Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Ingyenes
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Határozószó

Index Határozószó

A hagyományos nyelvtanban a határozószó olyan szófaj, amelynek mondattani funkciója az, hogy határozóként főleg ige, és ritkábban melléknév vagy más határozószó bővítményeként ezek jelentését megváltoztatja vagy pontosítja.

42 kapcsolatok: Adamikné Jászó Anna, Analitikus nyelv, André Gide, Angol nyelv, Elöljáró, Főnév, Fokozás (nyelvészet), Francia nyelv, Görög nyelv, Hagyományos nyelvtan, Határozó, Határozói igenév, Horvát nyelv, Ige (nyelvészet), Jövevényszó, Közép-délszláv diarendszer, Latin nyelv, Magyar nyelv, Módosítószó, Melléknév, Mondat (nyelvészet), Névelő, Nem (nyelvészet), Nyelv, Nyelvtan, Olasz nyelv, Partikula, Rag, Román nyelv, Szám (nyelvészet), Számnév, Szóösszetétel, Szófaj, Szófajváltás, Szóképzés, Szószerkezet, Szemantika, Szintaxis, Szláv nyelvek, Sztenderd nyelvváltozat, Török nyelv, Toldalék.

Adamikné Jászó Anna

bélyegkép Adamikné Jászó Anna (Budapest, 1942. július 14. –) magyar nyelvész, professor emerita.

Új!!: Határozószó és Adamikné Jászó Anna · Többet látni »

Analitikus nyelv

Az analitikus nyelv a jelentéstömörítés mértéke szempontjából olyan nyelv, amelyben a nyelvtani viszonyok kifejezése és legtöbbször a szóképzés jellemzően nem ragozással, toldalékolással, hanem különálló morfémákkal (elöljárószókkal, segédszókkal), valamint a szórend kötöttségével történik.

Új!!: Határozószó és Analitikus nyelv · Többet látni »

André Gide

André Gide (Párizs, 1869. november 22. – Párizs, 1951. február 19.) francia író, esszéista.

Új!!: Határozószó és André Gide · Többet látni »

Angol nyelv

EN:Az angolt szimbolizáló ISO 639-1 nyelv kód Az angol nyelv (angolul: English language) jelenleg egyike a Föld leggyakrabban használt nyelveinek.

Új!!: Határozószó és Angol nyelv · Többet látni »

Elöljáró

Az elöljáró, elöljárószó, prepozíció (egyes nyelvtanokban egyszerűen viszonyszó) olyan viszonyszó, amely a névszó előtt áll, és annak mondatbeli viszonyát jelöli.

Új!!: Határozószó és Elöljáró · Többet látni »

Főnév

A hagyományos nyelvtanok szemléletében a főnév olyan szófaj, amely elégséges fogalmi és szemantikai tartalommal rendelkezik, és tág értelemben vett tárgyat nevez meg: élőlényt, szűk értelemben vett tárgyat, anyagot, jelenséget, cselekvést, állapotot, tulajdonságot, viszonyt.

Új!!: Határozószó és Főnév · Többet látni »

Fokozás (nyelvészet)

A melléknevek, a határozók (a határozószók és a melléknévből képzett határozók), valamint egyes határozatlan számnevek sajátos tulajdonsága a fokozás lehetősége.

Új!!: Határozószó és Fokozás (nyelvészet) · Többet látni »

Francia nyelv

A francia nyelv (franciául la langue française vagy le français) az indoeurópai nyelvek újlatin nyelvcsaládjának tagja, mégpedig ennek nyugati ágához tartozó galloromán csoportbeli oïl nyelvek egyike.

Új!!: Határozószó és Francia nyelv · Többet látni »

Görög nyelv

A görög nyelv az indoeurópai nyelvcsalád hellén ágába tartozik, közvetlen rokona nincsen.

Új!!: Határozószó és Görög nyelv · Többet látni »

Hagyományos nyelvtan

A hagyományos nyelvtan a leíró nyelvtanoknak az a fajtája, amelyek a klasszikus görög (később latin) nyelvtanírási hagyományt követik.

Új!!: Határozószó és Hagyományos nyelvtan · Többet látni »

Határozó

A hagyományos nyelvtanban a határozó olyan mondatrész, mely szerkezeti alaptagjával alárendelő szószerkezetet alkot, és lehet.

Új!!: Határozószó és Határozó · Többet látni »

Határozói igenév

A határozói igenév (amit az újlatin nyelvekben a főnévi igenév egyik formáját jelölő latin szó alapján gerundium névvel is jelölnek) az ige egyik személytelen alakja a főnévi és a melléknévi igenév mellett, amely a mondatban általában valamilyen határozói szerepet tölt be.

Új!!: Határozószó és Határozói igenév · Többet látni »

Horvát nyelv

A horvát nyelv (kékkel jelölve) elterjedése Horvátországban és a környező országokban (2006-os adatok szerint) A horvát nyelv az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcsoportjához tartozik, ennek is a nyugati alcsoportjához.

Új!!: Határozószó és Horvát nyelv · Többet látni »

Ige (nyelvészet)

Az ige (latinul verbum) olyan, cselekvést, történést vagy létezést kifejező, ragozható szó, amely alakját személy, szám, idő, mód és szemlélet (aspektus) szerint változtathatja.

Új!!: Határozószó és Ige (nyelvészet) · Többet látni »

Jövevényszó

A jövevényszó a nyelvi kölcsönzés egyik tárgya, olyan szó, amely más nyelvből került egy nyelvbe, s abban elterjedt és meghonosodott.

Új!!: Határozószó és Jövevényszó · Többet látni »

Közép-délszláv diarendszer

A közép-délszláv diarendszer (horvátul srednjojužnoslavenski dijasistem/dijasustav, centralnojužnoslavenski dijasistem/dijasustav vagy centralni južnoslavenski dijasistem/dijasustav) Dalibor Brozović horvát nyelvész által javasolt elnevezés.

Új!!: Határozószó és Közép-délszláv diarendszer · Többet látni »

Latin nyelv

A latin nyelv az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belül a latin-faliszkuszi nyelvek csoportjába tartozó holt nyelv.

Új!!: Határozószó és Latin nyelv · Többet látni »

Magyar nyelv

A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád tagja, a finnugor nyelvek közé tartozó ugor nyelvek egyike.

Új!!: Határozószó és Magyar nyelv · Többet látni »

Módosítószó

A nyelvészetben a módosítószó olyan szófaj, amelynek modalizálási funkciója van, azaz „vagy valamely mondatrésznek, vagy az egész mondatnak módosítja a tartalmát, kifejezve egyúttal a beszélőnek a mondottakhoz való szubjektív viszonyát, a beszélői attitűdöt is”.

Új!!: Határozószó és Módosítószó · Többet látni »

Melléknév

A melléknév tulajdonságot, minőséget, hovatartozást jelölő szófaj.

Új!!: Határozószó és Melléknév · Többet látni »

Mondat (nyelvészet)

A mondat olyan grammatikai fogalom, amelynek nincs kielégítő meghatározása, hanem csak különböző szempontokból megfogalmazott definíciókísérletek vannak.

Új!!: Határozószó és Mondat (nyelvészet) · Többet látni »

Névelő

nincs névelő Az alaktanban a névelő olyan, a viszonyszók osztályába sorolt szófaj, amely a főnévi csoport tagjaként azt jelzi, hogy mennyire ismert a közlés résztvevői számára az, amit a főnév megnevez.

Új!!: Határozószó és Névelő · Többet látni »

Nem (nyelvészet)

A nyelvészetben a grammatikai nem egyes nyelvekre jellemző kategória, amely alapján a főneveket olyan osztályokba sorolják, mint hímneműek, nőneműek, semlegesneműek, élők, élettelenek.

Új!!: Határozószó és Nem (nyelvészet) · Többet látni »

Nyelv

A nyelv az emberi kommunikáció legáltalánosabb eszköze, tagolt, egymástól elkülöníthető jelekből alkotott jelrendszer.

Új!!: Határozószó és Nyelv · Többet látni »

Nyelvtan

A nyelvtan (latinul grammatica), vagy más néven általános nyelvészet, a nyelvészet egyik ága; egy nyelv elemeivel, szerkezetével, törvényszerűségeivel foglalkozó tudomány.

Új!!: Határozószó és Nyelvtan · Többet látni »

Olasz nyelv

Az olasz nyelv (olaszul lingua italiana) az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belül az újlatin nyelvek csoportjába tartozik.

Új!!: Határozószó és Olasz nyelv · Többet látni »

Partikula

A nyelvészetben a partikula olyan nem toldalékolható nyelvi elem, amelyet a különböző nyelvek nyelvtanai nem kezelnek egységesen, és egyes nyelvészeti irányzatokon belül is vitatott a megítélésük.

Új!!: Határozószó és Partikula · Többet látni »

Rag

Az alaktanban használt rag terminus olyan szuffixumtípusú, azaz szótő vagy más szuffixum mögé helyezett toldalékot nevez meg, amely mögött már nem állhat más toldalék.

Új!!: Határozószó és Rag · Többet látni »

Román nyelv

A román nyelv (románul: limba română) az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belül az újlatin nyelvekhez tartozik.

Új!!: Határozószó és Román nyelv · Többet látni »

Szám (nyelvészet)

A nyelvtani szám a névszókra, névmásokra (bizonyos nyelvekben a névelőkre is), valamint az igékre vonatkozó morfológiai kategória, amely azt mutatja meg, hogy az általuk kifejezett jelentés egy (kettő, három, négy, esetleg néhány) vagy több dologra/személyre utal.

Új!!: Határozószó és Szám (nyelvészet) · Többet látni »

Számnév

A szám egy absztrakt fogalom.

Új!!: Határozószó és Számnév · Többet látni »

Szóösszetétel

A szóösszetétel a szóalkotás egy gyakori módja, amikor önállóan is használható szavakból egy új szó jön létre.

Új!!: Határozószó és Szóösszetétel · Többet látni »

Szófaj

A hagyományos nyelvtan értelmezésében a szófaj szavak osztálya, amelybe ezeket morfológiai szempontból előfordulásaik szokásos vagy lehetséges alakjuk alapján, szintaktikai szempontból az előbbihez kötött szokásos vagy lehetséges mondatbeli szerepük vagy ennek hiánya alapján, szemantikai szempontból pedig lexikális jelentésük típusa alapján sorolják be.

Új!!: Határozószó és Szófaj · Többet látni »

Szófajváltás

A szófajváltás a szókészlet gyarapításának egyik nyelven belüli módszere, amely nyomán szavak egy bizonyos lexikai osztályból átkerülnek egy másikba.

Új!!: Határozószó és Szófajváltás · Többet látni »

Szóképzés

A szóképzés a szóalkotás egyik módja, amely során egy alapszóhoz a magyar nyelv nyelvészetében képzőnek nevezett toldalék járul, és ilymódon ugyanahhoz vagy más szófajhoz tartozó, új, többé-kevésbé más jelentésű szó jön létre.

Új!!: Határozószó és Szóképzés · Többet látni »

Szószerkezet

A szószerkezet (szintagma) a nyelvi elemek egyik szintje.

Új!!: Határozószó és Szószerkezet · Többet látni »

Szemantika

A szemantika (magyarul jelentéstan, ám ez a terminus az utóbbi időkben egyre kevésbé pontos) a nyelvészet egyik részterülete, amely a nyelvi formák (szavak, szimbólumok stb.) jelentésével, illetve jelentésváltozásaival foglalkozik.

Új!!: Határozószó és Szemantika · Többet látni »

Szintaxis

A szintaxis (a görög συν "közös" vagy ’együtt-’, és τάξις, ’sorrend, sorozat, elrendezés’ szavakból) vagy mondattan a nyelvészetben a szavak szószerkezetekké és mondatokká kapcsolódásának szabályait írja le.

Új!!: Határozószó és Szintaxis · Többet látni »

Szláv nyelvek

A szláv nyelvek a szláv népcsoportok egymással közeli kapcsolatban álló nyelvei.

Új!!: Határozószó és Szláv nyelvek · Többet látni »

Sztenderd nyelvváltozat

Egy nyelv sztenderd (vagy standard) nyelvváltozata olyan dialektus, amelyben sztenderdizáció játszódott le, és amely autonómmá vált.

Új!!: Határozószó és Sztenderd nyelvváltozat · Többet látni »

Török nyelv

A török nyelv, pontosabban törökországi török nyelv (Türkçe vagy Türk Dili) az altaji nyelvcsalád török ágán belül a köztörök nyelvek oguz csoportjába tartozik.

Új!!: Határozószó és Török nyelv · Többet látni »

Toldalék

A toldalék (affixum) jelentésváltoztató, -módosító vagy viszonyjelentést hordozó szórész, morféma.

Új!!: Határozószó és Toldalék · Többet látni »

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »