Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Ingyenes
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Költség

Index Költség

A költség fogalmát a gazdaságtudományok többféleképpen határozzák meg.

32 kapcsolatok: Angol nyelv, Átlagköltség, Üzleti tevékenység, Életciklus-értékelés, Bank, Beruházás, Derivált, Függvény (matematika), Forint, Határköltség, Hitel (közgazdaságtan), Információ, Javak, Kamat, Kamatláb, Készlet, Közgazdaságtan, Kiadás, Mikroökonómia, Modell (tudomány), Pénz, Piac (egyértelműsítő lap), Piaci egyensúly, Profit, Számvitel, Számviteli törvény, Technológia, Termelés, Termeléselmélet, Termelési tényező, Vállalat, Változó költség.

Angol nyelv

EN:Az angolt szimbolizáló ISO 639-1 nyelv kód Az angol nyelv (angolul: English language) jelenleg egyike a Föld leggyakrabban használt nyelveinek.

Új!!: Költség és Angol nyelv · Többet látni »

Átlagköltség

Az átlagköltség-, az átlagos változó költség- és az átlagos fix költségfüggvény Átlagköltség alatt a mikroökonómiai termeléselméletben egy „átlagos” jószágegység kibocsátásának költségét értjük.

Új!!: Költség és Átlagköltség · Többet látni »

Üzleti tevékenység

Az üzleti tevékenység szó (angolul: business) kifejezés, elfoglaltságot, valaminek a hajtását (hasznot hajt), keresését (kereskedést), űzését jelenti.

Új!!: Költség és Üzleti tevékenység · Többet látni »

Életciklus-értékelés

Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) más néven életciklus-becslés, életciklus-értékelés, vagy életciklus-vizsgálat egy termék, folyamat vagy szolgáltatás teljes életútja során vizsgálja annak környezetre gyakorolt potenciális hatásait.

Új!!: Költség és Életciklus-értékelés · Többet látni »

Bank

A Magyar Nemzeti Bank épülete Budapesten A Szabolcs Takarék egyik fiókja Balkányban A bank a pénzügyi közvetítő rendszer legjellemzőbb eleme.

Új!!: Költség és Bank · Többet látni »

Beruházás

A közgazdaságtanban a beruházás fogalma alatt termelőeszköz előállítását vagy vásárlását (néha magát az előállított vagy vásárolt termelőeszközt is) értjük.

Új!!: Költség és Beruházás · Többet látni »

Derivált

A derivált a függvénygörbe érintőjének meredeksége, azaz az érintő ''x'' tengellyel bezárt szögének tangense. Minél jobban nő a függvény egy adott szakaszon, annál nagyobb a derivált. A matematikában a derivált (vagy differenciálhányados) a matematikai analízis egyik legalapvetőbb fogalma.

Új!!: Költség és Derivált · Többet látni »

Függvény (matematika)

intervallumon értelmezett valós függvény grafikonja a koordinátasíkon ábrázolva. \mbox _f: -4;1,5 → '''R'''; ''x''↦ex(x2-x) A függvény vagy más néven parciális (részleges) leképezés a matematika egy olyan absztrakt fogalma, mely a geometriai leképezések, elemi algebrai műveletek, folytonosan változó mennyiségek és hasonló, bemeneti értékekből egyetlen kimeneti értéket produkáló fogalmak általános leírására szolgál.

Új!!: Költség és Függvény (matematika) · Többet látni »

Forint

Körmöcbányán vert aranyforintja az 1467-es pénzreform előtt Szent László ábrázolás maradthttp://www.eremshop.hu/aranyforint Aranyforint A forint (más nyelveken fiorino, florin és gulden néven is) a történelem során több országban is használt pénznem volt.

Új!!: Költség és Forint · Többet látni »

Határköltség

A határköltség a mikroökonómiai termeléselméletben egy „nagyon kicsi” pótlólagos jószágegység kibocsátásából eredő költség.

