Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Ingyenes
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Faktoriális

Index Faktoriális

A matematikában egy n nemnegatív egész szám faktoriálisának az n-nél kisebb vagy egyenlő pozitív egész számok szorzatát nevezzük.

27 kapcsolatok: Definíció, Deriválás, Egész számok, Elfajult eset, Euler-féle szám, Exponenciális függvény, Függvény (matematika), Gamma-függvény, Googol, Kombinatorika, Kombináció, Komplex számok, Koszinusz, Matematika, Pascal-háromszög, Permanenciaelv, Permutáció, Polinom, Praktikus számok, Prímszámok, Primoriális, Rekurzió, Stirling-formula, Szinusz, Szorzat, Taylor-sor, 1808.

Definíció

Definíciónak nevezzük általában egy fogalomnak vagy egy jel (például egy nyelvi kifejezés) jelentésének meghatározását.

Új!!: Faktoriális és Definíció · Többet látni »

Deriválás

#ÁTIRÁNYÍTÁS Derivált.

Új!!: Faktoriális és Deriválás · Többet látni »

Egész számok

Az egész számok szimbóluma Egész számoknak nevezzük a 0,1,2, … és −1,−2, … számokat.

Új!!: Faktoriális és Egész számok · Többet látni »

Elfajult eset

A matematikában elfajult eset (degenerált vagy irreguláris eset) egy matematikai fogalom vagy kijelentés olyan alesete (specializációja), amely esetén az általánosabb esetben érvényes megközelítések – tulajdonságok, kijelentések, módszerek – nehezen értelmezhetővé (vitatottá) vagy értelmetlenné és érvénytelenné válnak.

Új!!: Faktoriális és Elfajult eset · Többet látni »

Euler-féle szám

Az Euler-féle szám (jele: e) egy matematikai állandó, amit a természetes logaritmus alapjaként használnak.

Új!!: Faktoriális és Euler-féle szám · Többet látni »

Exponenciális függvény

Az exponenciális függvény az egyik legfontosabb függvény a matematikában.

Új!!: Faktoriális és Exponenciális függvény · Többet látni »

Függvény (matematika)

intervallumon értelmezett valós függvény grafikonja a koordinátasíkon ábrázolva. f: -4;1,5 → '''R'''; ''x''↦ex(x2-x) A függvény vagy más néven parciális (részleges) leképezés a matematika egy olyan absztrakt fogalma, mely a geometriai leképezések, elemi algebrai műveletek, folytonosan változó mennyiségek és hasonló, bemeneti értékekből egyetlen kimeneti értéket produkáló fogalmak általános leírására szolgál.

Új!!: Faktoriális és Függvény (matematika) · Többet látni »

Gamma-függvény

valós számegyenes mentén A Γ-függvény (gamma-függvény) a következő képlettel definiált komplex változós függvény: \Gamma (s) \int_0^\infty t^e^ \ dt.

Új!!: Faktoriális és Gamma-függvény · Többet látni »

Googol

A googol, más néven tíz szexdecilliárd, a 10100 szám neve, ami az 1-es számjegyből és az azt követő száz darab 0-ból áll.

Új!!: Faktoriális és Googol · Többet látni »

Kombinatorika

A kombinatorika (szó szerinti jelentése „kapcsolástan”) a matematika azon területe, amely egy véges halmaz elemeinek valamilyen szabály alapján történő csoportosításával, kiválasztásával, sorrendbe rakásával foglalkozik.

Új!!: Faktoriális és Kombinatorika · Többet látni »

Kombináció

A kombináció a kombinatorika egyik gyakran használt fogalma.

Új!!: Faktoriális és Kombináció · Többet látni »

Komplex számok

A komplex számok halmaza a valós számhalmaz olyan bővítése, melyben elvégezhető a negatív számból való négyzetgyökvonás (a valós számok halmazával ellentétben, ahol negatív számnak nincs négyzetgyöke), valamint ennek folyományaként más, valósokon belül nem értelmezett műveletek is értelmezhetővé válnak.

Új!!: Faktoriális és Komplex számok · Többet látni »

Koszinusz

#ÁTIRÁNYÍTÁS Szögfüggvények.

Új!!: Faktoriális és Koszinusz · Többet látni »

Matematika

Pszeudoszféra Marosvásárhelyen, a Bolyai téren Euklidész: ''Elemek'' c. híres geometria-tankönyvéhez (Franciaország, XIV. szd. első évtizedei) A matematika tárgyát és módszereit tekintve, sajátos tudomány, mely részben a többi tudomány által vizsgált, részben pedig a matematika „belső” fejlődéséből adódóan létrejött (felfedezett, ill. feltalált) rendszereket, struktúrákat, azok absztrakt, közösen meglévő tulajdonságait vizsgálja.

Új!!: Faktoriális és Matematika · Többet látni »

Pascal-háromszög

\begin &&&&&1\\ &&&&1&&1\\ &&&1&&2&&1\\ &&1&&3&&3&&1\\ &1&&4&&6&&4&&1 \end A Pascal-háromszög első öt sora A Pascal-háromszög a matematikában a binomiális együtthatók háromszög alakban való elrendezése.

Új!!: Faktoriális és Pascal-háromszög · Többet látni »

Permanenciaelv

A matematikában a permanenciaelv (állandósági elv) a fogalmak és definíciók általánosításakor (kiterjesztésekor) követett elv, melynél az a cél, hogy a bővebben értelmezett fogalom lehetőleg minél inkább hasonlítson a szűkebb fogalomra.

Új!!: Faktoriális és Permanenciaelv · Többet látni »

Permutáció

Az absztrakt algebrában és a kombinatorikában egy A halmaz permutációján annak önmagára vett bijektív leképezését értjük.

Új!!: Faktoriális és Permutáció · Többet látni »

Polinom

A matematikában a polinom (avagy többtagú algebrai egész kifejezés) egy olyan kifejezés, melyben csak számok és változók nemnegatív egész kitevőjű hatványainak szorzatai, illetve ilyenek összegei szerepelnek.

Új!!: Faktoriális és Polinom · Többet látni »

Praktikus számok

A számelmélet területén egy pozitív egész szám akkor tartozik a praktikus számok vagy pánaritmikus számok közé, ha egymástól különböző osztóinak összegével az összes nála kisebb pozitív egész szám kifejezhető.

Új!!: Faktoriális és Praktikus számok · Többet látni »

Prímszámok

A matematika, elsősorban pedig a számelmélet területén prímszámnak, törzsszámnak vagy röviden prímnek nevezzük azokat a természetes számokat, amelyeknek pontosan két osztójuk van a természetes számok között (az 1 és önmaguk).

Új!!: Faktoriális és Prímszámok · Többet látni »

Primoriális

A számelmélet területén a primoriális (primorial) olyan természetes számokon értelmezett függvény, ami nagyon hasonlóan működik a faktoriálishoz, de ahelyett, hogy a pozitív egész számokat szorozná össze sorban, csak a prímszámokon fut végig.

Új!!: Faktoriális és Primoriális · Többet látni »

Rekurzió

Rekurzívan egymásba ágyazott ismétlődő kép A rekurzió a matematikában, valamint a számítástudományban egy olyan művelet, amely végrehajtásakor a saját maga által definiált műveletet, vagy műveletsort hajtja végre, ezáltal önmagát ismétli; a rekurzió ezáltal egy adott absztrakt objektum sokszorozása önhasonló módon.

Új!!: Faktoriális és Rekurzió · Többet látni »

Stirling-formula

A Stirling-formula a faktoriális függvény nagy értékeinek becslését segíti aszimptotika megadásával.

Új!!: Faktoriális és Stirling-formula · Többet látni »

Szinusz

#ÁTIRÁNYÍTÁS Szögfüggvények.

Új!!: Faktoriális és Szinusz · Többet látni »

Szorzat

#ÁTIRÁNYÍTÁS Szorzás.

Új!!: Faktoriális és Szorzat · Többet látni »

Taylor-sor

A Taylor-sorfejtés lehetőséget ad arra, hogy a függvényeket első, másod, … sokadfokú polinomokkal közelítsük. Az ábrán a sin(x) függvény hatványsorba fejtései láthatóak n.

Új!!: Faktoriális és Taylor-sor · Többet látni »

1808

Nincs leírás.

Új!!: Faktoriális és 1808 · Többet látni »

Átirányítja itt:

!!, Szuperfaktoriális.

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »