Logo
Uniópédia
Kommunikáció
Szerezd meg: Google Play
Új! Töltse Uniópédia az Android™ készülék!
Ingyenes
Gyorsabb hozzáférés, mint a böngésző!
 

Adó

Index Adó

Az adó magán- vagy jogi személyek által felettes hatalomnak kötelezően fizetett rendszeres (esetenként rendkívüli) anyagi – leginkább pénzbeli – juttatás.

47 kapcsolatok: Ablakadó, Adóék, Adóbevallás, Adóhatóságok Magyarországon, Adórendszer, Az adózás története, Ár (gazdaság), Bruttó hazai termék, Csőd, Fogyasztás, Fogyasztói többlet, Gazdasági rendszer, Gazdasági szektor, Gazdasági válság (egyértelműsítő lap), Hatalom, Határköltség, Háztartás, Illeték, Jövedéki adó, Jogi személy, Kínálat, Költség, Közgazdaságtan, Kereslet, Keynesianizmus, Magyarország, Magyarország adórendszere, Makroökonómia, Mezőgazdasági őstermelő, Mikroökonómia, Monopólium, Munkaerő, Munkanélküliség, Pareto-hatékonyság, Pénz, Piac (egyértelműsítő lap), Piaci egyensúly, Politika, Profit, Recesszió, Társadalmi szervezet, Társadalom, Többkulcsos adó, Törvény (jogszabály), Vállalat, Változó, Versenyzői piac.

Ablakadó

Az ablakadó a házadó egyik alakja volt régebben, az ablakkal mint adóegységgel.

Új!!: Adó és Ablakadó · Többet látni »

Adóék

Az adóék Az adóék közgazdasági fogalom, amely az adófizetés miatt az egyensúlyi kínálat-keresleti ponttól történő elmozdulást jelenti.

Új!!: Adó és Adóék · Többet látni »

Adóbevallás

Az adóbevallás az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó, a költségvetési támogatás alapja és összege megállapításához szükséges adatokat tartalmazza.

Új!!: Adó és Adóbevallás · Többet látni »

Adóhatóságok Magyarországon

Adóhatóságok Magyarországon a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, b) a NAV vámszerve, mint vámhatóság, c) az önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság), d) a fővárosi megyei kormányhivatal, ha az önkormányzati adóhatóság felettes szerveként jár el. Az adóhatóság az adót, a költségvetési támogatást – ha törvény előírja – megállapítja, nyilvántartja, az adót beszedi, végrehajtja, a költségvetési támogatást kiutalja. Az adóhatóságok felügyeletét az adópolitikáért felelős miniszter (jelenleg a Nemzetgazdasági Miniszter)látja el a következőképpen: a) felügyeli az adóztatás törvényességét, ellenőrzi az adóhatóságok irányítását, a törvények és más jogszabályok végrehajtását, b) az állami adó- és vámhatóság felett gyakorolja a felügyeleti jogkörét, c) előterjeszti a Kormányhoz az adóigazgatás szervezeti rendszerére vonatkozó jogszabályok tervezetét, indítványozza a szervezeti változtatásokat, koordinálja a szervezeti rendszer egyes elemeinek együttműködését, kezdeményezi az ezekre vonatkozó jogszabályok megalkotását, d) a törvényesség és szakszerűség ellenőrzése érdekében az adóhatóságok vezetőitől jelentéseket, beszámolókat kérhet, bármely adózó ügyéről tájékoztatást kérhet, e) az adótörvények értelmezése kérdésében az adóhatóság számára kötelező iránymutatást adhat, f) meghatározza az állami adóhatóság és a vámhatóság feladatai teljesítésének éves követelményeit, g) adóügyben megváltoztatja, megsemmisíti az állami adóhatóság elnökének, a vámhatóság országos parancsnokának és a közigazgatási hivatal vezetőjének jogszabálysértő határozatát, illetőleg a határozathozatal törvénysértő mulasztása esetén az eljárás lefolytatására utasítja, h) az állami adóhatóság elnökének az adóztatás működési feltételeinek kialakítása, szakszerű működtetése tekintetében iránymutatást, szükség esetén utasítást ad.

Új!!: Adó és Adóhatóságok Magyarországon · Többet látni »

Adórendszer

Az adórendszer közgazdasági és jogi fogalom is. Közgazdasági szempontból az állami költségvetés bevétele, melynek befizetése kötelező, de az állam közvetlen ellenszolgáltatást nem nyújt az adófizetők részére.

Új!!: Adó és Adórendszer · Többet látni »

Az adózás története

Az adó egy adott közösség tagjai által kötelezően fizetendő hozzájárulás a közös célok megvalósításához.

Új!!: Adó és Az adózás története · Többet látni »

Ár (gazdaság)

Az ár a gazdaságban egy termék vagy szolgáltatás ellenértékét jelenti, amelyet többnyire pénzben kell megfizetni.

Új!!: Adó és Ár (gazdaság) · Többet látni »

Bruttó hazai termék

A bruttó hazai termék (angolul gross domestic product, GDP, ejtsd: dzsídípí) a közgazdaságtanban egy bizonyos terület – többnyire egy ország – adott idő alatti gazdasági termelésének a mérőszáma.

Új!!: Adó és Bruttó hazai termék · Többet látni »

Csőd

A csőd egy fizetésképtelen vállalkozás esetében egy olyan helyzetet jelent, amikor az adós és hitelezői független segítővel próbálják az adósságokat átütemezni és a fizetőképességet helyreállítani.

Új!!: Adó és Csőd · Többet látni »

Fogyasztás

A közgazdaságtanban a fogyasztás a javak emberek általi felhasználását jelenti.

Új!!: Adó és Fogyasztás · Többet látni »

Fogyasztói többlet

Fogyasztói és termelői többlet egy jószág piacán A fogyasztói többlet a mikroökonómiában fontos fogalom.

Új!!: Adó és Fogyasztói többlet · Többet látni »

Gazdasági rendszer

A gazdasági körfogás a piacgazdaságban A gazdaság vagy gazdasági rendszer a szükségletek kielégítésére alkalmas javak és szolgáltatások előállításának, szétosztásának és fogyasztásának mechanizmusát jelenti egy adott társadalomban.

Új!!: Adó és Gazdasági rendszer · Többet látni »

Gazdasági szektor

A gazdasági szektorok a gazdaság szereplőiből álló olyan csoportok, amelyeknek a céljai és gazdasági döntései, illetve a rendelkezésükre álló erőforrások hasonlóak.

Új!!: Adó és Gazdasági szektor · Többet látni »

Gazdasági válság (egyértelműsítő lap)

*Gazdasági válság 1929–33 között.

Új!!: Adó és Gazdasági válság (egyértelműsítő lap) · Többet látni »

Hatalom

A hatalom azt a képességet vagy erőt jelenti, amely alapján valaki vagy valami akaratát vagy szándékát másra, másokra rá tudja testálni.

Új!!: Adó és Hatalom · Többet látni »

Határköltség

A határköltség a mikroökonómiai termeléselméletben egy „nagyon kicsi” pótlólagos jószágegység kibocsátásából eredő költség.

Új!!: Adó és Határköltség · Többet látni »

Háztartás

A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik függetlenül bármilyen rokoni viszonyoktól (kapcsolatoktól), egy jövedelmi, illetve egy fogyasztói közösséget alkotnak és az életviteli költségeiket folyamatosan részben vagy egészben közösen viselik.

Új!!: Adó és Háztartás · Többet látni »

Illeték

Az illeték egy speciális állami bevétel, amelynek célja az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás megteremtése.

Új!!: Adó és Illeték · Többet látni »

Jövedéki adó

A jövedéki adó meghatározott termékek (jövedéki termékek) forgalma után fizetett adó.

Új!!: Adó és Jövedéki adó · Többet látni »

Jogi személy

A jogi személy egy jogi szakkifejezés.

Új!!: Adó és Jogi személy · Többet látni »

Kínálat

Kínálat alatt a köznyelv valamilyen vállalkozás – többnyire üzlet – értékesítésre szánt – vagyis a vevők számára kínált – termékeinek, illetve szolgáltatásainak összességét érti.

Új!!: Adó és Kínálat · Többet látni »

Költség

A költség fogalmát a gazdaságtudományok többféleképpen határozzák meg.

Új!!: Adó és Költség · Többet látni »

Közgazdaságtan

Tonhalárverés a Cukidzsi halpiacon (Japán). A közgazdaságtan mindenekelőtt a javak – például a tonhalak – társadalmon belüli elosztásának kérdéseivel foglalkozik A közgazdaságtan olyan társadalomtudomány, amely a gazdasági rendszerrel, vagyis a javak megtermelésével, elosztásával, értékelésével és fogyasztásával foglalkozik.

Új!!: Adó és Közgazdaságtan · Többet látni »

Kereslet

A kereslet fogalmán a közgazdaságtan egy vagy több jószág azon mennyiségét érti, amit az általunk vizsgált személy vagy személyek csoportja különböző árak mellett az adott jószágból (javakból) megvásárolni képes és hajlandó. Egyáltalán nem biztos azonban, hogy a kereslet megegyezik azzal a mennyiséggel, amely végül a piacon gazdára lel.

Új!!: Adó és Kereslet · Többet látni »

Keynesianizmus

Keynesianizmus névvel illetjük a John Maynard Keynes brit közgazdász által a 20. században kidolgozott gazdasági elméletet.

Új!!: Adó és Keynesianizmus · Többet látni »

Magyarország

Magyarország független parlamentáris köztársaság, amely Közép-Európában, a Kárpát-medence közepén helyezkedik el.

Új!!: Adó és Magyarország · Többet látni »

Magyarország adórendszere

Magyarország adórendszere több adónemből, illetékekből és különböző járulékokból tevődik össze, mely a vállalkozások bevételeire és magánszemélyek jövedelmére, valamint a fogyasztási cikkekre, valamint a munkavállalásra vonatkozik.

Új!!: Adó és Magyarország adórendszere · Többet látni »

Makroökonómia

A makrogazdasági körforgás A makroökonómia a modern közgazdaságtan egyik ága, amely – szemben az egyéni fogyasztók és vállalatok viselkedését, a piac működését elemző mikroökonómiával – a teljes nemzetgazdaságokat (és a közöttük lévő kapcsolatokat) vizsgálja, melyek állapotát aggregált változókon (mint a nemzeti jövedelem, az árszínvonal, az összes megtermelt termék és szolgáltatás mennyisége, munkanélküliség stb.) keresztül jellemzi.

Új!!: Adó és Makroökonómia · Többet látni »

Mezőgazdasági őstermelő

Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az a 16.

Új!!: Adó és Mezőgazdasági őstermelő · Többet látni »

Mikroökonómia

A mikroökonómia a modern közgazdaságtan egyik ága, amely a piacok működését, a fogyasztási javak és a termelési tényezők keresletének, kínálatának, árának alakulását meghatározó feltételeket vizsgálja.

Új!!: Adó és Mikroökonómia · Többet látni »

Monopólium

A monopólium olyan eladót jelent egy piacon, amelynek nincsen versenytársa.

Új!!: Adó és Monopólium · Többet látni »

Munkaerő

A munkaerő mint közgazdasági fogalom a termelési tényezők egyike.

Új!!: Adó és Munkaerő · Többet látni »

Munkanélküliség

Munkanélkülinek (állástalannak) hívunk minden olyan személyt, aki egy adott időpontban képes és akar is dolgozni, mégsem talál munkát.

Új!!: Adó és Munkanélküliség · Többet látni »

Pareto-hatékonyság

A Pareto-hatékonyság a mikroökonómia, a jóléti közgazdaságtan és a játékelmélet fontos fogalmai közé tartozik.

Új!!: Adó és Pareto-hatékonyság · Többet látni »

Pénz

Pénz minden olyan meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi forgalomban hosszabb-rövidebb ideig mint állandó fizetési eszköz használatos, amelynek átadásával dolgokat lehet megvásárolni, illetve adósságokat törleszteni.

Új!!: Adó és Pénz · Többet látni »

Piac (egyértelműsítő lap)

* Piac mint közgazdasági fogalom.

Új!!: Adó és Piac (egyértelműsítő lap) · Többet látni »

Piaci egyensúly

Piaci egyensúly Piaci egyensúlyról beszélünk, ha egy piacon a kereslet és a kínálat egyenlő.

Új!!: Adó és Piaci egyensúly · Többet látni »

Politika

A politika kifejezés az ókori görög polisz névből ered.

Új!!: Adó és Politika · Többet látni »

Profit

A profit vagy nyereség valamely gazdasági tevékenység során felmerült, számszerűen kifejezett bevételek és költségek különbsége.

Új!!: Adó és Profit · Többet látni »

Recesszió

A nagy gazdasági világválság hatása az Amerikai Egyesült Államok GDP-jére 1999-es $ árakon. A recesszió közgazdasági fogalom, az üzleti ciklusnak a gazdasági aktivitás visszaesésével jellemezhető része, a legelterjedtebben használt meghatározás szerint a bruttó hazai termék (GDP) csökkenése (vagy gyakori más megfogalmazásban negatív növekedése) legalább két egymás követő negyedévben az előző negyedévhez viszonyítva.

Új!!: Adó és Recesszió · Többet látni »

Társadalmi szervezet

A társadalmi szervezetek közé tartoznak a civil szervezetek mellett a szakszervezetek, pártok, egyházak, egyesületek, minden nem állami szervezet, amely összhangban áll az alkotmánnyal és törvény nem tilt.

Új!!: Adó és Társadalmi szervezet · Többet látni »

Társadalom

Embertömeg A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége, akiket a közös viszonyrendszerük és intézményeik – gyakran a közös érdeklődésük, ismertetőjegyeik, kultúrájuk – megkülönböztet más csoportok tagjaitól.

Új!!: Adó és Társadalom · Többet látni »

Többkulcsos adó

A progresszív adó vagy többkulcsos adó az adók olyan fajtája, amelynél az átlagadókulcs (a fizetendő adó és az adóalap hányadosa) nő az adóalap emelkedésével.

Új!!: Adó és Többkulcsos adó · Többet látni »

Törvény (jogszabály)

A törvény mint jogi fogalom a jogszabályok hierarchiájában az alkotmány után a legfőbb jogszabályt jelenti, amelyet csak az adott állam törvényhozása alkothat meg, módosíthat vagy helyezhet hatályon kívül.

Új!!: Adó és Törvény (jogszabály) · Többet látni »

Vállalat

Vállalatnak nevezzük a törvények alapján megalapított, jogi személyként létező társas vállalkozást, amelynek alkalmazottainak létszáma és üzleti forgalma ezt az elnevezést indokolja.

Új!!: Adó és Vállalat · Többet látni »

Változó

A számítógép-tudományban és a matematikában a változó egy mennyiség vagy egy objektum szimbolikus jelölése.

Új!!: Adó és Változó · Többet látni »

Versenyzői piac

A versenyzői piac (szabadversenyes piac, tökéletes verseny) a piacok olyan formája, amelyre az alábbi két feltétel teljesül.

Új!!: Adó és Versenyzői piac · Többet látni »

Átirányítja itt:

Adózás.

KimenőBeérkező
Hé! Mi vagyunk a Facebook-on most! »