Új!!: Költség és Határköltség · Többet látni »

Hitel (közgazdaságtan)

A hitel egy olyan pénzügyi művelet, amelynek során a hitelező lemond az áru, szolgáltatás azonnali kifizetéséről, vagy közvetlenül pénzt ad az adósnak, aki a hitelszerződésben foglalt határidőre kifizeti a megállapodott összeget, azaz a tartozását.

Új!!: Költség és Hitel (közgazdaságtan) · Többet látni »

Információ

Az információ latin eredetű szó, amely értesülést, hírt, üzenetet, tájékoztatást jelent.

Új!!: Költség és Információ · Többet látni »

Javak

Javak alatt értünk a közgazdaságtanban minden olyan dolgot, amely – közvetve vagy közvetlenül – emberi szükségletek kielégítésére alkalmas.

Új!!: Költség és Javak · Többet látni »

Kamat

A pénz ára, vagyis a pénz azonnali rendelkezésre állásának a díja százalékában kifejezve.

Új!!: Költség és Kamat · Többet látni »

Kamatláb

A kamatláb egy meghatározott időszakra (rendszerint egy évre) fizetendő kamat összege és a kölcsönzött pénzösszeg közötti - százalékban kifejezett - arány.

Új!!: Költség és Kamatláb · Többet látni »

Készlet

Köznapi értelemben a készlet valamely dologból felhalmozott, összegyűjtött mennyiség, amely dolog meghatározott időpontban és helyen található.

Új!!: Költség és Készlet · Többet látni »

Közgazdaságtan

Tonhalárverés a Cukidzsi halpiacon (Japán). A közgazdaságtan mindenekelőtt a javak – például a tonhalak – társadalmon belüli elosztásának kérdéseivel foglalkozik A közgazdaságtan olyan társadalomtudomány, amely a gazdasági rendszerrel, vagyis a javak megtermelésével, elosztásával, értékelésével és fogyasztásával foglalkozik.

Új!!: Költség és Közgazdaságtan · Többet látni »

Kiadás

A kiadás az a folyamat amely során az információ és az irodalmi szövegek elérhetővé válnak a nyilvánosság számára.

Új!!: Költség és Kiadás · Többet látni »

Mikroökonómia

A mikroökonómia a modern közgazdaságtan egyik ága, amely a piacok működését, a fogyasztási javak és a termelési tényezők keresletének, kínálatának, árának alakulását meghatározó feltételeket vizsgálja.

Új!!: Költség és Mikroökonómia · Többet látni »

Modell (tudomány)

A modell egy a tudományos kutatásban használt fogalom, amely a nagyon pontosan (tehát a matematika nyelvén) megfogalmazott hipotéziseket és hipotézis-rendszereket (összetett hipotéziseket) jelenti.

Új!!: Költség és Modell (tudomány) · Többet látni »

Pénz

Pénz minden olyan meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi forgalomban hosszabb-rövidebb ideig mint állandó fizetési eszköz használatos, amelynek átadásával dolgokat lehet megvásárolni, illetve adósságokat törleszteni.

Új!!: Költség és Pénz · Többet látni »

Piac (egyértelműsítő lap)

* Piac mint közgazdasági fogalom.

Új!!: Költség és Piac (egyértelműsítő lap) · Többet látni »

Piaci egyensúly

Piaci egyensúly Piaci egyensúlyról beszélünk, ha egy piacon a kereslet és a kínálat egyenlő.

Új!!: Költség és Piaci egyensúly · Többet látni »

Profit

A profit vagy nyereség valamely gazdasági tevékenység során felmerült, számszerűen kifejezett bevételek és költségek különbsége.

Új!!: Költség és Profit · Többet látni »

Számvitel

A számvitel egy információs rendszer, mely a gazdálkodó szervezetek működését mutatja be.

Új!!: Költség és Számvitel · Többet látni »

Számviteli törvény

Magyarországon a számviteli tevékenységeket a számvitelről szóló 2000.

Új!!: Költség és Számviteli törvény · Többet látni »

Technológia

Völgyhíd építése telefon használat közben A technológia (Görög: τεχνολογια szóló ismeretek összefoglaló neve, amelyek segítségével az emberiség egyre többet tud megismerni, megváltoztatni, megőrizni stb. az őt körülvevő világból. Magukat a technológiai eszközöket, amelyek az embernek az élet különböző területein jelentkező problémáinak megoldását segítik, egyszerű szinten szerszámnak, fejlettebb szinten technikának nevezzük. A technika a mérnöki tudomány eredményeire támaszkodó, azt megtestesítő ismeret vagy szaktudás, a nyelvhasználat következetlenségei folytán viszont az egyes szakterületek elnevezése is sokszor technika és nem technológia (például haditechnika, filmtechnika, hangtechnika, űrtechnika, fogtechnika stb.). Technikája annak van akinek, vagy aminek a megoldásai elég bonyolultak, precízek vagy "műszakiak", egyéniek és/vagy eszközigényesek ahhoz, hogy elválasszuk attól a személytől vagy eszköztől, amely azt működteti vagy használja. (Ha nem választjuk el az emberi testtől, akkor a neve testtechnika, amelynek legfőbb "művészi" produkciója a performance. L. A műszaki jelleget a mérés, a méretadatok használata adja meg, szemben az ezt nélkülöző "művészi", vagyis kötetlen, méretlen megoldásokkal. A mérés szorosan összefügg a tevékenységgel, ahogy a mérnök szó is mutatja, míg az angolban a gép (engine) gyártásának megoldása volt az ismeretkör integráló azonosítója, innen az engineering, gépészet, illetve minden "műszaki, mérésen alapuló technológiai beavatkozás, többnyire szabványos, szabványosított, azaz megismételhető, mással összekapcsolható és utánozható produkció. A technológiának, mint ismeret- vagy tudásbázisnak legfontosabb része a know-how, azaz pusztán azoknak az ismereteknek a leírása, amelyek rendszerint valamilyen műszaki probléma új, vagy újszerű megoldását adják, ezért jelentős anyagi értéket képviselnek és áruként adhatók-vehetők. A know-how tehát egy üzlet, pénzszerző tevékenység kritikus kincse, szellemi, nem megfogható (intangibilis) vagyon, vagyoni értékű jog, amelynek védelméhez komoly érdeke fűződik a jogtulajdonosnak. Innen a technológiai ismeretek, információk bizalmas, védett jellege, szemben az általános, már közismertnek vagy általánosnak (generic) számító, egyéb műszaki tudományokkal (például mechanika, hőgéptan stb.).

Új!!: Költség és Technológia · Többet látni »

Termelés

A természet tárgyait emberi szükségletek kielégítésére alkalmassá tevő munka a termelés.

Új!!: Költség és Termelés · Többet látni »

Termeléselmélet

Termeléselméletnek hívjuk a mikroökonómia azon részterületét, amely a vállalatok termelési döntéseit vizsgálja.

Új!!: Költség és Termeléselmélet · Többet látni »

Termelési tényező

Termelési tényezők alatt értünk minden olyan termelőeszközt, amely tartósan áll rendelkezésre, és az általa kifejtett munka hozzájárul a javak előállításához, feldolgozásához, de maga a tényező nem szűnik meg (azonnal) létezni a termelés folyamán.

Új!!: Költség és Termelési tényező · Többet látni »

Vállalat

Vállalatnak nevezzük a törvények alapján megalapított, jogi személyként létező társas vállalkozást, amelynek alkalmazottainak létszáma és üzleti forgalma ezt az elnevezést indokolja.

Új!!: Költség és Vállalat · Többet látni »

Változó költség

Változó költségnek (variable cost) hívja a mikroökonómiai termeléselmélet és a vállalatgazdaságtan egy vállalat azon költségeit, amelyek függnek a kibocsátástól.

Új!!: Költség és Változó költség · Többet látni »

Átirányítja itt:

Összköltség.

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »