többet látni »

19. század

Évtizedek: 1800-as évek 1810-es évek 1820-as évek 1830-as évek 1840-es évek 1850-es évek 1860-as évek 1870-es évek 1880-as évek 1890-es évek A 19.

Új!!: Liturgia és 19. század · Többet látni »

1947

Nincs leírás.

Új!!: Liturgia és 1947 · Többet látni »

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »