Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Ingyenes
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Hatványsor

Index Hatványsor

A hatványsor a valós és a komplex analízisben egy alakú végtelen összeg, ahol (a_n)_ tetszőleges valós vagy komplex számsorozat.

18 kapcsolatok: Derivált, Differenciálhatóság, Exponenciális függvény, Formális hatványsor, Határozatlan integrál, Komplex analízis, Komplex számok, Konvergencia (matematika), Konvolúció, Laurent-sor, Logaritmus, Matematikai analízis, Négyzetgyök, Polinom, Sorozat (matematika), Taylor-sor, Valós analízis, Valós számok.

Derivált

A derivált a függvénygörbe érintőjének meredeksége, azaz az érintő ''x'' tengellyel bezárt szögének tangense. Minél jobban nő a függvény egy adott szakaszon, annál nagyobb a derivált. A matematikában a derivált (vagy differenciálhányados) a matematikai analízis egyik legalapvetőbb fogalma.

Új!!: Hatványsor és Derivált · Többet látni »

Differenciálhatóság

A differenciálható függvény egy pontjának akármilyen kis környezetében egyenessel közelíthető A matematikában a differenciálhatóság a matematikai analízis egyik legalapvetőbb fogalma.

Új!!: Hatványsor és Differenciálhatóság · Többet látni »

Exponenciális függvény

Az exponenciális függvény az egyik legfontosabb függvény a matematikában.

Új!!: Hatványsor és Exponenciális függvény · Többet látni »

Formális hatványsor

Ha egy adott gyűrű feletti végtelen sorozatokon ahhoz hasonlóan értelmezünk két, összeadásnak és szorzásnak nevezett műveletet, ahogyan azt a végeredményben véges sorozatokként definiálható polinomok esetében tennénk, akkor jutunk az általánosabb formális hatványsor fogalmához.

Új!!: Hatványsor és Formális hatványsor · Többet látni »

Határozatlan integrál

A matematikában, ezen belül az analízis területén, az antiderivált vagy primitív függvény, vagy más néven határozatlan integrál, az integrálszámítás nevű részterület egyik legfontosabb fogalma.

Új!!: Hatványsor és Határozatlan integrál · Többet látni »

Komplex analízis

A komplex analízis vagy komplexfüggvény-tan a matematika azon ága, amely a komplex változós komplex értékű függvényekkel foglalkozik.

Új!!: Hatványsor és Komplex analízis · Többet látni »

Komplex számok

A komplex számok halmaza a valós számhalmaz olyan bővítése, melyben elvégezhető a negatív számból való négyzetgyökvonás (a valós számok halmazával ellentétben, ahol negatív számnak nincs négyzetgyöke), valamint ennek folyományaként más, valósokon belül nem értelmezett műveletek is értelmezhetővé válnak.

Új!!: Hatványsor és Komplex számok · Többet látni »

Konvergencia (matematika)

Monoton növekvő, felülről korlátos számsorozat, egy jellegzetes konvergens sorozat (10-(10/n)) A konvergencia a matematikai analízis régi, központi fogalma.

Új!!: Hatványsor és Konvergencia (matematika) · Többet látni »

Konvolúció

A konvolúció egy olyan művelet, amit függvényeken és disztribúciókon is értelmeznek.

Új!!: Hatványsor és Konvolúció · Többet látni »

Laurent-sor

A Laurent-sor egy hatványsorhoz hasonló sor, aminek negatív indexű tagjai is lehetnek.

Új!!: Hatványsor és Laurent-sor · Többet látni »

Logaritmus

A logaritmus két szám között értelmezett matematikai művelet, amely közeli kapcsolatban van a hatványozással.

Új!!: Hatványsor és Logaritmus · Többet látni »

Matematikai analízis

Az analízis vagy függvénytan a matematika egyik részterülete, amely a függvények vizsgálatával (analízisével) foglalkozik.

Új!!: Hatványsor és Matematikai analízis · Többet látni »

Négyzetgyök

A matematikában a négyzetgyökvonás egy egyváltozós matematikai művelet, a négyzetre (második hatványra) emelés megfordítása (inverze).

Új!!: Hatványsor és Négyzetgyök · Többet látni »

Polinom

A matematikában a polinom (avagy többtagú algebrai kifejezés) egy olyan kifejezés, melyben csak számok és változók nemnegatív egész kitevőjű hatványainak szorzatai, illetve ilyenek összegei szerepelnek.

Új!!: Hatványsor és Polinom · Többet látni »

Sorozat (matematika)

Formális definíció szerint véges sorozaton a természetes számok egy véges részhalmazán értelmezett, végtelen sorozaton (régiesen: haladványon) pedig a természetes számok halmazán (általában Z+-on) értelmezett függvényt értünk.

Új!!: Hatványsor és Sorozat (matematika) · Többet látni »

Taylor-sor

A Taylor-sorfejtés lehetőséget ad arra, hogy a függvényeket első, másod, … sokadfokú függvényekkel közelítsük. Az ábrán a sin(x) függvény hatványsorba fejtései láthatóak n.

Új!!: Hatványsor és Taylor-sor · Többet látni »

Valós analízis

A valós analízis a matematika azon ága, amely a valós függvények analízisével foglalkozik.

Új!!: Hatványsor és Valós analízis · Többet látni »

Valós számok

A valós számok halmaza és a számegyenes pontjai között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető.

Új!!: Hatványsor és Valós számok · Többet látni »

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »