Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Telepítés
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Kereszténység

Index Kereszténység

A kereszténység (a magyarországi protestáns hívők szóhasználatában gyakran keresztyénség) egyistenhívőThe Catholic Encyclopedia, Volume IX,; William F. Albright, From the Stone Age to Christianity; H. Richard Niebuhr; About.com,; Jonathan Kirsch, God Against the Gods; Linda Woodhead, An Introduction to Christianity; The Columbia Electronic Encyclopedia; The New Dictionary of Cultural Literacy,; New Dictionary of Theology,, p. 496-99; David Vincent Meconi, "Pagan Monotheism in Late Antiquity" in Journal of Early Christian Studies, p. 111–12 vallás, amelynek középpontjában a názáreti Jézus élete és tanításai állnak, ahogy az az Újszövetségben szerepel, illetve ahogyan azt az egyes felekezetek magyarázzák. Mintegy kétmilliárd követőjével a legelterjedtebb világvallás. A zsidó és iszlám vallással együtt a bibliai Ábrahámhoz visszavezethető egyistenhívő vallásokhoz tartozik. A kereszténység az Ószövetségen, valamint Keresztelő Jánosnak, Jézus Krisztusnak és első követőiknek az Újszövetségben leírt életén és tanításaikon alapul. A keresztények egyistenhívőknek vallják magukat, és néhány felekezet kivételével azt is vallják, hogy az Egy Isten a Szentháromságot alkotó három személyben (hiposztázis) (Atya, Fiú és Szentlélek), mint az Isten szétválaszthatatlan lényegében (ouszia) létezik. A keresztények hite szerint Jézus az ószövetségi próféciák által megjövendölt Messiás (Felkent), más néven Krisztus, az emberiség megváltója a kárhozattól. Jézust a többségi keresztény hit Isten fiának, megváltóként emberré lett istenembernek tartja, aki Isten és ember egy személyben, keveredés nélkül. A kereszténység számos, kultúránként változó vallásgyakorlatból és számos különféle hitet valló felekezetből tevődik össze. Az elmúlt két évezredben kialakult keresztény felekezetek több fő ágazatba: az ókeleti, az ortodox, katolikus, ókatolikus, illetve a protestáns (és neoprotestáns) egyházakba csoportosíthatók.

204 kapcsolatok: A buddhizmus és a kereszténység, A Mormon könyve, A pápaság története, A tizenkét nidána, A világvallások összehasonlítása, Adventizmus, Albert Einstein, Amerikai Egyesült Államok, Anabaptista mozgalom, Anglikán Közösség, Angyal, Antikhalkédóni egyházak, Apológia Kutatóközpont, Apostol, Arabok, Arianizmus, Új ég és új Föld, Újszövetség, Asszír keleti egyház, Ateizmus, Atlantisz Könyvkiadó, Autokefália, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, Ábrahám (Terah fia), Ísvara, Őskeresztények, Örményország, Ókatolikusok, Ókeleti egyházak, Ézsaiás próféta, Baptista mozgalom, Bérmálás, Bűn, Bűnbánat, BBC, Betegek kenete, Biblia, Bogumil, Buddhizmus, Catholic Encyclopedia, Dávid Ferenc (püspök), Dávid zsidó király, DMOZ, Dogmatika, Egyház, Egyházatya, Egyházi rend, Egyiptom, Egyistenhit, Egyszerűség (vallás), ..., Ellen G. White, Ellenreformáció, Első nikaiai zsinat, Erőszak, Erőszakmentesség, Ereklye, Eretnekség, Eritrea, Erkölcs, Etiópia, Eucharisztia, Evangélikus kereszténység, Föld, Függő keletkezés, Felebaráti szeretet, Feltámadás, Felvilágosodás, Filozófia, Friedrich Nietzsche, Gót nyelv, Görög nyelv, Görög ortodox egyház, Görögország, Harmadik világ, Héber Biblia, Héber nyelv, Hiposztázis, Holokauszt, Humanizmus, Husziták, I. Constantinus római császár, I. e. 4, II. János Pál pápa, India, Inkvizíció, Irak, Isten, Istenember, Istentisztelet, Iszlám, Izajás könyve, Izrael, Jézus, Jehova tanúi, Jeruzsálem, JHVH, Katolicizmus, Katolikus szentek és boldogok listája név szerint, Kálvinizmus, Károlyi-biblia, Kárpát-medence, Képtisztelet, Közösség, Kelet-Afrika, Keleti katolikus egyházak, Keleti keresztény egyházak, Kereszt (jelkép), Keresztényüldözés, Kereszténység Magyarországon, Keresztelő János, Keresztség, Kinyilatkoztatás, Koptok, Korán, Kultúra, Kvéker, Lányi András (író), Libanon, Ludwig Andreas Feuerbach, Luther Márton, Magyarország, Magyarországon működő egyházak, felekezetek listája, Manicheizmus, Mediolanumi ediktum, Megtérés, Megvilágosodás a buddhizmusban, Mennyország, Messiás, Metodizmus, Millerita mozgalom, Misszió, Mohamed próféta, Mormonizmus, Nagy egyházszakadás, Orosz ortodox egyház, Ortodox kereszténység, Pap (foglalkozás), Pál apostol, Pápa (egyházfő), Pápai állam, Pápai tévedhetetlenség, Péter apostol, Pünkösdi-karizmatikus mozgalom, Pogányság, Pokol, Próféta, Protestantizmus, Purgatórium, Római Birodalom, Római katolikus egyház, Római pápák listája, Reformáció, Református egyházak, Restaurációs mozgalom, Sátán, Selyemút, Szabadság (filozófia), Szamszára (buddhizmus), Szatja, Szír ortodox egyház, Szíria, Szűz Mária, Szekularizáció, Szent könyv, Szentháromság, Szentlélek, Szentség, Szinkretizmus, Szudán, Tolerancia, Unitárius vallás, Utolsó idő, Vallás, Vallásüldözés, Végítélet, Vértanú, Vegetarianizmus, Világvallás, William Miller (prédikátor), Zsidó vallás, Zsinat, 1. század, 1054, 1517, 16. század, 17. század, 18. század, 1805, 1830, 1831, 1844, 1863, 19. század, 1914, 20. század, 29, 3. század, 313, 325, 33, 4. század, 5. század, 756, 8. század. Bővíteni index (154 több) »

A buddhizmus és a kereszténység

''Jézus és Buddha'' - Paul Ranson, 1880 A buddhizmus és a kereszténység között felszínes párhuzamokat vontak már nem tudományos alapokon, jóllehet a kettő között jelentős és alapvető különbségek vannak.

Új!!: Kereszténység és A buddhizmus és a kereszténység · Többet látni »

A Mormon könyve

A Mormon könyve a mormonizmus egyik szentírása.

Új!!: Kereszténység és A Mormon könyve · Többet látni »

A pápaság története

A pápaság története az apostoli kezdetektől napjainkig fogja át a pápák és a köréjük fonódott intézmény történetét.

Új!!: Kereszténység és A pápaság története · Többet látni »

A tizenkét nidána

A tizenkét nidána (páli/szanszkrit: निदान nidāna "ok, alap, forrás vagy eredet") a buddhista pratítjaszamutpáda (függő keletkezés) tanának alkalmazása.

Új!!: Kereszténység és A tizenkét nidána · Többet látni »

A világvallások összehasonlítása

A világvallások két nagy csoportja.

Új!!: Kereszténység és A világvallások összehasonlítása · Többet látni »

Adventizmus

Az adventizmus egy keresztény, Krisztus eljövetelét váró vallási irányzat.

Új!!: Kereszténység és Adventizmus · Többet látni »

Albert Einstein

Einstein érettségi bizonyítványa 1896-ból. A 6-os a lehetséges legjobb jegy. Látható, hogy téves a tévhit, miszerint Einstein rossz lett volna matematikából Albert Einstein (Ulm, 1879. március 14. – Princeton, 1955. április 18.) zsidó származású német elméleti fizikus; tudományos és laikus körökben a legnagyobb 20. századi tudósnak tartják.

Új!!: Kereszténység és Albert Einstein · Többet látni »

Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok, röviden az Egyesült Államok (angolul United States of America, röviden United States vagy USA), független szövetségi köztársaság, amely ötven tagállamot és egy szövetségi kerületet foglal magába.

Új!!: Kereszténység és Amerikai Egyesült Államok · Többet látni »

Anabaptista mozgalom

Az anabaptistáknak vagy újrakeresztelőknek nevezték a reformáció kezdetén, a reformációval párhuzamosan zajló, a katolikus egyház és a protestánsok képviselői által egyaránt üldözött, olyan radikális keresztény megújulási mozgalom tagjait, melynek alaptanításai különböztek, illetve (bizonyos tanaik) szembeálltak a reformáció egyes alaptanaival (mint például a csak kegyelem által illetve a kizárólag hit általi üdvözülés). Gyülekezésre szólították fel a "kiválasztottakat", szakítani akartak a bűnös világgal, s a "szentek" közösségeit igyekeztek létrehozni, amelyek tagjainak új keresztségben kellett részesülniük, ezért a gyermekkeresztség elvetése mellett a hozzájuk csatlakozókat újra keresztelték.

Új!!: Kereszténység és Anabaptista mozgalom · Többet látni »

Anglikán Közösség

A canterburyi katedrális Az Anglikán Közösség a nemzeti anglikán egyházak nemzetközi társulása.

Új!!: Kereszténység és Anglikán Közösség · Többet látni »

Angyal

El Greco, 1575: ''Angyali üdvözlet'' Az angyalok a zsidó, keresztény és muszlim vallásban Istennél alacsonyabb, az embernél magasabb rendű szellemi lények.

Új!!: Kereszténység és Angyal · Többet látni »

Antikhalkédóni egyházak

Az antikhalkédóni egyházak vagy miafizita egyházak az első három egyetemes zsinatot elismerő egyházak, amelyek önálló identitása 451-től kezdődik.

Új!!: Kereszténység és Antikhalkédóni egyházak · Többet látni »

Apológia Kutatóközpont

Az Apológia Kutatóközpont (CFAR Hungary) a nemzetközi Centers For Apologetics Research „Hitvédelmi Kutatóközpontok” magyarországi szervezete.

Új!!: Kereszténység és Apológia Kutatóközpont · Többet látni »

Apostol

ortodox ikon) Tizenkét apostolnak nevezzük a keresztény hagyomány alapján azokat a férfiakat, akiket a Názáreti Jézus tanítványainak kiválasztott és küldetést adott nekik.

Új!!: Kereszténység és Apostol · Többet látni »

Arabok

Abdul Kadir al-Rasszam: Mohamed Daruics al-Alluszi portréja Az arabok (az Egyiptomban és az attól keletre élők szaracénok, magyarosan szerecsenek, az Egyiptomtól nyugatra élők mórok) nagy és heterogén népcsoport, leginkább a Közel-Keleten és Észak-Afrikában élnek nagy számban.

Új!!: Kereszténység és Arabok · Többet látni »

Arianizmus

Arius püspök Ariánus keresztelőkápolna mennyezeti mozaikja, körben az apostolok alakjaival, Ravenna, Olaszország Az arianizmus Ariusnak és követőinek (az ariánusoknak) mozgalma és a kereszténység egyik ága volt a 4. századtól.

Új!!: Kereszténység és Arianizmus · Többet látni »

Új ég és új Föld

Az új ég és új Föld a keresztény és az iszlám eszkatológia része.

Új!!: Kereszténység és Új ég és új Föld · Többet látni »

Újszövetség

Szent Biblia a "Könyvek Könyve", "Scriptura Sacra", "Isten Igéje" Az Újszövetség vagy Újtestamentum a keresztény Biblia második része.

Új!!: Kereszténység és Újszövetség · Többet látni »

Asszír keleti egyház

Az asszír keleti egyház (teljes hivatalos neve: Szent apostoli katolikus asszír keleti egyház, szírül: ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ), más néven nesztoriánus egyház a kizárólag az első két egyetemes zsinatot elismerő keresztények csoportja.

Új!!: Kereszténység és Asszír keleti egyház · Többet látni »

Ateizmus

Újtestamentumban egy korai, 4. századból származó papiruszon (Pál levele az epheszosziakhoz (2:12) ''„Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és '''Isten nélkül éltetek''' a világban.”'') Az ateizmus az isten, istenek vagy más természetfeletti lények létezésébe vetett hitet elutasító eszmei irányzatok csoportja.

Új!!: Kereszténység és Ateizmus · Többet látni »

Atlantisz Könyvkiadó

Az Atlantisz Kiadó – az Atlantisz Alapítvány ikerszervezete – egy 1990 óta működő non-profit szervezet, melynek legfontosabb célja a magyar (humán) tudományos könyvkiadás fenntartása, gyarapítása.

Új!!: Kereszténység és Atlantisz Könyvkiadó · Többet látni »

Autokefália

Az autókefália (Görög autokefalosz szóból, jelentése „saját fejű”) a keleti ortodox egyházban az a státusz, amikor egy egyházi közösség püspöke nem tartozik hierarchikusan egy másik autoritás alá.

Új!!: Kereszténység és Autokefália · Többet látni »

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (angolul: The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, röviden LDS), vagy informálisan mint mormon egyház egy amerikai eredetű keresztény egyház, amely a legnagyobb a mormon felekezetek között.

Új!!: Kereszténység és Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza · Többet látni »

Ábrahám (Terah fia)

Ábrahám (héberül: Avraham, tibériai kiejtésselʾAḇrāhām, askenázi kiejtéssel Avrom, Avrohom vagy Avruhom; jelentése: sokak apja/vezére; arabul: ابراهيم, Ibrāhīm) próféta volt, akit a judaizmus mellett a kereszténység, az iszlám és a Bahá’í vallás is ősatyaként tisztel.

Új!!: Kereszténység és Ábrahám (Terah fia) · Többet látni »

Ísvara

Ísvara (szanszkrit: ईश्वर) jelentése igen tág a hinduizmuson belül.

Új!!: Kereszténység és Ísvara · Többet látni »

Őskeresztények

Az őskeresztények a kereszténységnek a legkorábbi szakaszában élő, az apostoli korban tevékenykedő keresztények megnevezése.

Új!!: Kereszténység és Őskeresztények · Többet látni »

Örményország

Örményország (örmény nyelven: Հայաստան, Hajasztán vagy Հայք, Haik) kis hegyvidéki ország Ázsiában, Kis-Ázsiától keletre.

Új!!: Kereszténység és Örményország · Többet látni »

Ókatolikusok

Az ókatolikusok a római katolikus egyházból váltak ki (nincsenek vele egységben), mert az I. vatikáni zsinat után elutasították a pápai tévedhetetlenség (lat. infallibilitas) tanát, amely a pápa (kizárólag hit és erkölcs dolgában való) tévedhetetlenségét mondta ki.

Új!!: Kereszténység és Ókatolikusok · Többet látni »

Ókeleti egyházak

Az ókeleti egyházak a keleti keresztény egyházak egyik csoportját alkotják.

Új!!: Kereszténység és Ókeleti egyházak · Többet látni »

Ézsaiás próféta

Ézsaiás vagy Isaiás vagy Izajás vagy Jesajá (héber יְשַׁעְיָהוּ sztenderd: Yəšaʿyáhu, tiberiasi Yəšaʿăyāhû; görög: Ἠσαΐας, Észaiasz; arab اشعیاء, Asíja) A Kr. e. 8. században élt júdeai próféta, a bibliai Ézsaiás könyve fő alakja, akit hagyományosan a könyv szerzőjének tartanak.

Új!!: Kereszténység és Ézsaiás próféta · Többet látni »

Baptista mozgalom

Tóth Mihály képével A baptista mozgalom a reformáció során létrejött, protestáns alapelveket követő, keresztény ébredési, megújulási mozgalom.

Új!!: Kereszténység és Baptista mozgalom · Többet látni »

Bérmálás

Litvániában. A bérmálás szentségét felveheti minden megkeresztelt, de még meg nem bérmált személy. A katolikus egyházban a bérmálás (latinul confirmatio, jelentése ’megerősítés’) olyan szertartás, melynek során kézrátétel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára.

Új!!: Kereszténység és Bérmálás · Többet látni »

Bűn

Hieronymus Bosch: A hét főbűn és a négy utolsó dolog A bűn filozófiai-erkölcsi fogalom, amely valamely erkölcsi előírás megszegését („a bűn elkövetése”) vagy az erkölcsi előírás megszegésével felálló állapotot („a bűnben élés”) jelöli, gyakran vallásos szövegkörnyezetben használt.

Új!!: Kereszténység és Bűn · Többet látni »

Bűnbánat

Cornelis Cornelisz. van Haarlem: A hiúság és a bűnbánat allegóriája (1616) A bűnbánat a bűnnel szorosan összekapcsolódó erkölcsi természetű fogalom.

Új!!: Kereszténység és Bűnbánat · Többet látni »

BBC

A British Broadcasting Corporation, röviden: BBC egy állami tulajdonú, kvázi független brit közszolgálati műsorszolgáltató, egyben a világ legnagyobb műsorszolgáltatója.

Új!!: Kereszténység és BBC · Többet látni »

Betegek kenete

A betegek kenete egy régi zsidó szokás formáiból kialakult keresztény szertartás.

Új!!: Kereszténység és Betegek kenete · Többet látni »

Biblia

Az 1330 körül kézzel írt és festett Nekcsei-biblia, Hertul mester miniatúráival, amelyen a Világ teremtésének bibliai szövegét illusztrálta. A Genesis leírásához helyezett, mindkét hasáb felett megismételt címer, melyet angyalok tartanak, a biblia tulajdono­sának jelzésére szolgált. A Nekcsei címer kétszer feke­tével vágott ezüstszínű pajzsot ábrázol a felső azúrkék mezőben Gutenberg, 15. század) A Biblia (koiné görög βιβλίον tekercs szóból) azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el, tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint.

Új!!: Kereszténység és Biblia · Többet látni »

Bogumil

A BogumilA Nyelvtudományi Intézet által anyakönyvezhetőnek minősített név szláv eredetű férfinév, jelentése: Isten + kedves.Ladó-Bíró, 41.

Új!!: Kereszténység és Bogumil · Többet látni »

Buddhizmus

A buddhizmus filozófiai, illetve gyakorlatalapú világnézet és vallás, amely bizonyos országokban vallási irányzatok kialakulását eredményezte.

Új!!: Kereszténység és Buddhizmus · Többet látni »

Catholic Encyclopedia

A Catholic Encyclopedia (magyarul Katolikus Enciklopédia, vagy ahogy ma emlegetik, az Old Catholic Encyclopedia, Régi Katolikus Enciklopédia) angol nyelvű enciklopédia, amelyet 1913-ban adott ki az Amerikai Egyesült Államokban a The Encyclopedia Press nevű kiadó.

Új!!: Kereszténység és Catholic Encyclopedia · Többet látni »

Dávid Ferenc (püspök)

Dávid Ferenc (születési neve Franz David Hertel, Kolozsvár, 1520 körül – Déva, 1579. november 15.) az Erdélyi Unitárius Egyház megalapítója és első püspöke.

Új!!: Kereszténység és Dávid Ferenc (püspök) · Többet látni »

Dávid zsidó király

Dávid (Dāwîḏ), (Kr. e. 1040 k. – Kr. e. 970) Izrael második királya volt kb. Kr. e. 1010-től Kr. e. 970-ig. Történetét az Ószövetségben találhatjuk meg, Sámuel próféta könyveiben. A Bibliában több zsoltárt tulajdonítanak neki. Dávid király volt az, aki az időszámításunk előtti első millennium fordulóján elhódította Jeruzsálemet a terület őslakosaitól, a jebuzitáktól. A fellegvár alatt, a Moáb-hegyen, közel ahhoz a helyhez, amelyet Isten Izsák feláldozásához Ábrahám számára kiválasztott, volt egy szérűskert, amelyet a jebuzita Arauna birtokolt. Az Úr parancsára Dávid király megvette ezt a földet, hogy ott templomot építsen a frigyláda számára. Dávid csupán az előkészületeket tette meg a templom felépítéséhez, amelyet i.e. 950 körül végül fia, Salamon valósított meg. 1993 júliusában Tell el-Kádiban (az ókori Dán) egy Kr. e. 9. századból származó sztélé-töredéket találtak, amely arról lett híres, hogy megemlíti "Dávid házát" (dinasztiáját). A Biblián kívül ez az egyetlen forrás, amely megerősíti Dávid király egykori létezését.

Új!!: Kereszténység és Dávid zsidó király · Többet látni »

DMOZ

thumb Az Open Directory Project (ODP) vagy Mozilla Open Directory (DMOZ) egy többnyelvű, nyílt tartalmú (open content) web könyvtár (World Wide Web hivatkozásokat tartalmazó gyűjtemény) melyet önkéntesek készítenek és tartanak karban egy virtuális közösségen keresztül.

Új!!: Kereszténység és DMOZ · Többet látni »

Dogmatika

A dogmatika a keresztény hit lényeges igazságait megvilágító, azoknak rendszerét bemutató teológiai tudományág.

Új!!: Kereszténység és Dogmatika · Többet látni »

Egyház

debreceni református nagytemplom Az egyház azonos hitelveket követők, vallásuk gyakorlása céljából létrehozott társadalmi szervezete.

Új!!: Kereszténység és Egyház · Többet látni »

Egyházatya

Nagy Szent Gergely és Szent Jeromos a szárnyakon Az egyházatya (latin: pater Ecclesiae; görögül: πατὴρ εκκλησιαστίκος; oroszul: святой отец, tbsz.:святые отцы) egy megtisztelő cím a keresztény egyházakban, amelyet a keresztény ókor és a korai középkor (I–VIII. század) kiemelkedő egyházi teológusa kapott meg, akinek írásai különleges jelentőséggel bírtak a dogmatika létrejöttében és az egyházi kánonok kialakításában.

Új!!: Kereszténység és Egyházatya · Többet látni »

Egyházi rend

Az egyházi rend vagy papi rend a katolikus egyházban a hét szentség közül a hatodik, a papság szentsége („papi szentség”).

Új!!: Kereszténység és Egyházi rend · Többet látni »

Egyiptom

Egyiptom (arabul مصر,, a helyi dialektus alapján), hivatalosan Egyiptomi Arab Köztársaság független ország Észak-Afrikában és Délnyugat-Ázsiában.

Új!!: Kereszténység és Egyiptom · Többet látni »

Egyistenhit

Sixtus-kápolnából - Ádám teremtése (1508-1512) Az egyistenhit vagy monoteizmus az egy, élő, és személyes Istenbe vetett hit, illetve a róla szóló tanítás.

Új!!: Kereszténység és Egyistenhit · Többet látni »

Egyszerűség (vallás)

Az egyszerűség az ember életvitelében a lelki felemelkedés egyik alapelve.

Új!!: Kereszténység és Egyszerűség (vallás) · Többet látni »

Ellen G. White

Ellen Gould White, szül.

Új!!: Kereszténység és Ellen G. White · Többet látni »

Ellenreformáció

Pasquale Cati: A tridenti zsinat Az ellenreformáció, más néven katolikus megújulás a katolicizmus törekvése volt mind vallási, mind társadalmi téren a protestantizmus térnyerése ellen cselekedni, és elvesztett pozícióit visszaszerezni.

Új!!: Kereszténység és Ellenreformáció · Többet látni »

Első nikaiai zsinat

Az első nikaiai zsinatot (vagy niceai zsinatot) I. Konstantin római császár hívta össze 325-ben, Nikaiaban.

Új!!: Kereszténység és Első nikaiai zsinat · Többet látni »

Erőszak

Az erőszak kifejezés írja le azokat a gyakran előre eltervezett cselekményeket, amelyek más élőlényeknek fájdalmat, sérülést, szenvedést okoznak, illetve más embereket valamire fizikai erővel vagy hatalmi nyomással kényszerítenek.

Új!!: Kereszténység és Erőszak · Többet látni »

Erőszakmentesség

Az erőszakmentesség egy erkölcsi irányultság és társadalmi technika, amely elutasítja a fizikai (gyakran mindenféle) erőszakot a társadalmi, gazdasági és politikai célok elérésére, illetve a másoktól elszenvedett erőszak – mind az elnyomás, mind a nyílt agresszió – megállítására.

Új!!: Kereszténység és Erőszakmentesség · Többet látni »

Ereklye

Az ereklye latin eredetű szó (reliquia – hátrahagyott dolgok, maradvány), eredetileg fontos történelmi eseményekkel, egyes személyekkel (főleg szentekkel) valamilyen kapcsolatban lévő földi maradványokat, tárgyakat jelentett.

Új!!: Kereszténység és Ereklye · Többet látni »

Eretnekség

Plaza Mayoron 1680. június 30-án Az eretnekség (herezis) valamely vallás alapvető hittételeivel való szándékos és lényeges szembehelyezkedés.

Új!!: Kereszténység és Eretnekség · Többet látni »

Eritrea

Eritrea egy állam Kelet-Afrika területén.

Új!!: Kereszténység és Eritrea · Többet látni »

Erkölcs

Az erkölcs fogalma alatt egy adott társadalom által régebbi tapasztalatok alapján összegyűjtött és helyesnek ítélt viselkedési szabályok összességét értjük.

Új!!: Kereszténység és Erkölcs · Többet látni »

Etiópia

Etiópia Kelet-Afrika egyik állama, „Afrika szarvánál” található.

Új!!: Kereszténység és Etiópia · Többet látni »

Eucharisztia

Az eucharisztia (avagy úrvacsora) görög eredetű szó (az eu - jó és a kharisz - kegyelem, kegyelmi adomány szavakból) keresztény szertartás, amelyen Jézusnak a kenyérről és borról az utolsó vacsorán mondott szavait és ottani cselekedeteit ismétlik meg liturgikus módon.

Új!!: Kereszténység és Eucharisztia · Többet látni »

Evangélikus kereszténység

Az evangélikus kereszténység, lutheranizmus vagy evangélikus vallás egy keresztény felekezet, amely a protestantizmushoz tartozik.

Új!!: Kereszténység és Evangélikus kereszténység · Többet látni »

Föld

A Föld a Naptól számított harmadik bolygó a Naprendszerben.

Új!!: Kereszténység és Föld · Többet látni »

Függő keletkezés

A pratítja-szamutpáda (páliul: paticcsaszamuppáda), melyet leggyakrabban függő keletkezésként fordítanak magyar nyelvre, a buddhizmus egyik fő tana, amely szerint ok-okozati összefüggés van a pszichológiai jelenségek között.

Új!!: Kereszténység és Függő keletkezés · Többet látni »

Felebaráti szeretet

A felebaráti szeretet az embertársaink felé kinyilvánított önzetlen, jóindulatú törődés.

Új!!: Kereszténység és Felebaráti szeretet · Többet látni »

Feltámadás

A feltámadást jelölő szó a görög anasztaszisz szóból ered, mely jelentése ’valakit felállítani’.

Új!!: Kereszténység és Feltámadás · Többet látni »

Felvilágosodás

A felvilágosodás a 18. század eszmeáramlatát jelöli a nyugati filozófiában, illetve világnézeteinek mozgalmát és a kort amelyben lejátszódott.

Új!!: Kereszténység és Felvilágosodás · Többet látni »

Filozófia

Raffaello Sanzio: ''Az athéni iskola'' (1509. Vatikán, Stanza della Segnatura) 20 neves ókori filozófus (J.W. Cook metszete, 1825) A filozófia, régebben magyarítva bölcselet a világegyetem, a természet, az élet okával és céljával, a történelemben érvényesülő rendezőelvvel, a tudás és megismerés lehetőségével, a szépség, művészet és nyelv mibenlétével, a jogi-politikai normák természetével, a cselekedetek helyes vagy helytelen mivoltával, Isten és a transzcendencia létével foglalkozó tudományág.

Új!!: Kereszténység és Filozófia · Többet látni »

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche (Röcken, Német Szövetség, 1844. október 15. – Weimar, Német Birodalom, 1900. augusztus 25.) német klasszika-filológus, egyetemi tanár, filozófus, (aforisztikus stílusban alkotó) költő, zeneszerző.

Új!!: Kereszténység és Friedrich Nietzsche · Többet látni »

Gót nyelv

A gót egy kihalt germán nyelv, amit a gótok beszéltek.

Új!!: Kereszténység és Gót nyelv · Többet látni »

Görög nyelv

A görög nyelv az indoeurópai nyelvcsalád hellén ágába tartozik, közvetlen rokona nincsen.

Új!!: Kereszténység és Görög nyelv · Többet látni »

Görög ortodox egyház

A görög ortodox egyház egy főt számláló ortodox egyház, athéni székhellyel.

Új!!: Kereszténység és Görög ortodox egyház · Többet látni »

Görögország

Görögország (görögül Ελλάδα vagy Ἑλλάς; ógörögösen Ἑλλάς, újgörög kiejtéssel), hivatalos nevén Görög Köztársaság (görögül Ελληνική Δημοκρατία) állam Európa délkeleti részén, a Balkán-félsziget déli végén.

Új!!: Kereszténység és Görögország · Többet látni »

Harmadik világ

A három világ a hidegháború alatt. '''Kék:''' Első világ (kapitalizmus) '''Piros:''' Második világ (kommunizmus) ''' Zöld:''' Harmadik világ. Nincs adat A harmadik világ (franciául tiers-monde) azokat az országokat jelenti, melyek a hidegháború időszakában sem a nyugati hatalmak, sem az egykori keleti blokk országaival nem kötöttek szövetséget.

Új!!: Kereszténység és Harmadik világ · Többet látni »

Héber Biblia

A héber Biblia vagy Tanakh (keresztény szóhasználatban retronim elnevezéssel gyakran: Ószövetség vagy Ótestamentum) a zsidóság szent könyve.

Új!!: Kereszténység és Héber Biblia · Többet látni »

Héber nyelv

A héber nyelv (melyet köznapi és hagyományos kifejezéssel zsidó nyelvnek is neveznek) az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágába tartozó nyelv, Izrael Állam hivatalos nyelve, amelyet a 19/20. századi nyelvújítás tett alkalmassá a modern használatra.

Új!!: Kereszténység és Héber nyelv · Többet látni »

Hiposztázis

A hiposztázis (a görög ὑπόστασις az alap, megalapozás szóból ered) azt a megszilárdult alakot vagy megtestesülést jelenti, amely egy olyan szó (szakszó) mögött van, amely egy név és egy ismert mennyiség között fennálló viszony leírására szolgál, kulturális megszemélyesítésként (azaz egy egyed vagy minőség megszemélyesítő eltárgyasiasításával).

Új!!: Kereszténység és Hiposztázis · Többet látni »

Holokauszt

A holokauszt (a görög ὁλοκαύτωμα, holokautóma szóból: „teljesen elégetett” áldozat (vallás)).

Új!!: Kereszténység és Holokauszt · Többet látni »

Humanizmus

Michelangelo Buonarroti: Ádám teremtése (freskórészlet) A humanizmus az érett európai középkor egyik nagy hatású filozófiai irányzata, egyben a reneszánsz korstílus eszmei háttere volt.

Új!!: Kereszténység és Humanizmus · Többet látni »

Husziták

Husz János a máglyán (Jénai Kódex) Luxemburgi Zsigmond és a husziták csatája, 1428 - kódex ábrázolás. A husziták 1427-től kezdve támadó hadjáratokat indítottak a szomszédos országokba, így Magyarország területére is. A mindhárom országa révén érdekelt Zsigmond tárgyalásokat kezdett a mérsékelt kelyhesekkel, ennek eredményeként jött létre 1433-ban a kelyhesek és a katolikus egyház közti egyezség. A Cseh Királyság a huszita háborúk idején Huszita pajzs rekonstrukciója a prágai múzeumban A husziták a Husz János által John Wycliffe nyomán elindított vallási mozgalom, a huszitizmus követői, amely az európai reformáció fontos előzményének tekinthető.

Új!!: Kereszténység és Husziták · Többet látni »

I. Constantinus római császár

I. Constantinus 313-ban vert érméje, a pogány római vallás Napistenével (''Sol Invictus'') ábrázolva I. Constantinus 310-ben vert érméje. Körirata: IMP CONSTANTINVS P F AVG és SOLI INVIC-TO COMITI I. Constantinus 337-ben vert pénzérméje, rajta a Krisztus monogram a Labarum vagy Konstantin-kereszt, krisztogram, chi-rho szimbólum, XP szimbólum. Marcus Aurelius Valerius Maxentius háromszoros túlerőben lévő seregét. Ezzel a győzelmével ő lett Nyugaton az úr. I. Constantinus vagy Nagy Konstantin, teljes nevén: Caius Flavius Valerius Aurelius Constantinus; a keleti katolikus egyházakban és ortodox egyházban: Szent Konstantin (Naissus, kb. 272. február 27. – Nicomedia, 337. május 22.), a Római Birodalom császára.

Új!!: Kereszténység és I. Constantinus római császár · Többet látni »

I. e. 4

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és I. e. 4 · Többet látni »

II. János Pál pápa

Szent II.

Új!!: Kereszténység és II. János Pál pápa · Többet látni »

India

India (hindi nyelven भारत, ISO: Bhārat), hivatalosan Indiai Köztársaság (hindi nyelven भारत गणराज्य, ISO Bhārat Gaṇarājya), dél-ázsiai független ország, földrajzilag a Föld hetedik legnagyobb és második legnépesebb országa, fővárosa Újdelhi.

Új!!: Kereszténység és India · Többet látni »

Inkvizíció

Az inkvizíció, magyarul a tévelygő eretnekség kinyomozása.

Új!!: Kereszténység és Inkvizíció · Többet látni »

Irak

Irak (arabul, kurd nyelven Êraq) teljes nevén Iraki Köztársaság (Arabul: جمهورية العراق Jumhūriyyat al-‘Irāq; Kurd nyelven: كۆماری عێراق Komar-i ‘Êraq) állam Ázsia délnyugati részén, a Közel-Keleten.

Új!!: Kereszténység és Irak · Többet látni »

Isten

Isten fogalma azon természetfeletti lényt jelenti, aki a világegyetemet teremtette, és/vagy annak működését, történéseit irányítja vagy ellenőrzi.

Új!!: Kereszténység és Isten · Többet látni »

Istenember

Az istenember (görög: Θεάνθρωπος Theanthropos; latin: Deus homo) az európai kultúrában elsősorban a keresztény teológia egyik fogalma.

Új!!: Kereszténység és Istenember · Többet látni »

Istentisztelet

Az istentisztelet - általános értelmezésben - Istennek, a benne levő hitnek megfelelő és meghatározott szavakban és cselekvésekben kifejeződő közösségi tisztelete, így például a kereszténységben bibliaolvasással, prédikációval, imával és szentséggel.

Új!!: Kereszténység és Istentisztelet · Többet látni »

Iszlám

Az iszlám (arabul الإسلام al-islām, al-iszlám) egy, az ősi arab, zsidó és keresztény hittel közös tőről fakadó monoteista vallás, amelyben Mohamed prófétáé a vallási és politikai vezető szerep.

Új!!: Kereszténység és Iszlám · Többet látni »

Izajás könyve

Az Izajás könyvét (Ézsaiás könyve) a Bibliában szereplő Izajás (Ézsaiás) prófétának, és a hozzácsatolt névtelen próféta, deutro-Izajás és trito-Izajás fejezetekre osztott írásainak tulajdonítják.

Új!!: Kereszténység és Izajás könyve · Többet látni »

Izrael

Izrael (Jiszráél Iszráíl), hivatalos nevén Izrael Állam (Medinat Jiszráél Daulat Iszráíl) a Közel-Keleten, a Földközi-tenger keleti partján fekvő ország.

Új!!: Kereszténység és Izrael · Többet látni »

Jézus

Názáreti Jézus vagy Jézus Krisztus, gyakran csak Jézus, héberül: יהשוה (Betlehem, i. e. 4 körül – Jeruzsálem, i. sz. 30–33 körül) a kereszténység alapítója, az iszlám egyik kulcsfontosságú alakja.

Új!!: Kereszténység és Jézus · Többet látni »

Jehova tanúi

A Jehova Tanúi egy vallási felekezet, az amerikai Jehovah's Witnesses, Watchtower Bible and Tract Society nemzetközi szervezete, mely Magyarországon 1989 óta egyházként van bejegyezve (→ Magyarországi Jehova Tanúi Egyház).

Új!!: Kereszténység és Jehova tanúi · Többet látni »

Jeruzsálem

Jeruzsálem (bibliai héber: ירושלם; Hieruszalém/Hieroszolüma) város a Közel-Keleten, a Júdeai-hegység egy fennsíkján a Földközi-tenger és a Holt-tenger között.

Új!!: Kereszténység és Jeruzsálem · Többet látni »

JHVH

'''JHVH''' A JHVH (vagy YHWH) az úgynevezett tetragrammaton (görögül τετραγράμματον – (a) négy betű), a négybetűs héber Istennév, Izrael Istenének az Ószövetségben található neve.

Új!!: Kereszténység és JHVH · Többet látni »

Katolicizmus

A katolicizmus a kereszténység fő irányzata, a judaizmusból sarjadt vallások közül a legnagyobb múlttal és hagyománnyal bíró világvallás. A legtöbb hívőt a római katolikus egyház számlálja a keresztény és a katolikus egyházak között. A katolikus szó egyetemeset jelent. Azért egyetemes, mert a katolikus egyházhoz bárki, bármilyen származású ember csatlakozhat. Ez a felfogás a Krisztus utáni első században forradalmi volt, mert majdnem minden népnek, államnak sajátos hitvilága volt. Így például a zsidó valláshoz csak izraeliták - a választott nép tagjai - tartozhattak. Katolikus az, akit megkereszteltek - szentelt vízzel a katolikus egyház keretein belül. Elfogadja, hogy tagjai különféle nemzetekhez tartoznak, de elveti a nacionalizmust, vagy azt, hogy egy nyelvet az ördög nyelvének nyilvánítsanak. Továbbá helyteleníti azt, hogy a nemzet érdekét az egyház érdeke elé helyezzék. Jehova Tanúi nem értenek egyet a katolikus egyház magyarázatával az elnevezés eredetével. Szerintük a név azt jelenti, hogy házanként prédikáló. A katolikus egyház intézményes megjelenési formában, hierarchikusan van jelen a társadalomban. Összesen 24 eltérő szertartású és különböző hagyományokkal rendelkező autonóm részegyházból áll, amelyek közül a legnagyobb a nyugati katolikus egyház, (pontosabban latin rítusú katolikus egyház). A többi közösséget összefoglaló néven keleti autonóm részegyházaknak, régebbi kifejezéssel unitus (azaz egyesült) egyházaknak nevezik – ezek a nagy egyházszakadás után a keleti egyházak azon kisebb részei, melyek később csatlakoztak a római katolikus egyházhoz, megtartva saját liturgikus és egyházfegyelmi hagyományaikat. Ezek közül Magyarországon legismertebb a görögkatolikus egyház. A katolikus egyház feje Róma mindenkori püspöke, a pápa, akit Péter apostolnak, a katolikus hagyomány szerint Róma első püspökének, a legfőbb apostol utódjának tekintenek. A katolicizmus egységét három alapvető kötelék biztosítja.

Új!!: Kereszténység és Katolicizmus · Többet látni »

Katolikus szentek és boldogok listája név szerint

Az alábbi oldal a katolikus szenteket és boldogokat tartalmazza abc szerint.

Új!!: Kereszténység és Katolikus szentek és boldogok listája név szerint · Többet látni »

Kálvinizmus

A „Református keresztyénség”, „Református hit” és „Kegyelem tana” ide vezetnek.

Új!!: Kereszténység és Kálvinizmus · Többet látni »

Károlyi-biblia

A Vizsolyban nyomtatott biblia első lapja A Károlyi-biblia (protestáns gyakorlatban: Károli-biblia) avagy vizsolyi biblia a legrégibb fennmaradt (és ma is használt) teljes, magyar nyelvre lefordított Biblia.

Új!!: Kereszténység és Károlyi-biblia · Többet látni »

Kárpát-medence

A Kárpát-medence vízrajza az ármentesítő és lecsapoló munkálatok megkezdése előtt. A Kárpát-medence a Kárpátok, az Alpok és a Dinári-hegység vonulatai által körbevett nagy kiterjedésű medence Közép-Európában, nagyjából a Duna középső folyásának vízgyűjtő területét foglalja magába.

Új!!: Kereszténység és Kárpát-medence · Többet látni »

Képtisztelet

A képtisztelet (görög: εἰκονόδουλος eikonodoulosz → ikonodulia) ikonok és más vallási tárgyú képek tisztelete A szent képek a római katolikus és az ortodox egyházakban Krisztus, az angyalok, Szűz Mária és a szentek képei, valamint más vallásos tárgyú, szimbolikus képek, melyeknek tisztelet jár.

Új!!: Kereszténység és Képtisztelet · Többet látni »

Közösség

Közösségről több értelemben beszélhetünk, így biológiai értelemben az élőlények csoportjáról, társadalmi értelemben emberi közösségről, politikai értelemben pedig államközösségről.

Új!!: Kereszténység és Közösség · Többet látni »

Kelet-Afrika

Kelet-Afrika földrajzi régió, beleértve az ENSZ szubrégiót és a Kelet-afrikai Közösséget Kelet-Afrika az afrikai kontinens legkeletibb régiója, amelynek földrajzi vagy geopolitikai alapon számos eltérő lehatárolása létezik.

Új!!: Kereszténység és Kelet-Afrika · Többet látni »

Keleti katolikus egyházak

A máriapócsi „Könnyező Szűzanya” A keleti katolikus egyházak a keleti keresztény egyházak egyik csoportja.

Új!!: Kereszténység és Keleti katolikus egyházak · Többet látni »

Keleti keresztény egyházak

A keleti keresztény egyházak három fő csoportra oszthatók: ókeleti egyházak, ortodox egyházak és keleti katolikus egyházak.

Új!!: Kereszténység és Keleti keresztény egyházak · Többet látni »

Kereszt (jelkép)

Egy 12. századi, kereszt formájú ereklyetartó, latin keresztforma Kettős kereszt III. Béla magyar király címere Hármaskereszt Nagy Konstantin és Szent Ilona középen kettős kereszt Koszorúval keretezett Krisztus-monogram (Seuso-kincs) A kereszt világszerte szimbólum, amelynek különösen vallási és kulturális jelentősége kiemelkedő.

Új!!: Kereszténység és Kereszt (jelkép) · Többet látni »

Keresztényüldözés

Caravaggio: ''Péter apostol keresztre feszítése'' (egy legenda szerint Pétert a saját kérésére fejjel lefelé feszítették a keresztre, mert nem akarta magát Jézussal egyenrangúvá tenni a halálban)http://www.katolikus.hu/szentek/0629.html Szent Péter apostol, katolikus.hu A keresztények által – hitük megvallása miatt – elszenvedett támadások összességét nevezzük keresztényüldözésnek. Legfőképp az időszámításunk utáni első három évszázadra utal, amikor a Római Birodalom tiltott vallása volt, és államilag vádolt keresztényeket végeztek ki hitük megvallása miatt.

Új!!: Kereszténység és Keresztényüldözés · Többet látni »

Kereszténység Magyarországon

A kereszténység egyike a főbb világvallásoknak.

Új!!: Kereszténység és Kereszténység Magyarországon · Többet látni »

Keresztelő János

Keresztelő János – a katolikusoknál Keresztelő Szent János, (Kr. e. 7 körül – Kr. u. 29, Iosephus Flavius szerint a Jordántól keletre eső erődben, Mahérusz várában halt vértanúhalált) a kereszténység fontos, szimbolikus alakja.

Új!!: Kereszténység és Keresztelő János · Többet látni »

Keresztség

Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust (Pietro della Francesca képén) A keresztség több vallásban gyakorolt szertartás, mely általában víz általi rituális tisztálkodást jelent.

Új!!: Kereszténység és Keresztség · Többet látni »

Kinyilatkoztatás

A kinyilatkoztatás (latin: revelatio; görög: αποκάλυψη apokalüpszisz) a vallásokban a feltárása, közzététele vagy nyilvánosságra hozatala valamilyen igazságnak vagy tudásnak, Istennel vagy más természetfeletti személlyel vagy személytelen erővel való kommunikáció révén.

Új!!: Kereszténység és Kinyilatkoztatás · Többet látni »

Koptok

Koptoknak nevezzük az Afrikában és a Közel-Keleten, elsősorban pedig az Egyiptomban és Etiópiában élő, az ókorból – az erőteljes muszlim behatás ellenére – máig fennmaradt keresztény közösségeket, illetve azok tagjait.

Új!!: Kereszténység és Koptok · Többet látni »

Korán

Egy nyitott Korán A Korán az iszlám elsődleges forrása és szent irata, az iszlám tantételei szerint Isten Mohamed prófétán keresztül kinyilatkoztatott szava, mely öröktől való.

Új!!: Kereszténység és Korán · Többet látni »

Kultúra

A kultúra (latinul cultura, a colo, colere, azaz „művelni” igéből származik) eredetileg a föld megművelését jelentette.

Új!!: Kereszténység és Kultúra · Többet látni »

Kvéker

A Barátok Vallásos Társasága, vagy közismertebb nevükön a kvékerek szigorú erkölcsi szabályok szerint, papság és szertartások nélkül élő vallási közösségek, amelyek Angliában alakultak meg a 17. században.

Új!!: Kereszténység és Kvéker · Többet látni »

Lányi András (író)

Lányi András (Budapest, 1948. augusztus 10. –) magyar író, filozófus, filmrendező, a Szabad Kezdeményezések Hálózata (az SZDSZ elődje), a Védegylet, majd az Élőlánc Magyarországért egyik alapítója.

Új!!: Kereszténység és Lányi András (író) · Többet látni »

Libanon

Libanon, hivatalos nevén: Libanoni Köztársaság (arabul: الجمهورية اللبنانية) ország Délnyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten.

Új!!: Kereszténység és Libanon · Többet látni »

Ludwig Andreas Feuerbach

Ludwig Andreas von Feuerbach (Landshut, 1804. július 28. – Rechenberg 1872. szeptember 13.) német materialista filozófus és antropológus, Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach híres ügyvéd negyedik gyermeke.

Új!!: Kereszténység és Ludwig Andreas Feuerbach · Többet látni »

Luther Márton

A Luther-rózsa, az evangélikus egyház jelképe Martin Luther (magyarosan: Luther Márton, németül eredetileg Martin Luder) (Eisleben (ma Lutherstadt Eisleben), 1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.) a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor.

Új!!: Kereszténység és Luther Márton · Többet látni »

Magyarország

Magyarország független parlamentáris köztársaság, amely Közép-Európában, a Kárpát-medence közepén helyezkedik el.

Új!!: Kereszténység és Magyarország · Többet látni »

Magyarországon működő egyházak, felekezetek listája

Magyarországon 2012.

Új!!: Kereszténység és Magyarországon működő egyházak, felekezetek listája · Többet látni »

Manicheizmus

Manicheista könyv illusztrációja (Tarim-medence 8–9. század) A manicheizmus (újperzsául: آیین مانی, átírva Āyin e Māni; kínaiul: 摩尼教; pinjin: Móní Jiào) iráni eredetű, az egyik legnagyobb gnosztikus, szinkretista vallás.

Új!!: Kereszténység és Manicheizmus · Többet látni »

Mediolanumi ediktum

Raffaello Sanzio: I. Constantinus római császár megkeresztelése Maxentius seregét.http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/312_oktober_27_nagy_konstantin_csaszar_latomasa 312. október 27. Nagy Konstantin császár látomása, rubicon.hu Vatikán A mediolanumi ediktum, melyet I. Constantinus nyugati és uralkodótársa, Licinius keleti császár adott ki, engedélyezi minden ember, így a keresztények számára is a szabad vallásgyakorlást.

Új!!: Kereszténység és Mediolanumi ediktum · Többet látni »

Megtérés

A megtérés elsősorban a zsidóságban és a kereszténységben a gondolkozás- és életmód pozitív megváltoz(tat)ására használatos szó, de minden vallásban megtalálható: általánosabb értelemben azt jelenti, hogy a hívő vagy spirituális törekvő megváltoztatja az életmódját, s életét tudatosabban az adott vallás célkitűzéséhez szabja.

Új!!: Kereszténység és Megtérés · Többet látni »

Megvilágosodás a buddhizmusban

A megvilágosodást a buddhizmusban a bodhi kifejezéssel jelölik ("felébredés"), amely Max Müller fordítása után került a Nyugati világba a 19.

Új!!: Kereszténység és Megvilágosodás a buddhizmusban · Többet látni »

Mennyország

Daniel Gran: A mennyország allegóriája A mennyország a vallási-teológiai nyelvben az Istentől remélt és beteljesült üdvösség, az üdvözült embernek juttatott örök boldogság metaforája, ahol Isten, az angyalok, a szentek stb.

Új!!: Kereszténység és Mennyország · Többet látni »

Messiás

Krisztus Második Eljövetelében megtartja az Utolsó Ítéletet. A messiás (héberül: מָשִׁיחַ, Mossíaḥ, Māšsîªḥ) héber szó, amely „felkentet” vagy „segítőt” jelent.

Új!!: Kereszténység és Messiás · Többet látni »

Metodizmus

A metodizmus protestáns vallási irányzat, amely a 18. században keletkezett Angliában egy anglikán teológus testvérpár, John Wesley és Charles Wesley kezdeményezésére.

Új!!: Kereszténység és Metodizmus · Többet látni »

Millerita mozgalom

William Miller A Millerita mozgalom egy 19. századi ébredési mozgalom, amelynek kimagasló tanítását Jézus Krisztus 1843-44-ben történő második eljövetele képezte.

Új!!: Kereszténység és Millerita mozgalom · Többet látni »

Misszió

A misszió latin eredetű szó, jelentése: küldés, küldetés.

Új!!: Kereszténység és Misszió · Többet látni »

Mohamed próféta

Mohamed próféta (Mekka, 570 – Medina, 632. június 8.) az iszlám vallás legfőbb prófétája.

Új!!: Kereszténység és Mohamed próféta · Többet látni »

Mormonizmus

A mormonizmus olyan vallási mozgalom, ami tagjai szerint Krisztus egyházának visszaállításával kezdődött 1830-ban Joseph Smith által.

Új!!: Kereszténység és Mormonizmus · Többet látni »

Nagy egyházszakadás

Európa térképe 1054-ben a nagy egyházszakadás után, a mai országhatárokat bejelölve A nagy egyházszakadás vagy kelet–nyugati egyházszakadás (görögül: skizma) a középkori keresztény egyház keleti és a nyugati felének eltávolodására, majd 1054-ben történt végleges kettéválására utal, amelynek következményeként kialakult a római katolikus és az ortodox (keleti) keresztény egyház.

Új!!: Kereszténység és Nagy egyházszakadás · Többet látni »

Orosz ortodox egyház

Az Orosz ortodox egyház jelenleg a legnagyobb ortodox egyház.

Új!!: Kereszténység és Orosz ortodox egyház · Többet látni »

Ortodox kereszténység

Az ortodox kereszténység (más néven pravoszláv egyház, régiesen görög(keleti) egyház, óhitűek, görög nem egyesültek) mind történelmileg, mind híveinek létszámát tekintve a keleti keresztény egyházak egyik fő irányzata, amely földrajzilag elsősorban az egykori Keletrómai Birodalom területén, illetve attól keletre számít meghatározónak.

Új!!: Kereszténység és Ortodox kereszténység · Többet látni »

Pap (foglalkozás)

Rómában A pap (latinul sacerdos, görögül presbyter), szűkebb értelemben a keresztény egyházakban egy felszentelt személy, tágabb értelemben az isteni tisztelet és vallási szertartások végzésére felhatalmazott egyén.

Új!!: Kereszténység és Pap (foglalkozás) · Többet látni »

Pál apostol

Pál apostol vagy Szent Pál (a katolicizmusban), az őskereszténység kiemelkedő egyénisége; a "tizenharmadik apostol".

Új!!: Kereszténység és Pál apostol · Többet látni »

Pápa (egyházfő)

Szent Péter, az első római pápa A pápa (a görögből: πάππας pappas a latin: papa,.

Új!!: Kereszténység és Pápa (egyházfő) · Többet látni »

Pápai állam

A pápai állam vagy egyházi állam (latinul: Status Pontificius, vagy Patrimonium Petri; olaszul: Stato Ecclesiastico, Stato della Chiesa) a pápák világi fejedelemsége volt 756-tól 1870-ig.

Új!!: Kereszténység és Pápai állam · Többet látni »

Pápai tévedhetetlenség

Friedrich Stummel: ''Die katholischen Missionen'', XIII. Leó pápa mint Péter apostol utóda és Róma püspöke; Jézus nevében Isten Egyházát veszélyes tengeren át vezeti a mennyország felé, 1903Festmény Kevelaer kegyhelyen Friedrich Stummel nevű művészétől. ''Die katholischen Missionen 1903, szeptemberében.'' Az I. vatikáni zsinat hirdette ki a pápai tévedhetetlenség dogmáját, ami azt jelenti, hogy tévedhetetlen (infallibilitas), amikor hit és erkölcs dolgában az egész egyház számára kötelező tanítást ad.

Új!!: Kereszténység és Pápai tévedhetetlenség · Többet látni »

Péter apostol

Giovanni Lanfranco: Az angyal kivezeti Szent Pétert a börtönből Péter apostol vagy Szent Péter (Kr. e. 1 ?– Kr. u. 67. június 29.? a római kat. hagyomány szerint) a tizenkét apostol egyike.

Új!!: Kereszténység és Péter apostol · Többet látni »

Pünkösdi-karizmatikus mozgalom

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom, pünkösdi mozgalom vagy pünkösdizmus napjainkban a fejlődő országok egyik legdinamikusabban növekvő keresztény mozgalma, megújulási célú irányzata.

Új!!: Kereszténység és Pünkösdi-karizmatikus mozgalom · Többet látni »

Pogányság

A pogányság legáltalánosabban a politeista (azaz többistenhívő), panteista, animista és sámánista vallásokat jelenti, a pogányok pedig ezen vallások követőit.

Új!!: Kereszténység és Pogányság · Többet látni »

Pokol

A pokol több vallás és mitológia szerint az örök, vagy rendkívül hosszú ideig tartó kárhozat helye, ahová haláluk után jutnak a rossz lelkek, szellemek, és ott elviselhetetlen gyötrelmekben lesz részük.

Új!!: Kereszténység és Pokol · Többet látni »

Próféta

A próféta szó a görög pro (προ) és phémi (φη|μί) szavakból tevődik össze, mely jelentése: valakinek a nevében beszélni vagy valaki szószólója.

Új!!: Kereszténység és Próféta · Többet látni »

Protestantizmus

A protestantizmus (latin eredetű szó) mint gyűjtőnév alatt a keresztény egyházak azon egyik fő ágát szokták érteni, amely a reformáció következtében a 16. században a római katolikus egyháztól különvált.

Új!!: Kereszténység és Protestantizmus · Többet látni »

Purgatórium

Dante ''Isteni színjátékához.'' A purgatórium (vagy tisztítótűz, tisztítóhely, vö. lat. purificatio.

Új!!: Kereszténység és Purgatórium · Többet látni »

Római Birodalom

Romulust és Remust szoptatja A Római Birodalom (latinul Imperium Romanum) az ókori Róma által létrehozott államalakulat volt a Földközi-tenger medencéjében.

Új!!: Kereszténység és Római Birodalom · Többet látni »

Római katolikus egyház

A (római) katolikus egyház a világ legnagyobb keresztény közössége.

Új!!: Kereszténység és Római katolikus egyház · Többet látni »

Római pápák listája

A Szent Péter-bazilika emléktáblája azokról a pápákról, akiket ott temettek el (nevük latinul és a temetkezés éve) A római pápák listája tartalmazza a római katolikus egyházfőket, vagyis a pápákat, pontifikátusuk szerint időrendbe helyezve, valamint néhány róluk készített statisztikai táblázatot.

Új!!: Kereszténység és Római pápák listája · Többet látni »

Reformáció

id. Lucas Cranach festménye, 1529 A reformáció vagy hitújítás a 16. században, Nyugat- és Közép-Európában a katolikus egyház megreformálására indult mozgalmak megnevezése.

Új!!: Kereszténység és Reformáció · Többet látni »

Református egyházak

Debreceni református nagytemplom Alsóvárosi református templom (Kolozsvár) A református egyházak létrejötte a 16. századi nyugat-európai reformációhoz nyúlik vissza.

Új!!: Kereszténység és Református egyházak · Többet látni »

Restaurációs mozgalom

A visszaállítási mozgalom vagy restaurációs mozgalom melyet korábban hívtak kembelizmusnak is, a 18. század második felében a második nagy ébredési mozgalom idején Észak-Amerikában és Európában párhuzamosan indult, keresztény megújulási, ébredési mozgalom, melyet Barton W. Stone, és Thomas Campbell indított el.

Új!!: Kereszténység és Restaurációs mozgalom · Többet látni »

Sátán

Elveszett paradicsom'' című művéhez Elveszett paradicsom''ához Limbourg fivérek: A pokol ''(Très Riches Heures du Duc de Berry kódex)'' Sátán (héber eredetű szó) a bibliai iratokban említett lény, egy olyan, Isten ellen lázadó, bukott angyal, aki Isten és az emberiség ellensége.

Új!!: Kereszténység és Sátán · Többet látni »

Selyemút

A kínai selyemárukat az Ázsián átvezető karavánutakon szállították a kereskedők Európába, ahol igen nagy becsben tartották titokzatos kelmét.

Új!!: Kereszténység és Selyemút · Többet látni »

Szabadság (filozófia)

budapesti Szabadság-szobor „A szabadság szelleme”, Augustin Dumont (1801–1884) szobra a párizsi Place de la Bastille közepén lévő oszlopon „Ama-gi”: a szabadság szimbóluma sumér ékírással (a fogalom egyik első ismert formája New York-i Szabadság-szobor A szabadság meglehetősen tág fogalom, amelyet az egyes filozófiai irányzatok különbözőképpen értelmeztek.

Új!!: Kereszténység és Szabadság (filozófia) · Többet látni »

Szamszára (buddhizmus)

A szamszára vagy szanszára (szanszkrit, páli: szamszara) buddhista fogalom, amely szó szerint "folyamatos mozgást" jelent, magyar fordítása "létforgatag", "létkerék", stb.

Új!!: Kereszténység és Szamszára (buddhizmus) · Többet látni »

Szatja

A szatja (szanszkrit: सत्य, átírva: szatjá, nyugati átírás: satya) jelentése: eredeti, igaz, igazság stb.

Új!!: Kereszténység és Szatja · Többet látni »

Szír ortodox egyház

A szír ortodox egyházat a hagyomány szerint Péter és Pál apostol alapították.

Új!!: Kereszténység és Szír ortodox egyház · Többet látni »

Szíria

Szíria (arabul سوريا – Sūriyā vagy سورية – Sūriya, ejtsd Szúrija, régebben használatos elnevezése الشام – aš-Šām – as-Sám) egy Magyarországnál csaknem kétszer nagyobb területű ország Délnyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten.

Új!!: Kereszténység és Szíria · Többet látni »

Szűz Mária

Mária (arámi nyelven: מרים) a Biblia (Újszövetség) és a Korán egyik alakja, Jézus édesanyja.

Új!!: Kereszténység és Szűz Mária · Többet látni »

Szekularizáció

A szekularizáció modern vallástudományi, vallásszociológiai, keresztény teológiai és politikai fogalom.

Új!!: Kereszténység és Szekularizáció · Többet látni »

Szent könyv

A világ vallásainak szent iratai változatos műfajokat használnak az imádságoktól a látomásokon, szertartási leírásokon, erkölcsi szabályokon, mondákon és regéken, történelmi leírásokon, legendákon keresztül egészen a jelenésszerű tanulmányokig.

Új!!: Kereszténység és Szent könyv · Többet látni »

Szentháromság

Luca Rossetti da Orta: Szentháromság (Ivrea, Olaszország) Albrecht Dürer: A Szentháromság imádása 1511, Bécs, Szépművészeti Múzeum Piero di Cosimo: Inkarnáció (''incarnatio''), a szeplőtelen fogantatás A Szentháromság megkoronázza a Szent Istenanyát (Diego Velázquez, 1641-44, Museo del Prado, Madrid) A Szentháromság (latinul Sancta Trinitas) a legtöbb keresztény felekezet tanítása szerint a három isteni személy (Atya, Fiú, Szentlélek).

Új!!: Kereszténység és Szentháromság · Többet látni »

Szentlélek

A Szentlélek (görög: Ἅγιον Πνεῦμα vagy Πνεῦμα τὸ Ἅγιον; latinul: Spiritus Sanctus) a kereszténység fő irányzatában a Szentháromság harmadik személye, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, kiáradása.

Új!!: Kereszténység és Szentlélek · Többet látni »

Szentség

A szentség szó két különböző tartalmat jelöl.

Új!!: Kereszténység és Szentség · Többet látni »

Szinkretizmus

A szinkretizmus a vallástudományban, vagy a politikában az eltérő vagy ellentmondó nézetek összeegyeztetésére irányuló törekvés neve.

Új!!: Kereszténység és Szinkretizmus · Többet látni »

Szudán

Szudán Afrika harmadik legnagyobb területű országa a kontinens északkeleti részén.

Új!!: Kereszténység és Szudán · Többet látni »

Tolerancia

A tolerancia latin eredetű szó, elsősorban türelmességet jelent mások véleménye, főleg vallása, világnézete, etnikai vagy nemzeti hovatartozása, illetve más egyebek iránt.

Új!!: Kereszténység és Tolerancia · Többet látni »

Unitárius vallás

galamb Az unitarizmus azon keresztény gyökerű irányzatok gyűjtőneve, amelyek Isten egységében hisznek, és elutasítják a Szentháromság tanítását.

Új!!: Kereszténység és Unitárius vallás · Többet látni »

Utolsó idő

Az utolsó idő (utolsó idők, végidő, utolsó napok) több világvallás eszkatológiai kifejezése a világ történelmének befejező szakaszára.

Új!!: Kereszténység és Utolsó idő · Többet látni »

Vallás

A vallás olyan egyetemes és átfogó fogalom, amelyre nehezen adható meghatározás: „élményszerű találkozás a szenttel és a szenttől meghatározott ember válasz-cselekménye.” (Gustav Mensching, 1959) vagy másképpen: „szellemi lényekbe vetett hit” (Edward Burnett Tylor, 1871).

Új!!: Kereszténység és Vallás · Többet látni »

Vallásüldözés

Vallásüldözésnek nevezzük azt, amikor a vallást gyakorlókat súlyos (életüket, személyes vagy vagyoni biztonságukat veszélyeztető) bántalom éri a vallásuk miatt szándékosan, rendszerszerűen egy ország hatalmon levő csoportja által.

Új!!: Kereszténység és Vallásüldözés · Többet látni »

Végítélet

A végítélet (vagy utolsó ítélet, ítélet napja, az Úr napja, a harag napja, a Végső Óra, Végső Nap) a monoteista ábrahámi vallások és a zoroasztrizmus eszkatológiai kifejezése, a világ végén bekövetkező isteni ítéletről.

Új!!: Kereszténység és Végítélet · Többet látni »

Vértanú

Szent Sebestyén, a mártíromság jelképe Szent Bertalan megnyúzott alakjának szobra a milánói dómban Szent Agricola ravennai vértanú keresztre feszítése Szent Ákos tízezer katonatársának vértanúsága George Wishart protestáns mártír kivégzése Nagaszakiban 188 japán keresztény halt mártírhalált a 17. század elején, a keresztények üldöztetése során Vértanú (a görög martüsz, martürosz "tanú" és martürion "tanúságtétel" szó nyomán, a latin martyr és martyrium formák közvetítésével, a "vértanú" jelentéskör az újtestamentumi görög szövegek alapján alakult ki) olyan ember, aki egy eszméért, hitért áldozza életét, „vérével tanúskodik hite, eszméi mellett”.

Új!!: Kereszténység és Vértanú · Többet látni »

Vegetarianizmus

Vegetariánus táplálékok A vegetarianizmus a nevéből eredően az a táplálkozási gyakorlat, melynek követője bármilyen állat megölésével elkészített táplálék elfogyasztását elveti.

Új!!: Kereszténység és Vegetarianizmus · Többet látni »

Világvallás

A világon sokféle vallás létezik, világvallásoknak azokat a vallásokat hívjuk, amelyek a legtöbb hívőt számolják Földünkön.

Új!!: Kereszténység és Világvallás · Többet látni »

William Miller (prédikátor)

William Miller (Pittsfield, 1782. február 15. – Hampton, 1849. december 20.) baptista prédikátor, az adventizmus úttörője.

Új!!: Kereszténység és William Miller (prédikátor) · Többet látni »

Zsidó vallás

A zsidó vallás (izraelita vallás vagy judaizmus) a világ egyik legelterjedtebb vallása, a három ábrahámi vallás egyike.

Új!!: Kereszténység és Zsidó vallás · Többet látni »

Zsinat

hitvallás közösen elfogadott szövegének részletét tartja a kezében, együtt az egyházatyákkal ikon) A zsinat (görögül σύνοδος; latinul concilium) avagy szinódus, mely a görög "σύνοδος" (synodos) szóból ered, "gyűlést", "találkozót" jelent, és a latin "concilium", azaz tanács szóval szinonima.

Új!!: Kereszténység és Zsinat · Többet látni »

1. század

Az eurázsiai világ az 1. században: Római Birodalom (piros), Pártus Birodalom (barna), Han-dinasztia, Kína (Sárga) Az 1.

Új!!: Kereszténység és 1. század · Többet látni »

1054

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és 1054 · Többet látni »

1517

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és 1517 · Többet látni »

16. század

A 16.

Új!!: Kereszténység és 16. század · Többet látni »

17. század

A 17.

Új!!: Kereszténység és 17. század · Többet látni »

18. század

Évtizedek: 1700-as évek 1710-es évek 1720-as évek 1730-as évek 1740-es évek 1750-es évek 1760-as évek 1770-es évek 1780-as évek 1790-es évek A 18.

Új!!: Kereszténység és 18. század · Többet látni »

1805

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és 1805 · Többet látni »

1830

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és 1830 · Többet látni »

1831

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és 1831 · Többet látni »

1844

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és 1844 · Többet látni »

1863

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és 1863 · Többet látni »

19. század

Évtizedek: 1800-as évek 1810-es évek 1820-as évek 1830-as évek 1840-es évek 1850-es évek 1860-as évek 1870-es évek 1880-as évek 1890-es évek A 19.

Új!!: Kereszténység és 19. század · Többet látni »

1914

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és 1914 · Többet látni »

20. század

Évtizedek: 1900-as évek 1910-es évek 1920-as évek 1930-as évek 1940-es évek 1950-es évek 1960-as évek 1970-es évek 1980-as évek 1990-es évek A 20.

Új!!: Kereszténység és 20. század · Többet látni »

29

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és 29 · Többet látni »

3. század

A 3.

Új!!: Kereszténység és 3. század · Többet látni »

313

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és 313 · Többet látni »

325

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és 325 · Többet látni »

33

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és 33 · Többet látni »

4. század

A világ keleti fele a 4. század végén (angol nyelvű) A 4.

Új!!: Kereszténység és 4. század · Többet látni »

5. század

Az 5.

Új!!: Kereszténység és 5. század · Többet látni »

756

Nincs leírás.

Új!!: Kereszténység és 756 · Többet látni »

8. század

Az 8.

Új!!: Kereszténység és 8. század · Többet látni »

Átirányítja itt:

Keresztyén, Keresztény, Keresztény papság, Keresztény vallás, Keresztények.

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »