Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Letöltés
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Biblia

Index Biblia

Az 1330 körül kézzel írt és festett Nekcsei-biblia, Hertul mester miniatúráival, amelyen a Világ teremtésének bibliai szövegét illusztrálta. A Genesis leírásához helyezett, mindkét hasáb felett megismételt címer, melyet angyalok tartanak, a biblia tulajdono­sának jelzésére szolgált. A Nekcsei címer kétszer feke­tével vágott ezüstszínű pajzsot ábrázol a felső azúrkék mezőben Gutenberg, 15. század) A Biblia (koiné görög βιβλίον tekercs szóból) azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el, tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint.

130 kapcsolatok: A Biblia éve, A Biblia írói, A Biblia Einstein szerint, A Biblia könyvei, A Biblia kritikája, A jelenések könyve, A szórakoztató Biblia, A Szentírás új világ fordítása, A zsoltárok könyve, Anglikán Közösség, Angol nyelv, Apokrif iratok, Apostol, Arámi nyelv, Újszövetség, Ateizmus, Az apostolok cselekedetei, Ézsaiás próféta, Babilónia, Ballagi Mór, Báthory László (pálos szerzetes), Büblosz, Belcsény, Bibliai kánon, Bibliakritika, Bibliatanulmányok, Bibliotheca Corviniana, Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Dániel próféta, Deuterokanonikus könyvek, Egyház, Egyházatya, Ember, Erkölcs, Eszter könyve, Etnikum, Evangélium, Felebaráti szeretet, Filológia, Fundamentalizmus, Gnoszticizmus, Héber Biblia, Héber nyelv, Hertul mester, Hit (vallás), Huszita Biblia, I. e. 2. évezred, I. e. 4. század, ..., I. Mátyás magyar király, Igazság (filozófia), Isten, Izrael, János evangéliuma, Jézus, Jób könyve, Johannes Gutenberg, Kamanc, Katolikus egyház (egyértelműsítő lap), Káldi György, Károlyi Gáspár, Károlyi-biblia, Kézirat (dokumentum), Könyv, Könyvnyomtatás, Középkor, Közösség, Kereszténység, Kinyilatkoztatás, Komjáthy Benedek, Latin nyelv, Lipcse (Németország), London, Lukács evangéliuma, Luther Márton, Magyar nyelv, Magyar zsidó lexikon, Márk evangélista, Márk evangéliuma, Máté evangéliuma, Méliusz Juhász Péter, Mózes második könyve, Megigazulás, Nap, Német nyelv, Nekcsei-biblia, Nyelv, Papirusz, Pál apostol, Pál levele a galatákhoz, Pál levele a rómaiakhoz, Péchi Simon, Pesti Gábor, Próféta, Protestantizmus, Ráth-Végh István, Római katolikus egyház, Reformáció, Septuaginta, Stephen Langton, Szabadgondolkodó, Székely István (reformátor), Székely–magyar rovásírás, Szent István Társulat, Szent Jeromos, Szent könyv, Szolgálat (vallás), Tízparancsolat, Tóra, Török hódoltság, Teológia, Tudomány, Vallás, Valláskritika, Vallástudomány, Vulgata, Zsidó vallás, Zsidók, 1. század, 1450, 1455, 15. század, 1590, 16. század, 1731, 1818, 2. század, 397, 4. század. Bővíteni index (80 több) »

A Biblia éve

A Jordánszky-kódex a második legnagyobb terjedelmű magyar bibliafordítás (1516−1519) 2008 a Biblia éve volt Magyarországon.

Új!!: Biblia és A Biblia éve · Többet látni »

A Biblia írói

A Biblia írói több mint egy évezreden át írták meg a Biblia könyveit.

Új!!: Biblia és A Biblia írói · Többet látni »

A Biblia Einstein szerint

A Biblia Einstein szerint (The Bible According to Einstein) 1999-ben a Jupiter Scientific gondozásában kiadott könyv a világmindenség, a föld és az életről alkotott tudományos munkák gyűjteménye, mely a legtöbb népszerű tudományos ismeretterjesztő könyv magyarázó stílusa helyett, a Szent Biblia mintájára csaknem biblikus, majdnem költői és néha metaforikus nyelvezetet használ a 20. század végéig összegyűjtött tudományos ismerethalmaz leírására.

Új!!: Biblia és A Biblia Einstein szerint · Többet látni »

A Biblia könyvei

A Biblia könyvei a kereszténység szent könyvében, a Bibliában található iratok.

Új!!: Biblia és A Biblia könyvei · Többet látni »

A Biblia kritikája

A Biblia kritikája a Biblia tartalmának, üzenetének, az ihletett voltát hirdető álláspontnak különféle alapokon álló és különféle módszerekkel élő kritikája.

Új!!: Biblia és A Biblia kritikája · Többet látni »

A jelenések könyve

János látomása Patmosz szigetén ''"Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét"'' Jelenések könyve Tetramorf. "''és a királyi széknél középen négy élőlény, elöl és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös-körül és belül tele volt szemekkel"'' A jelenések könyve, más néven János jelenései vagy apokalipszise (Αποκάλυψη του Ιωάννη) a Biblia újszövetségi iratainak részét képező, az 1. század végén, Domitianus római császár uralma alatt keletkezett,Stuckenbruck 2003, page 1535-1536 görög nyelvű őskeresztény mű.

Új!!: Biblia és A jelenések könyve · Többet látni »

A szórakoztató Biblia

A szórakoztató Biblia (La Bible amusante) Léo Taxil francia író, újságíró provokatív hatású könyve.

Új!!: Biblia és A szórakoztató Biblia · Többet látni »

A Szentírás új világ fordítása

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures A Szentírás új világ fordítása (New World Translation of the Holy Scriptures, röviden NWT) a Biblia egyik modernizált nyelvű fordítása, melyet a Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. és a International Bible Students Association ad ki.

Új!!: Biblia és A Szentírás új világ fordítása · Többet látni »

A zsoltárok könyve

A Zsoltárok könyve (rövidítve: Zsolt) (Tehillím vagy Thilím,, Tilim) a Biblia egyik protokanonikus ószövetségi irata.

Új!!: Biblia és A zsoltárok könyve · Többet látni »

Anglikán Közösség

A canterburyi katedrális Az Anglikán Közösség a nemzeti anglikán egyházak nemzetközi társulása.

Új!!: Biblia és Anglikán Közösség · Többet látni »

Angol nyelv

EN:Az angolt szimbolizáló ISO 639-1 nyelv kód Az angol nyelv (angolul: English language) jelenleg egyike a Föld leggyakrabban használt nyelveinek.

Új!!: Biblia és Angol nyelv · Többet látni »

Apokrif iratok

A katolikus szóhasználattal apokrifek, protestáns szóhasználattal pszeudoepigrafák a bibliai könyvekhez hasonló zsidó és keresztény iratok, amelyeket szerzőjük ugyanolyan isteni kinyilatkoztatásként, szent iratként tárt a nyilvánosság elé, de amelyek ennek ellenére nem szerepelnek a mai Biblia könyvei között.

Új!!: Biblia és Apokrif iratok · Többet látni »

Apostol

ortodox ikon) Tizenkét apostolnak nevezzük a keresztény hagyomány alapján azokat a férfiakat, akiket a Názáreti Jézus tanítványainak kiválasztott és küldetést adott nekik.

Új!!: Biblia és Apostol · Többet látni »

Arámi nyelv

Az arámi (arám, arameus, korábban káld, káldeus) nyelv az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágának nyugati (vagy északnyugati) alcsoportjába tartozó, egymással rokon sémi nyelvek összefoglaló neve, az úgynevezett kánaáni nyelvek (föníciai, héber, stb.) közeli rokona.

Új!!: Biblia és Arámi nyelv · Többet látni »

Újszövetség

Szent Biblia a "Könyvek Könyve", "Scriptura Sacra", "Isten Igéje" Az Újszövetség vagy Újtestamentum a keresztény Biblia második része.

Új!!: Biblia és Újszövetség · Többet látni »

Ateizmus

Újtestamentumban egy korai, 4. századból származó papiruszon (Pál levele az epheszosziakhoz (2:12) ''„Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és '''Isten nélkül éltetek''' a világban.”'') Az ateizmus az isten, istenek vagy más természetfeletti lények létezésébe vetett hitet elutasító eszmei irányzatok csoportja.

Új!!: Biblia és Ateizmus · Többet látni »

Az apostolok cselekedetei

Az apostolok cselekedetei az Újszövetség ötödik irata, a négy evangélium után soron következő történeti könyv, melyben az Egyház történetének kezdetéről és elterjedéséről kapunk beszámolót.

Új!!: Biblia és Az apostolok cselekedetei · Többet látni »

Ézsaiás próféta

Ézsaiás vagy Isaiás vagy Izajás vagy Jesajá (héber יְשַׁעְיָהוּ sztenderd: Yəšaʿyáhu, tiberiasi Yəšaʿăyāhû; görög: Ἠσαΐας, Észaiasz; arab اشعیاء, Asíja) A Kr. e. 8. században élt júdeai próféta, a bibliai Ézsaiás könyve fő alakja, akit hagyományosan a könyv szerzőjének tartanak.

Új!!: Biblia és Ézsaiás próféta · Többet látni »

Babilónia

Babilónia volt a neve az ókor végén Dél-Mezopotámiának – a mai Irak középső és déli részének –, aminek az Óbabiloni Birodalom korától a hellénizmus idejéig Babilon volt a legjelentősebb városa, szellemi központja.

Új!!: Biblia és Babilónia · Többet látni »

Ballagi Mór

Ballagi Mór (született Bloch Móric) (Inóc, 1815. március 18. – Budapest, 1891. szeptember 1.) teológus, nyelvész, királyi tanácsos, a pesti református teológiai akadémia tanára, a dunamelléki református egyházkerület és a pesti egyházmegye tanácsbírája, a budapesti református egyház presbitere, Budapest főváros bizottsági tagja, a Magyar Tudományos Akadémia első zsidó tagja.

Új!!: Biblia és Ballagi Mór · Többet látni »

Báthory László (pálos szerzetes)

Boldog Báthory László (Császári (Bátori) László) (Nyírcsászári, 1420? – Budalőrinc, 1456. február 27., más források szerint 1484 után) pálos rendi szerzetes, az első magyar bibliafordító.

Új!!: Biblia és Báthory László (pálos szerzetes) · Többet látni »

Büblosz

Büblosz egy régi főniciai kikötőváros Libanonban.

Új!!: Biblia és Büblosz · Többet látni »

Belcsény

Belcsény (szerbül Беочин / Beočin) város és község Szerbiában, a Vajdaságban, a Dél-bácskai körzetben.

Új!!: Biblia és Belcsény · Többet látni »

Bibliai kánon

A kánon szó görög eredetű és „vesszőt”, „vonalzót”, „botot”, „mérővesszőt” jelent.

Új!!: Biblia és Bibliai kánon · Többet látni »

Bibliakritika

A bibliakritika a Szentírás szövegeire alkalmazott szövegkritikai és történeti-irodalomkritikai módszerek eredményeként létrejött újkori tudományág.

Új!!: Biblia és Bibliakritika · Többet látni »

Bibliatanulmányok

Kézzel írott, 1407-ben készült latin nyelvű Biblia (kiállítva: Malmesbury Abbey, Wiltshire, Nagy-Britannia) A bibliai nyelv vizsgálata – mint szakrális szöveg hordozója – felveti a többrétegű szövegolvasat problémáját.

Új!!: Biblia és Bibliatanulmányok · Többet látni »

Bibliotheca Corviniana

Egy corvina vörösbársony fedele, Hippói Szent Ágoston: ''De Civitate Dei'', Budapest, OSzK, Cod. Lat. 121. A Bibliotheca Corviniana Hunyadi Mátyás híres budai könyvtára volt.

Új!!: Biblia és Bibliotheca Corviniana · Többet látni »

Codex Alexandrinus

A ''Codex Alexandrinus'' 41v fóliója, mely a Lukács evangéliuma végét tartalmazza. Megfigyelhető a képen a minden bibliai könyv végét díszítő motívum is. A Codex Alexandrinus, azaz az Alexandriai kódex, egy a Kr. u. V. századból származó görög nyelvű kézirat, a Codex Vaticanus és a Codex Sinaiticus mellett a Biblia legrégibb és legtekintélyesebb kéziratainak egyike.

Új!!: Biblia és Codex Alexandrinus · Többet látni »

Codex Sinaiticus

Részlet a Codex Sinaiticusból: Eszter könyvének 2. fejezete A Codex Sinaiticus, azaz Sínai-félszigeti kódex, egy Kr.

Új!!: Biblia és Codex Sinaiticus · Többet látni »

Codex Vaticanus

Részlet a ''Codex Vaticanus''-ból: Esdrás könyve 2:1-8 A Codex Vaticanus (Vatikáni kódex) a legértékesebb görög kézirata a Bibliának a Kr. u. IV. század elejéről.

Új!!: Biblia és Codex Vaticanus · Többet látni »

Dániel próféta

Szúzában Dániel próféta (Héberül: דָּנִיּאֵל, Daniyyel; Perzsául: دانيال, Dâniyal, illetve Dani, داني; Arabul: دانيال, Danyal) bibliai személy, a róla elnevezett könyv központi alakja.

Új!!: Biblia és Dániel próféta · Többet látni »

Deuterokanonikus könyvek

A deuterokanonikus, azaz másodkanonizált (protestáns szóhasználattal apokrif) könyvek azok az ószövetségi iratok, amelyek a kanonizálási mérlegelések eredményeként nem kerültek bele a héber bibliába, míg a 4. századi másodkanonizáció során belekerültek a reformáció korát megelőző keresztény bibliákba.

Új!!: Biblia és Deuterokanonikus könyvek · Többet látni »

Egyház

debreceni református nagytemplom Az egyház azonos hitelveket követők, vallásuk gyakorlása céljából létrehozott társadalmi szervezete.

Új!!: Biblia és Egyház · Többet látni »

Egyházatya

Nagy Szent Gergely és Szent Jeromos a szárnyakon Az egyházatya (latin: pater Ecclesiae; görögül: πατὴρ εκκλησιαστίκος; oroszul: святой отец, tbsz.:святые отцы) egy megtisztelő cím a keresztény egyházakban, amelyet a keresztény ókor és a korai középkor (I–VIII. század) kiemelkedő egyházi teológusa kapott meg, akinek írásai különleges jelentőséggel bírtak a dogmatika létrejöttében és az egyházi kánonok kialakításában.

Új!!: Biblia és Egyházatya · Többet látni »

Ember

Az ember társadalmi lény; közösen végzett munka, a tagolt beszéd és gondolkodás jellemzi.

Új!!: Biblia és Ember · Többet látni »

Erkölcs

Az erkölcs fogalma alatt egy adott társadalom által régebbi tapasztalatok alapján összegyűjtött és helyesnek ítélt viselkedési szabályok összességét értjük.

Új!!: Biblia és Erkölcs · Többet látni »

Eszter könyve

Eszter könyve (Eszter) a könyv főhőséről, Eszterről kapta a nevét.

Új!!: Biblia és Eszter könyve · Többet látni »

Etnikum

Etnikumokat ábrázoló színes üvegablak Etnikum alatt történelmileg kialakult, az összetartozás tudatával, valamint közös nyelvvel, kultúrával és hagyományokkal rendelkező népességet értünk.

Új!!: Biblia és Etnikum · Többet látni »

Evangélium

Az evangélium görög eredetű szó (ευαγγέλιον, euangelion), jelentése jó hír, örömhír, amellyel általában az Újszövetség első négy könyvét jelölik (illetve az úgynevezett apokrif evangéliumokat).

Új!!: Biblia és Evangélium · Többet látni »

Felebaráti szeretet

A felebaráti szeretet az embertársaink felé kinyilvánított önzetlen, jóindulatú törődés.

Új!!: Biblia és Felebaráti szeretet · Többet látni »

Filológia

A filológia egy nyelv szövegeivel való tudományos foglalkozás megnevezése.

Új!!: Biblia és Filológia · Többet látni »

Fundamentalizmus

A fundamentalizmus az összehasonlító vallástudományban a különböző vallások legfontosabb írásaiban lévő alap tanításainak és/vagy ősi hagyományok legfontosabb elemeinek hangsúlyozása, radikális sok esetben szabályszerű formában való alkalmazása.

Új!!: Biblia és Fundamentalizmus · Többet látni »

Gnoszticizmus

A gnoszticizmus vallási-filozófiai irányzatok összefoglaló neve, amely alatt elsősorban a kereszténység teozófikus alkalmazásait értjük.

Új!!: Biblia és Gnoszticizmus · Többet látni »

Héber Biblia

A héber Biblia vagy Tanakh (keresztény szóhasználatban retronim elnevezéssel gyakran: Ószövetség vagy Ótestamentum) a zsidóság szent könyve.

Új!!: Biblia és Héber Biblia · Többet látni »

Héber nyelv

A héber nyelv (melyet köznapi és hagyományos kifejezéssel zsidó nyelvnek is neveznek) az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágába tartozó nyelv, Izrael Állam hivatalos nyelve, amelyet a 19/20. századi nyelvújítás tett alkalmassá a modern használatra.

Új!!: Biblia és Héber nyelv · Többet látni »

Hertul mester

Hertul mester (1300 k. – Sopron, 1355 k.) Károly Róbert udvari festője, Hertul fia Miklós, a Képes krónika feltételezett illuminátorának apja.

Új!!: Biblia és Hertul mester · Többet látni »

Hit (vallás)

Térkép a világvallások elterjedtségéről államok szerint 300px Vallásos értelemben a hit fogalma alatt a hitnek azt a jelentését, formáját értjük, amikor valaki egy vallás tanítását igaznak fogadja el.

Új!!: Biblia és Hit (vallás) · Többet látni »

Huszita Biblia

Müncheni kódex 1466 A huszita biblia az első csaknem teljes magyar nyelvű bibliafordításunk.

Új!!: Biblia és Huszita Biblia · Többet látni »

I. e. 2. évezred

Nincs leírás.

Új!!: Biblia és I. e. 2. évezred · Többet látni »

I. e. 4. század

A világ i. e. 323 körül, Nagy Sándor halála idején (angol nyelvű).

Új!!: Biblia és I. e. 4. század · Többet látni »

I. Mátyás magyar király

I.

Új!!: Biblia és I. Mátyás magyar király · Többet látni »

Igazság (filozófia)

Antonio Canova: Iustitia (1792) – Milánó, Piazza Scala Képtár Az igazság a valóság ellenőrizhető tényei, és az erről szóló állítások megfelelése egymásnak.

Új!!: Biblia és Igazság (filozófia) · Többet látni »

Isten

Isten fogalma azon természetfeletti lényt jelenti, aki a világegyetemet teremtette, és/vagy annak működését, történéseit irányítja vagy ellenőrzi.

Új!!: Biblia és Isten · Többet látni »

Izrael

Izrael (Jiszráél Iszráíl), hivatalos nevén Izrael Állam (Medinat Jiszráél Daulat Iszráíl) a Közel-Keleten, a Földközi-tenger keleti partján fekvő ország.

Új!!: Biblia és Izrael · Többet látni »

János evangéliuma

A János evangéliuma az Újszövetség negyedik könyve, a négy kanonikus evangélium egyike.

Új!!: Biblia és János evangéliuma · Többet látni »

Jézus

Názáreti Jézus vagy Jézus Krisztus, gyakran csak Jézus, héberül: יהשוה (Betlehem, i. e. 4 körül – Jeruzsálem, i. sz. 30–33 körül) a kereszténység alapítója, az iszlám egyik kulcsfontosságú alakja.

Új!!: Biblia és Jézus · Többet látni »

Jób könyve

thumb Jób könyve (rövidítve: Jób) (Ijjóv, Iev) a Biblia egyik protokanonikus ószövetségi irata, a zsidó bölcsességi irodalom kiemelkedő alkotása, amely legkésőbb Kr. e. 5. és 3. század között keletkezett.

Új!!: Biblia és Jób könyve · Többet látni »

Johannes Gutenberg

Gutenberg egy halála után készült rajzon Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, (Mainz, 1400. ? – 1468. február 3.) német ötvösmester, feltaláló.

Új!!: Biblia és Johannes Gutenberg · Többet látni »

Kamanc

Kamanc Újvidék egyik déli városrésze.

Új!!: Biblia és Kamanc · Többet látni »

Katolikus egyház (egyértelműsítő lap)

A katolikus egyház (ecclesia catholica) jelzős szerkezet története hosszú, az idők során többen többféle értelemben is használták, és ma sem csak egyetlen értelemben használatos.

Új!!: Biblia és Katolikus egyház (egyértelműsítő lap) · Többet látni »

Káldi György

Káldi György (Nagyszombat, 1573. február 4. – Pozsony, 1634. október 30.) jezsuita szerzetes, bibliafordító.

Új!!: Biblia és Káldi György · Többet látni »

Károlyi Gáspár

Károlyi Gáspár (a protestáns gyakorlatban: Károli Gáspár; Nagykároly, 1529 körül – Gönc, 1592. január 3.) Eredeti neve Radicsics Gáspár volt, de később a szülővárosáról Carolinak avagy Caroliusnak nevezte magát.

Új!!: Biblia és Károlyi Gáspár · Többet látni »

Károlyi-biblia

A Vizsolyban nyomtatott biblia első lapja A Károlyi-biblia (protestáns gyakorlatban: Károli-biblia) avagy vizsolyi biblia a legrégibb fennmaradt (és ma is használt) teljes, magyar nyelvre lefordított Biblia.

Új!!: Biblia és Károlyi-biblia · Többet látni »

Kézirat (dokumentum)

József Attila kézirata Valamennyi olyan kézzel írt dokumentumot (könyv, feljegyzés, levél, napló (napló stb.) kéziratként (görögül autographon, latinul manuscriptum) értünk, mely szerzője miatt vagy tartalmánál fogva kiemelkedik az egyéb kézírásos iratok közül. Nyomdai vonatkozásban minden olyan irat, amit nyomtatás érdekében nyomdába leadnak (tehát nemcsak írás, hanem lehet például grafika vagy ábra is). Kéziratnak nevezik a nem a nagyközönségnek szánt műveket is, ilyen lehet egy színdarab, forgatókönyv, vagy csak valamilyen kidolgozandó mű vázlata.A Pallas nagy lexikona Az autográf kézirat olyan eredeti, saját kézzel írt szöveg (eredeti kézirat, levél, okmány, aláírás), melynek szerzője jelentős, neves személy. Általában a személy hagyatékának darabja.

Új!!: Biblia és Kézirat (dokumentum) · Többet látni »

Könyv

19. századi, keményfedeles, bőrkötéses könyv A könyv (nyomtatott papírkönyv) az UNESCO meghatározása szerint: Olyan, szövegből és ábrából álló, fizikai (papír) információhordozójú, nem periodikus (irodalmi vagy szakmai célú) publikáció, amely 49 vagy több oldalból áll, terjedelmi szempontból a borítót nem számítva.

Új!!: Biblia és Könyv · Többet látni »

Könyvnyomtatás

1811-es német nyomtató (München) A könyvnyomtatás egy gépesített eljárás szövegek és képek másolatának négyszögletes papírra való nyomtatására.

Új!!: Biblia és Könyvnyomtatás · Többet látni »

Középkor

A középkor az európai történelem hármas történelmi korfelosztásában a középső korszakot jelenti: az ókor után következő, az újkor kezdetéig tartó időszakot.

Új!!: Biblia és Középkor · Többet látni »

Közösség

Közösségről több értelemben beszélhetünk, így biológiai értelemben az élőlények csoportjáról, társadalmi értelemben emberi közösségről, politikai értelemben pedig államközösségről.

Új!!: Biblia és Közösség · Többet látni »

Kereszténység

A kereszténység (a magyarországi protestáns hívők szóhasználatában gyakran keresztyénség) egyistenhívőThe Catholic Encyclopedia, Volume IX,; William F. Albright, From the Stone Age to Christianity; H. Richard Niebuhr; About.com,; Jonathan Kirsch, God Against the Gods; Linda Woodhead, An Introduction to Christianity; The Columbia Electronic Encyclopedia; The New Dictionary of Cultural Literacy,; New Dictionary of Theology,, p. 496-99; David Vincent Meconi, "Pagan Monotheism in Late Antiquity" in Journal of Early Christian Studies, p. 111–12 vallás, amelynek középpontjában a názáreti Jézus élete és tanításai állnak, ahogy az az Újszövetségben szerepel, illetve ahogyan azt az egyes felekezetek magyarázzák. Mintegy kétmilliárd követőjével a legelterjedtebb világvallás. A zsidó és iszlám vallással együtt a bibliai Ábrahámhoz visszavezethető egyistenhívő vallásokhoz tartozik. A kereszténység az Ószövetségen, valamint Keresztelő Jánosnak, Jézus Krisztusnak és első követőiknek az Újszövetségben leírt életén és tanításaikon alapul. A keresztények egyistenhívőknek vallják magukat, és néhány felekezet kivételével azt is vallják, hogy az Egy Isten a Szentháromságot alkotó három személyben (hiposztázis) (Atya, Fiú és Szentlélek), mint az Isten szétválaszthatatlan lényegében (ouszia) létezik. A keresztények hite szerint Jézus az ószövetségi próféciák által megjövendölt Messiás (Felkent), más néven Krisztus, az emberiség megváltója a kárhozattól. Jézust a többségi keresztény hit Isten fiának, megváltóként emberré lett istenembernek tartja, aki Isten és ember egy személyben, keveredés nélkül. A kereszténység számos, kultúránként változó vallásgyakorlatból és számos különféle hitet valló felekezetből tevődik össze. Az elmúlt két évezredben kialakult keresztény felekezetek több fő ágazatba: az ókeleti, az ortodox, katolikus, ókatolikus, illetve a protestáns (és neoprotestáns) egyházakba csoportosíthatók.

Új!!: Biblia és Kereszténység · Többet látni »

Kinyilatkoztatás

A kinyilatkoztatás (latin: revelatio; görög: αποκάλυψη apokalüpszisz) a vallásokban a feltárása, közzététele vagy nyilvánosságra hozatala valamilyen igazságnak vagy tudásnak, Istennel vagy más természetfeletti személlyel vagy személytelen erővel való kommunikáció révén.

Új!!: Biblia és Kinyilatkoztatás · Többet látni »

Komjáthy Benedek

Komjáti Benedek (? 1508 körül – ?) – erazmista, bibliafordító, az első teljes egészében magyar nyelvű nyomtatvány a Epistolae Pauli lingua hungarica donatae (Az zenth Paal leueley magyar nyeluen) magyar nyelvre fordítója és kiadója.

Új!!: Biblia és Komjáthy Benedek · Többet látni »

Latin nyelv

A latin nyelv az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belül a latin-faliszkuszi nyelvek csoportjába tartozó holt nyelv.

Új!!: Biblia és Latin nyelv · Többet látni »

Lipcse (Németország)

Lipcse városa, 1650-ben Lipcse: Új városháza Lipcse, németül Leipzig (e: lájpcih, szászul: lájpz's), Németország keleti részén fekvő város, a szász szövetségi tartomány legnagyobb városa, a Drezda-Meißeni egyházmegye püspöki székvárosa.

Új!!: Biblia és Lipcse (Németország) · Többet látni »

London

London az Egyesült Királyság és azon belül Anglia fővárosa, a legnagyobb városi terület az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban.

Új!!: Biblia és London · Többet látni »

Lukács evangéliuma

evangélista (10. századi bizánci kódex illusztrációja) A Lukács evangéliuma az Újszövetség harmadik könyve, a négy kanonikus evangélium egyike.

Új!!: Biblia és Lukács evangéliuma · Többet látni »

Luther Márton

A Luther-rózsa, az evangélikus egyház jelképe Martin Luther (magyarosan: Luther Márton, németül eredetileg Martin Luder) (Eisleben (ma Lutherstadt Eisleben), 1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.) a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor.

Új!!: Biblia és Luther Márton · Többet látni »

Magyar nyelv

A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád tagja, a finnugor nyelvek közé tartozó ugor nyelvek egyike.

Új!!: Biblia és Magyar nyelv · Többet látni »

Magyar zsidó lexikon

A Magyar zsidó lexikon (címváltozat: Zsidó lexikon) Budapesten 1929-ben megjelent magyar nyelvű lexikon, szerkesztette Újvári Péter.

Új!!: Biblia és Magyar zsidó lexikon · Többet látni »

Márk evangélista

Márk evangélista vagy Szent Márk (hagyományosan 14 – 72), aki a Lévi törzséből való pap volt és Cyrenaica tartományban született.

Új!!: Biblia és Márk evangélista · Többet látni »

Márk evangéliuma

A Márk evangéliuma az Újszövetség második könyve, a négy kanonikus evangélium egyike.

Új!!: Biblia és Márk evangéliuma · Többet látni »

Máté evangéliuma

Arany Kódexben A Máté evangéliuma az Újszövetség első könyve, a négy kanonikus evangélium egyike.

Új!!: Biblia és Máté evangéliuma · Többet látni »

Méliusz Juhász Péter

Méliusz Juhász Péter: ''Magyar prédikációk'' (Debrecen 1553) Méliusz Juhász Péter, más néven Horhi Juhász Péter, Horhi Melius Péter vagy Melius Juhász Péter (Horhi, 1532. – Debrecen, 1572. december 25.) református püspök, egyháztudós, író, botanikus, a magyarországi reformáció legeredetibb és legnagyobb, legszélesebb hatású vezéregyénisége.

Új!!: Biblia és Méliusz Juhász Péter · Többet látni »

Mózes második könyve

Mózes második könyve, más néven A kivonulás könyve – héberül: Sémót vagy Semót/Smót („Nevek”), askenázi: Smajsz; jiddis: Smojsz; („Kivonulás”) – a zsidó vallásban a Tóra, a kereszténységben pedig az Ószövetség, azon belül a Pentateuchus második könyve.

Új!!: Biblia és Mózes második könyve · Többet látni »

Megigazulás

A megigazulás (δικαιοσύνη, dikaióma, justificatio) keresztény teológiai fogalom.

Új!!: Biblia és Megigazulás · Többet látni »

Nap

A Nap a Naprendszer központi csillaga.

Új!!: Biblia és Nap · Többet látni »

Német nyelv

A német a germán nyelvek nyugati ágába tartozó nyelv.

Új!!: Biblia és Német nyelv · Többet látni »

Nekcsei-biblia

A Nekcsei-biblia egyik „D” iniciáléjában Szent Jeromost, a Vulgata szerzőjét ábrázolja A Nekcsei-biblia kétkötetes Szentírás, a magyar Anjou-kori könyvművészet és miniatúrafestészet világviszonylatban is felbecsülhetetlen értéke.

Új!!: Biblia és Nekcsei-biblia · Többet látni »

Nyelv

A nyelv az emberi kommunikáció legáltalánosabb eszköze, tagolt, egymástól elkülöníthető jelekből alkotott jelrendszer.

Új!!: Biblia és Nyelv · Többet látni »

Papirusz

Nílusi papiruszsás A papirusz növényi rostokból – elsősorban a papiruszsásból – készített, írásra alkalmas felületű anyag.

Új!!: Biblia és Papirusz · Többet látni »

Pál apostol

Pál apostol vagy Szent Pál (a katolicizmusban), az őskereszténység kiemelkedő egyénisége; a "tizenharmadik apostol".

Új!!: Biblia és Pál apostol · Többet látni »

Pál levele a galatákhoz

Pál levele a galatákhoz (szokásos rövidítése: Gal) a Biblia újszövetségi iratainak részét képező levél.

Új!!: Biblia és Pál levele a galatákhoz · Többet látni »

Pál levele a rómaiakhoz

Pál levele a rómaiakhoz, más néven A rómaiakhoz írt levél vagy Római levél az Újszövetség hatodik könyve.

Új!!: Biblia és Pál levele a rómaiakhoz · Többet látni »

Péchi Simon

Péchi Simon (1565–70 körül – 1640-1642 körül) erdélyi kancellár, a szombatos vallás vezéralakja.

Új!!: Biblia és Péchi Simon · Többet látni »

Pesti Gábor

Pesti (Mizsér) Gábor (Pest, ? – ?, 1542 és 1550 között) magyar meseíró, szótárszerző és bibliafordító.

Új!!: Biblia és Pesti Gábor · Többet látni »

Próféta

A próféta szó a görög pro (προ) és phémi (φη|μί) szavakból tevődik össze, mely jelentése: valakinek a nevében beszélni vagy valaki szószólója.

Új!!: Biblia és Próféta · Többet látni »

Protestantizmus

A protestantizmus (latin eredetű szó) mint gyűjtőnév alatt a keresztény egyházak azon egyik fő ágát szokták érteni, amely a reformáció következtében a 16. században a római katolikus egyháztól különvált.

Új!!: Biblia és Protestantizmus · Többet látni »

Ráth-Végh István

Ráth-Végh István (1909-ig Ráth István) (Budapest, 1870. november 23. – Budapest, 1959. december 18.) jogász, táblabíró, ügyvéd, író, művelődéstörténész.

Új!!: Biblia és Ráth-Végh István · Többet látni »

Római katolikus egyház

A (római) katolikus egyház a világ legnagyobb keresztény közössége.

Új!!: Biblia és Római katolikus egyház · Többet látni »

Reformáció

id. Lucas Cranach festménye, 1529 A reformáció vagy hitújítás a 16. században, Nyugat- és Közép-Európában a katolikus egyház megreformálására indult mozgalmak megnevezése.

Új!!: Biblia és Reformáció · Többet látni »

Septuaginta

Latinosan Septuaginta, magyarosan Szeptuaginta (rövidítése LXX, görögül Ἡ Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα) a Héber Biblia görög nyelvű fordítása.

Új!!: Biblia és Septuaginta · Többet látni »

Stephen Langton

Stephen Langton (Wragby, Lincolnshire, Anglia, kb. 1150 – Slindon, Sussex, 1228. július 9.) teológus, canterburyi érsek.

Új!!: Biblia és Stephen Langton · Többet látni »

Szabadgondolkodó

Giordano Bruno szobra a Campo de' Fiori téren Rómában. Giordano Bruno különböző zárt és kötött gondolatrendszerben működő kolostorokban élt, szabad gondolkodása megbotránkozást keltetthttp://epa.oszk.hu/00000/00022/00554/17307.htm Földi Mihály: A főszerepben Giordano Bruno, Nyugat, 1933. 6. szám Az „αθεοι” (''atheoi'') görög szó, jelentése aki Isten nélkül él A szabadgondolkodó olyan személy, aki a különböző dolgokról való véleményét a hagyománytól, a tekintélytől és az elfogadott hittől (vakhittől) függetlenül alakítja ki.

Új!!: Biblia és Szabadgondolkodó · Többet látni »

Székely István (reformátor)

Székely István (1505, Bencéd – 1565) 16. századi krónikaíró és reformátor.

Új!!: Biblia és Székely István (reformátor) · Többet látni »

Székely–magyar rovásírás

267x267px A székely–magyar rovásírás (vagy székely írás vagy magyar rovásírás) alapvetően alfabetikus írás, amelynek egyes elméletek szerint szótagjelei, szó- és mondatjelei is vannak.

Új!!: Biblia és Székely–magyar rovásírás · Többet látni »

Szent István Társulat

A Szent István Társulat katolikus szellemű nyomdatermékeket előállító és terjesztő, a püspöki kar erkölcsi támogatását élvező, tagdíjat fizető és emiatt illetménykötetben részesülő társulati tagsággal rendelkező üzleti vállalat.

Új!!: Biblia és Szent István Társulat · Többet látni »

Szent Jeromos

Szent Jeromos, teljes nevén, (Stridon, Dalmatia és Pannonia (provincia) határa, Csáktornya közelében, 347 – Betlehem, 419. vagy 420. szeptember 30.) a korai keresztény egyház teológusa, egyházatya.

Új!!: Biblia és Szent Jeromos · Többet látni »

Szent könyv

A világ vallásainak szent iratai változatos műfajokat használnak az imádságoktól a látomásokon, szertartási leírásokon, erkölcsi szabályokon, mondákon és regéken, történelmi leírásokon, legendákon keresztül egészen a jelenésszerű tanulmányokig.

Új!!: Biblia és Szent könyv · Többet látni »

Szolgálat (vallás)

A szolgálat a vallásos élet egyik fő eleme.

Új!!: Biblia és Szolgálat (vallás) · Többet látni »

Tízparancsolat

A tízparancsolat (héberül: עֲשֶׂרֶת הַדִּיבְרוֹת ă`szeret haddivrót) a judaizmus és a kereszténység alapját képező legfontosabb vallási és erkölcsi parancsolatokat tartalmazza, amelyet a Biblia szerint Jahve (Isten) adott Mózesnek a Sínai hegyén, 40 napos böjtje után, két kőtáblára írva.

Új!!: Biblia és Tízparancsolat · Többet látni »

Tóra

230px A Tóra (Tórá, Torá, ask: Tajró / Tajre, jiddis kiejtéssel tojre), vagy más néven a Mózesi könyvek vagy Pentateuchus a Biblia ótestamentumi részének első öt könyve, amelyet a zsidó és a keresztény hagyomány a 18. századig, kevés kivételtől eltekintve Mózesnek tulajdonított, és amelyet a konzervatív bibliamagyarázat lényegét tekintve ma is Mózestől származtat.

Új!!: Biblia és Tóra · Többet látni »

Török hódoltság

A török hódoltság a Kárpát-medence területének az Oszmán Birodalom uralma alatt álló része volt Buda 1541-es elfoglalásától több mint másfél évszázadig, a terület Habsburg irányítás alatt történt felszabadításáig (1686–1699).

Új!!: Biblia és Török hódoltság · Többet látni »

Teológia

Részlet egy középkori nagy hittudományi munkájából, Aquinói Szent Tamás ''Summa Theologiae''-jából A teológia – magyarosan hittudomány – görög eredetű szó (θεολογια, theologia) a theosz, (.

Új!!: Biblia és Teológia · Többet látni »

Tudomány

A tudomány a bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló tevékenység és az ezen tevékenység során szerzett igazolt (tesztelt vagy bizonyított) ismeretek gondolati rendszere.

Új!!: Biblia és Tudomány · Többet látni »

Vallás

A vallás olyan egyetemes és átfogó fogalom, amelyre nehezen adható meghatározás: „élményszerű találkozás a szenttel és a szenttől meghatározott ember válasz-cselekménye.” (Gustav Mensching, 1959) vagy másképpen: „szellemi lényekbe vetett hit” (Edward Burnett Tylor, 1871).

Új!!: Biblia és Vallás · Többet látni »

Valláskritika

A valláskritika egy olyan gyűjtőfogalom, ami a vallások, vallási csoportok és egyházak vélt vagy valós érdemeit, nézeteit, tetteit vitató véleményeket foglal magába.

Új!!: Biblia és Valláskritika · Többet látni »

Vallástudomány

Vallási jelképek A vallástudomány bölcsész- illetve kultúratudomány, amely a múlt és a jelen társadalmainak vallásinak tételezett dimenzióit vizsgálja.

Új!!: Biblia és Vallástudomány · Többet látni »

Vulgata

1590-es Vulgata-kiadás címlapja A Vulgata latin nyelvű Biblia-fordítás, az i. sz. 5. század elején készült, Szent Jeromos (347–420) munkája.

Új!!: Biblia és Vulgata · Többet látni »

Zsidó vallás

A zsidó vallás (izraelita vallás vagy judaizmus) a világ egyik legelterjedtebb vallása, a három ábrahámi vallás egyike.

Új!!: Biblia és Zsidó vallás · Többet látni »

Zsidók

A zsidók (más néven héberek vagy izraeliták;, Jehudim;, Jidn) ókori közel-keleti nép, valamint a magukat ettől a néptől származtató, illetve a zsidó vallást követő, kulturálisan és nyelvileg heterogén összetételű emberek közössége a világ minden részén.

Új!!: Biblia és Zsidók · Többet látni »

1. század

Az eurázsiai világ az 1. században: Római Birodalom (piros), Pártus Birodalom (barna), Han-dinasztia, Kína (Sárga) Az 1.

Új!!: Biblia és 1. század · Többet látni »

1450

Nincs leírás.

Új!!: Biblia és 1450 · Többet látni »

1455

Nincs leírás.

Új!!: Biblia és 1455 · Többet látni »

15. század

A 15.

Új!!: Biblia és 15. század · Többet látni »

1590

Nincs leírás.

Új!!: Biblia és 1590 · Többet látni »

16. század

A 16.

Új!!: Biblia és 16. század · Többet látni »

1731

Nincs leírás.

Új!!: Biblia és 1731 · Többet látni »

1818

Nincs leírás.

Új!!: Biblia és 1818 · Többet látni »

2. század

A világ keleti fele a 2. század elején (angol nyelvű) A 2.

Új!!: Biblia és 2. század · Többet látni »

397

Nincs leírás.

Új!!: Biblia és 397 · Többet látni »

4. század

A világ keleti fele a 4. század végén (angol nyelvű) A 4.

Új!!: Biblia és 4. század · Többet látni »

Átirányítja itt:

Keresztény biblia, Szentírás.

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »